Cartea din Postul Mare

Pătrunzătorul mesaj al scrierilor Sfântului Ioan Gură de Aur, „Dascălul pocăinței”, cum a mai fost numit, ne este transmis peste veacuri și prin intermediul cărților apărute la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă. Una dintre aceste cărți cuprinde scrierile „Despre mărginita putere a diavolului”, „Despre căință” și „Despre necazuri și biruința tristeții”, informează TRINITAS TV.

Prin intermediul textului, Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață un lucru hotărâtor. Prin Mântuitorul Iisus Hristos, prin puterea Sfintei Sale Cruci, prin bucuria biruinței Sale, am primit toți, deopotrivă, puterea de a ne lupta cu cel potrivnic. Uneori însă, rușinoasele noastre înfrângeri nu le mai putem arunca pe seama diavolului, ci ar trebui să ni le atribuim nouă înșine: trândăviei noastre spirituale, lipsei de priveghere, de cumpătare, nestatorniciei și îndulcirii vinovate alături de cele lumești. De aceea, Sfântul Ioan Hrisostom ne pune în față, ca nimeni altul, pilde de îndelungă răbdare în fața răutății vrăjmașului, de încercări la care a fost supusă credința multor drepți ai lui Dumnezeu, dar care au vădit statornicia alcătuirii duhovnicești.

Volumul poate fi achiziționat, la prețul de 10 lei și 80 de bani, de la magazinele de carte bisericească și de la pangarele Bisericilor și Mănăstirilor din Patriarhia Română.

Comentarii Facebook


Știri recente

Părintele Sofian Boghiu a fost comemorat la Biblioteca Sfântului Sinod: Evocări, mărturii şi lansare de carte

Părintele Arhimandrit Sofian Boghiu a fost comemorat miercuri la Biblioteca Sfântului Sinod, aflată în incinta Mănăstirii Antim din Bucureşti. Mărturii&evocări Evenimentul s‑a desfășurat în Sala „Conon Arămescu‑Donici” a Biblioteca Sfântului Sinod și a reunit ierarhi, clerici…