Care este locul în care se cuvine să se săvârșească Spovedania și care este rânduiala ei?

Spovedania sau Mărturisirea păcatelor este un act de mare intimitate, care se petrece numai între preot și penitent, și de aceea ea trebuie făcută într-un cadru potrivit. Acest lucru trebuie avut mereu în vedere, pe de o parte pentru a asigura secretul mărturisirii, iar pe de altă parte pentru a se crea disponibilitate celui care se mărturisește de a-și descărca sufletul și de a spune toate păcatele sale, fără jenă sau reținere și fără omisiuni. De aceea, locul acesta și cadrul potrivit nu ni-l oferă decât lăcașul de cult sau biserica, iar compartimentul sau partea cea mai indicată din sfântul lăcaș nu-i decât pridvorul sau mai ales pronaosul, bine știind că și odinioară acestea erau părțile rezervate sau destinate penitenților sau păcătoșilor.

Conform indicațiilor tipiconale din Molitfelnic, preotul trebuie să stea, îmbrăcat în toate veșmintele preoțești sau măcar cu epitrahil și felon, în fața icoanei Mântuitorului, Căruia de fapt se spovedește penitentul, preotul fiind doar un martor al acestui act și care va mărturisi înaintea lui Iisus Hristos toate cele pe care le va spune credinciosul. De aceea, trebuie să avem convingerea și siguranța că noi ne mărturisim lui Hristos, prin mijlocirea preotului duhovnic. Pentru aceasta, preotul îl asigură pe penitent că Hristos este de față și-l îndeamnă să nu se rușineze sau să se teamă ori să ascundă vreun păcat (Molitfelnic, Ed. IBMBOR, București, 2006, p. 65).

Mai multe detalii în „Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente