Burse oferite prin concurs de Fundația „Mitropolitul Bartolomeu”

Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” va acorda, prin concurs, pentru anul școlar și universitar 2010-2011 un număr de 48 burse destinate elevilor de liceu, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, repartizate după cum urmează: 18 burse pentru elevii de liceu de 200 lei/lună; 20 burse pentru studenți de 300 RON/lună; 8 burse de cercetare pentru masteranzi de 400 RON/lună și 2 burse de cercetare pentru doctoranzi de 500 RON/lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi, se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar pentru doctoranzi de 12 luni, începând cu 1 octombrie 2010, informează Pr. Bogdan Ivanov.

Doctoranzii și masteranzii care vor aplica pentru una din cele zece burse scoase la concurs vor trebui să prezinte un proiect de cercetare pe o temă dintr-unul din domeniile propuse: teologia și interpretarea științelor de astăzi, teologia și bioetică, teologia și artele. Fundația va încheia cu fiecare bursier un contract în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile ce revin ambelor părți pe toată perioada derulării bursei.

Condițiile de participare, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în Regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director și publicat pe situl Fundației, la www.fundatiabartolomeu.ro.

Bursele se adresează tinerilor merituoși, indiferent de confesiune sau etnie, care se remarcă prin rezultate deosebite la învățătură, dar cu posibilități materiale reduse.

Fondul alocat pentru bursele anului școlar și universitar 2010-2011 este de 127.700 lei. Fundația„”Mitropolitul Bartolomeu”, a luat ființă în anul 2008 și a acordat până acum 59 de burse, unor tineri din întreaga țară, în valoare totală de 139.000 lei.

Comentarii Facebook


Știri recente