„CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI”. UN DAR AL TĂU PENTRU ETERNITATE

În deschiderea lucrărilor Adunării Naționale Bisericești a Bisericii Ortodoxe Române desfășurate ieri, 9 februarie, începând cu ora 10,00, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în Aula Magna a Palatului Patriarhiei, a avut loc un moment aniversar dedicat celor 85 de ani de la înființarea Patriarhiei Române. A fost prezentat filmul documentar ‘Catedrala Mântuirii Neamului – Un dar pentru eternitate’ produs de TRINITAS TV, iar cei prezenți au primit și pliantul „Un dar al tău pentru eternitate”, cuprinzând etapele pregătitoare pentru elaborarea proiectului Catedralei Mântuirii Neamului, pentru construcția și sfințirea edificiului:

„CATEDRALA MNTUIRII NEAMULUI”. UN DAR AL TĂU PENTRU ETERNITATE

Etapele pregătitoare pentru construcție și sfințire

În vederea realizării Ansamblului Arhitectural „Catedrala Mântuirii Neamului”, ideile și sugestiile care au venit din partea specialiștilor arhitecți și ingineri în completarea Temei de proiectare au fost dezbătute în trei simpozioane tematice – consultative, ce au avut loc în Palatul Patriarhiei în 15 decembrie 2008, 26 iunie 2009 și 9-10 decembrie 2009. Patriarhia Română a lansat în ziua de 28 decembrie 2009 licitația de selectare a proiectului „Catedralei Mântuirii Neamului”, această lucrare având valoare de simbol în conștiința și viața poporului român. Depunerea dosarelor cadru, care angajează ofertantul în elaborarea ofertei de proiectare, a avut loc în data de 26 ianuarie 2010. Declararea ofertanților validați se va face printr-un comunicat de presă. Oferta de participare, conținând Studiul de Fezabilitate (S.F) și Documentația Tehnică pentru emiterea Autorizației de Construire (D.T.A.C.) urmează să se depună de către ofertanți, până la data de 31 mai 2010. Comisia de evaluare, formată din specialiști desemnați de Permanența Consiliului Național Bisericesc, și confirmată prin Decizie Patriarhală, va analiza și va evalua în termen de 1 lună ofertele depuse, urmând ca pe urmă data de 30 iunie 2010 să facă cunoscut ofertantul câștigător, printr-un comunicat de presă publicat în ziarul „Lumina”, și pe site-ul Patriarhiei Române. Contractul de proiectare completă a construcției Catedralei se va încheia cu ofertantul declarat câștigător, urmând ca în luna iulie 2010 să se realizeze selectarea constructorului Catedralei. Patriarhia Română dorește ca cel târziu la începutul lunii august 2010, să fie demarate lucrările pentru edificarea efectivă a Catedralei Mântuirii Neamului, cu speranța că, în timp de trei ani, până la sfârșitul anului 2013, această va fi construită și acoperită (faza „la roșu”), iar apoi se va intra în faza de finisări și dotare cu mobilier, pentru a fi târnosită în anul 2015. Prin Tema de proiectare s-a prevăzut ca dimensiunile Noii Catedrale să fie următoarele: 120 m lungime, 70 m lățime și 120 m înălțime, iar la slujbele religioase din interiorul Catedralei să poată participa împreună 5000 de persoane. Deci, Catedrala Mântuirii Neamului nu va fi nici mică, nici mare, nici ieftină, nici scumpă, ci, sperăm, un simbol al sufletului românesc în rugăciune înălțătoare la cer! „Întrucât o biserică ortodoxă este învelișul arhitectural al unui conținut spiritual, și anume comuniunea oamenilor credincioși cu Hristos – capul Bisericii celei vii, „Același ieri, astăzi și în veci” (Evrei 13, 8) fiecare biserică ortodoxă trebuie să exprime eternitatea în timp, deci în fiecare veac. Iar amprenta de veac se vede în ceea ce se aduce nou ca un reflex și ca o ofrandă a veacului respectiv, nu numai privitor la materialele construcției, ci și ca interpretare a spațiului sacru. Ca atare, Catedrala Mântuirii Neamului trebuie construită astfel încât să devină cuvânt teologic zidit în simbol, cuvânt vizualizat, nu numai prin icoane ci și prin modul de a organiza spațiul, ca spațiu sacru, pentru a simboliza comuniunea oamenilor cu Dumnezeu Cel Unul Sfânt, mai precis comuniunea cu Sfânta Treime și cu toți sfinții din toate veacurile. Această idee principală de comuniune, ca adunare a oamenilor în iubirea Sfintei Treimi prin credința în Iisus Hristos – Capul Bisericii se extinde din interiorul Catedralei și în exteriorul ei prin simbolistica pridvorului unit cu spațiul în formă de potir din jurul și din fața Catedralei” (Preafericitul Părinte Daniel – Patriarhul României) Vă rugăm să ne ajutați la construcția Catedralei Mântuirii Neamului, pentru a fi înscriși pe pământ și în cer între „fericiții și pururi pomeniții” ctitori! Patriarhia Română Administrația Patriarhală Cod Fiscal: RO4430779 Conturile pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului deschise la BCR – filiala Sectorului 4, București: RO53 RNCB 0075 0048 9503 0109 (LEI) RO26 RNCB 0075 0048 9503 0110 (USD) RO96 RNCB 0075 0048 9503 0111 (EURO)

Comentarii Facebook


Știri recente

Arhiepiscopia Bucureștilor va organiza spectacolul „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor”

Sectorul Învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureştilor, va organiza Spectacolul cultural-artistic „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor”, luni, 5 decembrie. Evenimentul va avea loc în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei, începând cu ora 17:00.…