Catedrala Mântuirii Neamului – o necesitate practică și un simbol al demnității naționale

Biroul de presă al Patriarhiei Române, ne informează:

Legea Catedralei (261/2005) prevede că „fondurile destinate construirii Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului vor fi asigurate de către Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, de către Guvernul României, în limita sumelor alocate anual cu această destinație prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor, precum și de către autoritățile administrației publice locale” (art. I, alin. 2). Ca atare, potrivit prevederilor legale în vigoare, Guvernul României a acordat recent Patriarhiei Române un sprijin financiar în valoare de zece milioane lei pentru lucrările la Catedrala Mântuirii Neamului pe anul 2011. Această sumă reprezintă doar 5% din suma de 200.000.000 lei aferentă lucrărilor de execuție pe anul 2011. Banii din acest sprijin guvernamental provin și din impozitele plătite statului român de către credincioșii români ortodocși, care reprezintă majoritatea poporului român (87%). Impozitul și contribuțiile aferente salariilor, TVA-ul etc. care vor fi plătite de către Patriarhia Română Statului Român din suma de 200.000.000 lei se estimează a fi de aproximativ 60.000.000 lei, în anul 2011.

În urma hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 6 iulie 2010, pe toate calendarele bisericești – 2011, editate de către eparhiile Patriarhiei Române din țară și străinătate, a fost tipărită imaginea Catedralei Mântuirii Neamului însoțită de apelul Ajutorul tău pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului și menționate conturile în lei, euro și dolari (USD) deschise de Patriarhia Română în care pot fi făcute donații prin virament.

În ședința de lucru din 16 – 17 februarie 2011, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat procedura de colectă națională pentru continuarea lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului în cadrul unităților de cult din cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române. Astfel, potrivit acestei hotărâri sinodale, pentru informarea credincioșilor asupra colectei naționale pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului, în fiecare lăcaș de cult ortodox va fi afișat un anunț care va cuprinde imaginea Catedralei Mântuirii Neamului, anunțul emiterii unei chitanțe indiferent de sumă, modelul de chitanță și conturile bancare în care se pot face direct donații prin virament de către persoanele fizice sau juridice.

Donațiile pentru Catedrala Mântuirii Neamului vor putea fi făcute la parohii, mănăstiri și schituri doar clericilor angajați la respectivele unități de cult. Donatorii vor primi pentru suma donată o chitanță personalizată din chitanțierele puse la dispoziție de către Patriarhia Română prin intermediul centrelor eparhiale, corespunzător numărului unităților de cult din subordine. Fiecare eparhie va transmite apoi, prin intermediul protopopiatelor din jursdicție, carnetele-chitanțier către fiecare parohie și mănăstire.

În fiecare lună, protopopiatele vor centraliza electronic, în baza unor procese verbale, chitanțele eliberate de unitățile de cult din teritoriu pe care le vor trimite, împreună cu sumele aferente, către centrele eparhiale.

La rândul lor, eparhiile vor centraliza electronic procesele verbale cu chitanțele de la toate unitățile de cult aflate în jurisdicție, iar sumele aferente vor fi transferate prin virament direct în conturile bancare ale Patriarhiei Române, aferente Catedralei Mântuirii Neamului. Predarea centralizării către Patriarhia Română se va face împreună cu ordinul de plată bancar.

Însumarea informațiilor și a documentelor necesare înregistrării în contabilitatea Patriarhiei Române se va face în luna curentă pentru luna precedentă.

Verificarea fiecărei chitanțe de către persoanele donatoare se poate face prin apelarea la numărul de telefon: 021 406 71 82 sau la adresa de e-mail: [email protected].

În pomelnicul ctitorilor Catedralei de pe site-ul www.catedralaneamului.ro vor fi menționate numele donatorilor, dar numai cu acordul acestora.

Ținând cont de faptul că în parohiile și mănăstirile Patriarhiei Române în primele duminici din postul Sfintelor Paști (care începe la 7 martie 2011) se va organiza colecta pentru Fondul Central Misionar destinat în special ajutorării comunităților ortodoxe românești sărace din țară și din străinătate, colecta națională pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului va începe după sărbătoarea Sfintelor Paști (24 aprilie 2011).

Pentru evitarea fraudelor, Patriarhia Română nu împuternicește pe nimeni să colecteze bani pentru Catedrala Mântuirii Neamului în spațiile publice, la casele credincioșilor sau sediile instituțiilor publice de stat ori ale firmelor private. În același timp, urmare unor sesizări primite, Patriarhia Română respinge încercările unor societăți comerciale de a folosi donațiile pentru Catedrala Mântuirii Neamului ca pretext pentru neplata datoriilor către alte persoane juridice.

Celor care încă se mai opun construirii viitoarei Catedrale patriarhale prin lamentații tardive, deși la începutul lunii septembrie 2010 a fost obținută autorizația de construire, iar acum se desfășoară lucrările de execuție, le reamintim faptul că edificarea acesteia este o necesitate practică, liturgică și misionară și, ca atare, o responsabilitate imediată a Patriarhiei Române.

Biserica Ortodoxă Română este singura dintre Bisericile Ortodoxe fără o catedrală reprezentativă pentru credința și demnitatea poporului ei.

Patriarhia Română mulțumește tuturor celor care în ultimii ani au sprijinit-o în continuarea demersurilor pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului, și, mai ales, clerului și credincioșilor care au contribuit sau contribuie financiar pentru înălțarea acesteia, rugând pe Milostivul Dumnezeu să le dăruiască tuturor sănătate și mântuire, bucurie și mult ajutor în viață.

Comentarii Facebook


Știri recente

Episcopul Oradiei a primit vizita Principelui Radu

Episcopul Sofronie al Oradiei a primit săptămâna trecută vizita Alteței Sale Regale, Principele Radu al României. Întâlnirea a avut loc vineri după-amiază la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea. Cu ocazia acestei vizite, Episcopul Oradiei…