Catedrala Mântuirii Neamului se înalță. Credincioșii se bucură, iar cârtitorii se tulbură

În legătură cu unele știri și articole apărute în mass-media, devenite „obsesii demolatoare” cu privire la construirea Catedralei Mântuirii Neamului, Patriarhia Română precizează:

1. După trei ani de la începerea lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului, se constată că mai sunt încă instituții media care nu urmăresc informarea opiniei publice cu obiectivitate despre construirea acestui locaș de cult, ci continuă, adesea cu invidie și răutate, seria de dezinformări premeditate și coordonate. Astfel, unii jurnaliști, în mod intenționat, exagerează de 5-6 ori costurile de execuție a viitoarei Catedrale patriarhale la stadiul roșu-gri, o compară cu fosta Casă a Poporului, deși este de 10 ori mai mică decât aceasta din punct de vedere al suprafeței desfășurate, sau consideră un exces al Statului sprijinul financiar legal oferit pentru edificarea acesteia, pe motivul că acești bani ar putea fi folosiți pentru construirea de spitale și școli, deși în ultimii ani s-au închis multe spitale și școli în diferite zone ale țării, apărând însă noi spitale private și școli particulare.

2. În mod paradoxal, unii jurnaliști admiră catedralele altor popoare, dar blamează construirea Catedralei naționale a poporului român, inconsecvența și lipsa de demnitate etnică ale acestor „demolatori mediatici” fiind evidente.

O analiză atentă a istoriei construirii catedralelor din întreaga lume arată că acestea au fost edificate mai ales cu sprijinul financiar din partea autorităților de Stat. Un exemplu recent îl reprezintă amplele lucrări de consolidare ale fundației Catedralei „Sagrada Famiglia” din Barcelona, încă nefinalizată, care au fost suportate financiar integral din bugetul provinciei spaniole Catalonia tocmai pentru că autoritățile au înțeles importanța acestui edificiu bisericesc vizitat în fiecare an de milioane de turiști. Iar „Catedrala națională” din Washington (SUA), construită în secolul 20, este prețuită de autoritățile de Stat ca fiind un simbol național.

Celor care mai contestă alocarea de fonduri publice în vederea construirii viitoarei Catedrale le reamintim faptul că sprijinul financiar pentru construirea unor noi locașuri de cult este prevăzut și în legislația altor state membre ale Uniunii Europene, precum Luxemburg, Olanda, Portugalia, Croația și Slovacia ș.a.

3. Prin Legea construirii ansamblului arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului nr. 376/2007 se recunoaște caracterul național al proiectului Patriarhiei Române, considerat ca fiind necesar pentru cult și reprezentativ pentru credința majorității poporului român, care la ultimul recensământ al populației din anul 2011 și-a declarat apartenența la Biserica Ortodoxă Română în proporție de 86%. Astfel, articolul 1, alin. 2 din această lege prevede că „fondurile destinate construirii Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului vor fi asigurate de către Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, de către Guvernul României, în limita sumelor alocate anual cu această destinație prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor, precum și de către autoritățile administrației publice locale”.

Viitoarea Catedrală patriarhală se construiește din donațiile clerului și ale credincioșilor în cadrul colectei organizată în bisericile și mănăstirile Patriarhiei Române din țară și străinătate și cu sprijin financiar de la bugetele de Stat central și locale, ai căror contribuabili sunt în majoritate creștini ortodocși. Astfel, viitoarea Catedrală a Mântuirii Neamului este construită din banii românilor pentru români, ei fiind europeni credincioși și darnici, demni de o catedrală națională, ca și celelalte popoare europene.

În același timp, precizăm că în cei 3 ani de la începerea lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului, sumele plătite de Patriarhia Română către bugetul de Stat pentru plata impozitelor și contribuțiilor sociale la salariile lucrătorilor de pe șantierul Catedralei, a TVA, a accizei și a altor taxe au fost în valoare de peste 40 milioane lei (9 milioane euro). Astfel, o mare parte din ceea ce Patriarhia Română a primit de la bugetul de Stat ca sprijin financiar pentru construirea viitoarei Catedrale patriarhale s-a întors la bugetul public. Iar efectul banilor folosiți pentru Catedrală se vede concret în construcția care se înalță, deoarece banii primiți nu se scurg în alte direcții prin evaziunea fiscală, devenită cauza principală a lipsei banilor pentru sănătate, educație și alte domenii prioritare ale societății.

4. Referitor la graficul de execuție a lucrărilor, reamintim că în aprilie 2013 a fost finalizată construirea infrastructurii Catedralei Mântuirii Neamului, iar din toamna aceluiași an au început lucrările la suprastructura acesteia. Edificarea viitoarei Catedrale patriarhale se estimează a fi terminată în anul 2016, dată fiind complexitatea lucrărilor care trebuie realizate, pentru ca aceasta să reziste la cutremure și să existe timp îndelungat.

5. Totodată subliniem faptul că paralel cu construirea Catedralei și a altor biserici, în pofida crizei economico-financiare din ultimii ani, Biserica Ortodoxă Română continuă opera social-filantropică, medicală și educațională desfășurată în beneficiul comunităților de români din țară și străinătate, care nu s-a diminuat, ci s-a amplificat. În acest sens, reamintim că pentru susținerea acestor activități în anul 2013, Biserica Ortodoxă Română a cheltuit suma de peste 80.000.000 lei, cu 10 % mai mult decât în anul anterior pentru ajutorarea a aproape 1 milion de români în peste 780 de instituții socio-medicale și educaționale proprii (cantine sociale, brutării, cabinete medicale, farmacii, centre educaționale pentru copii, centre de zi pentru vârstnici, grădinițe sociale și after-school, centre pentru persoane fără adăpost, victime ale violenței domestice și ale traficului de persoane etc.).

Noua Catedrală va fi un edificiu major care va îmbogăți patrimoniul cultural al României și care rămâne în țară, nu pleacă în afara ei. În acest sens, cei care nu pot sau nu vor să participe la construirea ei ar fi mai înțelepți dacă nu devin „demolatori mediatici” ai ei, învrăjbind periodic opinia publică, printr-o atitudine ostilă nejustificată. În concluzie, dacă nu vrei să fii ctitor, cel puțin nu fi cârtitor!

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente