Bucuria Învierii din sufletele tinerilor se transmite și celor aflați în suferințe

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu prilejul întâlnirii tinerilor din Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord. Tema întâlnirii: „Tinerețea care alină boala. Grija tinerilor față ce cei aflați în suferință„, Lem, Danemarca, 3-6 mai 2012:

Am aflat cu bucurie de la Preasfințitul Părinte Episcop Macarie despre întâlnirea tinerilor români ortodocși din țările scandinave, în orașul Lem din Danemarca, organizată de Centrul de tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord. Tema întâlnirii din acest an este următoarea: „Tinerețea care alină boala. Grija tinerilor față de cei aflați în suferință„. Această temă evidențiază datoria morală a fiecărui om de a se îngriji de ajutorarea semenului său, mai ales când acesta este bolnav.

Anul 2012 a fost proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Anul omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor, urmărind prin aceasta cunoașterea și promovarea învățăturii de credință ortodoxă privind Taina Sfântului Maslu, aprofundarea pastorală și practică a folosului Tainei Sfântului Maslu și intensificarea activităților de îngrijire a bolnavilor. Inițiativa Preasfințitului Părinte Episcop Macarie al Europei de Nord de a prezenta tinerilor din eparhia sa această preocupare a Bisericii pentru cei aflați în suferință este lăudabilă și folositoare.

Tinerețea este perioada cea mai dinamică și sensibilă a vieții, în care omul caută idealul, fiind capabil de jertfă sinceră și de mărturisire nepărtinitoare. Dinamica acestei vârste ne-a determinat pe mulți dintre cei care am trecut prin ea să căutăm și să adunăm în suflet valori spirituale izvorâte din credința vie și iubire jertfelnică față de Dumnezeu și față de semeni.

Și astăzi, prezența tinerilor în viața Bisericii contribuie la îmbogățirea vieții spirituale a parohiilor și la promovarea legăturii dintre credință și cultură, rugăciune și lucrare socială creștină.

Tinerii credincioși pot contribui foarte mult la păstrarea și transmiterea credinței vii a Bisericii lui Hristos într-un context nou. Cei mai mulți dintre tinerii români ortodocși au învățat religia în familie și în școlile publice din România, devenind astfel purtători de mesaj creștin pentru cei din jurul lor. Acum însă tinerii din diaspora română împlinesc misiunea lor de mărturisitori ai credinței departe de casa părintească și de pământul României, fapt pentru care este necesară o forță spirituală și mai mare atât pentru păstrarea credinței ortodoxe, cât și pentru ajutorarea oamenilor bolnavi și bătrâni.

În orice context, iubirea milostivă și smerită față de cei bolnavi se cultivă mai ales prin rugăciunea pentru ei la Sfânta Liturghie din biserică și acasă, la care se adaugă fapta cea bună de ajutorare. Dacă opera de caritate se desparte de viața spirituală, ea se secularizează foarte repede. Însă unind Liturghia cu filantropia, rugăciunea cu fapta bună, mâinile creștinilor pot deveni mâinile iubirii milostive a lui Iisus față de oamenii aflați în suferință, sărăcie și singurătate.

Mulți oameni bolnavi, despre care vorbesc Sfintele Evanghelii, au primit de la Iisus mai întâi iertarea păcatelor și apoi vindecarea bolilor trupești, arătând astfel că sănătatea sufletului are întâietate față de sănătatea trupului.

În orice context social, pentru a trăi o viață curată și a cultiva o iubire sinceră, smerită și statornică este nevoie de rugăciune și de fapte de ajutorare a semenilor noștri aflați în nevoi.

Chiar dacă omul se află la vârsta tinereții, cu ajutorul lui Dumnezeu și al Sfinților Lui, cu rugăciunile Bisericii, ale părinților și prietenilor credincioși, el poate căuta sfințenia și ajuta pe semenii lui care au nevoie de ajutor spiritual și fizic.

Ne rugăm Preasfintei Treimi, Izvorul vieții și al bucuriei eterne, să umple inimile tuturor tinerilor de bucurie sfântă și rodiri duhovnicești cât mai bogate, pentru ca mărturia credinței trăite de ei și a unirii rugăciunii lor cu fapta de ajutorare a semenilor să devină lumină a spiritualității ortodoxe românești în spațiul scandinav.

Dorim Preasfințitului Părinte Episcop Macarie, organizatorilor și tuturor participanților la această întâlnire binecuvântată ani mulți și fericiți, cu sănătate și spor în fapte bune.

Cu multă prețuire și părintească dragoste în Hristos Cel Înviat,

†DANIEL,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente

Biserica Icoanei a fost sfințită | FOTO

Biserica Icoanei a fost resfințită duminică, 22 mai 2022, după ample lucrări de restaurare. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. La finalul slujbei, Preafericitul…