Bucuria de-a binevesti biruința Vieții

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Duminica Femeii Creștine, 8 mai 2011:

În Duminica a treia după Sfintele Paști, numită și Duminica Femeilor Mironosițe, prăznuim pomenirea femeilor purtătoare de miruri de mare preț, care s-au dus să ungă trupul Mântuitorului în ziua Învierii Sale din morți.

Sfinții Părinți ai Bisericii au subliniat curajul femeilor mironosițe care, la revărsatul zorilor, au cumpărat aromate sau miresme ca să ungă trupul Mântuitorului, după tradiția iudeilor. Sfânta Evanghelie ne arată că în sufletul acestor femei iubirea sau prețuirea față de Hristos a fost mai tare decât teama de primejdie. Ele sunt femei credincioase care L-au admirat și L-au prețuit pe Mântuitorul Iisus Hristos, iar unele dintre ele au văzut răstignirea Lui și au plâns suferințele Lui. În dimineața Învierii lui Iisus, îngerul a prăvălit piatra de pe mormântul din care Iisus înviase deja, pentru ca ele să poată vedea mormântul gol. Sfintele Evanghelii ne arată că ele au plecat de la mormântul Domnului cu spaimă și cu teamă multă, dar, pe când mergeau de la mormânt spre casă, Iisus Cel înviat din morți le-a întâmpinat și le-a zis: Bucurați-vă (…) nu vă temeți! (Matei 28, 9-10).

În această zi a Duminicii Femeilor Mironosițe, care în Biserica Ortodoxă Română este și Duminica Femeii Creștine, ne aducem aminte de toate femeile care din timpul Sfinților Apostoli până astăzi au arătat credință, prețuire și evlavie Mântuitorului Iisus Hristos. Prin credința, curajul și jertfelnicia lor, unele femei au devenit mucenițe, mărturisind pe Hristos Cel răstignit și înviat, altele au devenit cuvioase maici în mănăstiri, iar cele mai multe au devenit mame creștine în familie, dăruind viață multor copii și crescându-i în credință, pentru a fi de folos țării și pentru a dobândi viața veșnică.

Anul acesta 2011 a fost dedicat de către Sfântul Sinod al Biserici Ortodoxe Române omagierii Tainei Sfântului Botez și Tainei Sfintei Cununii, Sfinte Taine care privesc îndeosebi familia creștină. Familia este dătătoare de viață umană prin conlucrarea ei cu Dumnezeu, Care dorește ca toți oamenii care se nasc pe pământ să participe la bucuria sau fericirea Sa eternă din ceruri. În familie sunt pregătiți copiii pentru vocația lor de cetățeni ai patriei pământești, dar și de fii duhovnicești sau de viitori cetățeni ai Împărăției cerurilor. Familia este icoană și arvună a iubirii Preasfintei Treimi, întrucât în ea omul trăiește mai întâi taina filiației, fraternității și paternității sau bucuria de-a fi copil (fiu ori fiică), frate (ori soră) și părinte (tată ori mamă). De la familia conjugală creștină învață copilul ce este familia spirituală sfințitoare, adică Biserica ai cărei membri sunt fii și fiice, frați și surori, părinți și maici duhovnicești în iubirea Preasfintei Treimi, întrucât Duhul Sfânt Care purcede din Tatăl și Se odihnește în Fiul împărtășește Bisericii harul paternității duhovnicești pastorale și harul filiației (înfierii) duhovnicești baptismale, pentru ca toți creștinii să trăiască în comuniune spirituală ca frați și surori în Hristos Domnul.

Împlinindu-și vocația de soție și mamă, femeia creștină binecuvântată dă naștere copiilor și cere ajutorul lui Hristos pentru a putea crește copiii în credință, pentru a fi soție fidelă și mamă bună în familie, femeie evlavioasă în Biserică și femeie respectată în societate.

Ne gândim azi cu prețuire mai ales la femeile care îngrijesc pe cei bolnavi, săraci, orfani și bătrâni, la femeile care lucrează în școli, în instituțiile de cultură, în media și în toate domeniile de activitate folositoare societății.

În încheiere, aducem un omagiu de recunoștință tuturor femeilor creștine care ajută Biserica în lucrarea ei misionară astăzi și le dorim ani mulți și binecuvântați, cu sănătate și ajutor mult de la Dumnezeu!

Hristos Domnul, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale sfintelor femei mironosițe și ale tuturor sfinților, să binecuvânteze toată lucrarea bună și folositoare a femeilor creștine în familie, Biserică și societate, spre slava Preasfintei Treimi și binele poporului român!

†DANIEL,

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente