Care sunt inovațiile și abaterile de la normele liturgice, canonice și pastorale privitoare la săvârșirea Tainei Împărtășaniei?

Atunci când vorbim sau scriem despre ino­­vațiile și abate­ri­­le de la normele li­­turgice, canonice și pastorale nu înseamnă că îi judecăm ne­a­­părat pe alții, ci, întâi de toa­te, avem în vedere îndreptarea u­nor situații existente în sluji­rea noastră, mai ales atunci când este vorba de săvârșirea Tai­nei Sfintei Împărtășanii. Vom menționa în continuare câ­teva dintre ele.

1. Slujirea Sfintei Liturghii, în vederea împărtășirii cu Sfin­tele Taine, fără pregătirea ne­ce­sară. Practic, slujitorul se a­ba­te de la rânduiala corectă a­tunci când nu respectă etapele preg­ătirii, atât sufletești, cât și tru­pești, în vederea slujirii Sfin­tei Liturghii și primirii Sfin­tei Împărtășanii, așa cum sunt ele consemnate în Li­tur­ghier și în toate manualele de te­ologie. Felul corect în care tre­buie să ne pregătim pentru Sfân­ta Liturghie se învață în șco­lile de teologie și prin sfatul du­hovnicului fiecăruia, dar, u­neori, e bine să fie reamintit, cel puțin prin recitirea Po­vă­țu­i­rilor din Liturghier.

Mai multe detalii în „Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente