Bisericile din Patriarhia Română închinate Nașterii Maicii Domnului în sărbătoare

Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului este prima mare sărbătoare din cursul anului bisericesc. Zeci de biserici parohiale și mănăstiri din țară îmbracă astăzi haine de sărbătoare. După ce, ieri-seară, în biserici s-a oficiat slujba Vecerniei, astăzi se va săvârși slujba Sfintei Liturghii, urmată de tradiționala agapă de hram.

În Capitală se află în sărbătoare opt parohii. La parohiile Bumbăcari și ‘Nașterea Maicii Domnului’ – Ghencea din Protoieria I Capitală, Floreasca și ‘Sfânta Maria’ – Herăstrău din Protoieria II, Eroilor Martiri, Foișor și Zlătari din Protoieria III, după Sfânta Liturghie se săvârșesc slujbe de pomenire pentru ctitori, agape, precum și alte manifestări religios-culturale dedicate Maicii Domnului.

Parohia Zlătari a primit hramul ‘Nașterea Maicii Domnului’ la slujba de sfințire din anii 1860. „Această sfântă și dumnezeiască biserică fiind în mare ruină și crăpându-se, s-a început a se ridica din temelie în anul 1850, cu binecuvântarea IPS Mitropolit al Ungro-Vlahiei D. D. Nifon, în zilele prea înălțatului Domn al Țării Românești Dimitrie Știrbei, de prea Sf. Arhiereu D. D. Calistrat Livis, egumenul de pe atunci…”. Este terminată de egumenul succesor, Atanasie Livis, care «s-a ostenit de a săvârși atât sf. biserică începută, cât și toată împrejurimea cu odăi și clădiri, din temelie precum se vede în jurul acestei sânte biserici…Și hramul a pus . . Nașterea Maicii Domnului care se prăznuiește în ziua de 8 septembrie, zi în care s-a sfințit” după cum spune pisania mai nouă din 1860, tot în limba greacă. Biserica parohiei Zlătari îi mai are ca și ocrotitori pe Sfinții Mucenici Ciprian și Iustina, pomeniți pe 2 octombrie

De asemenea, Biserica „Nașterea Maicii Domnului – Sf. Maria Ghencea” se află azi în haine de sărbătoare. Piatra de temelie a lăcașului de cult a fost pusă în ziua de 11 iunie 1942, de către I.P.S. Nicodim Patriarhul României, Maria, soția Mareșalului Ion Antonescu, principal ctitor al acesteia, fiind de față primarul Grigore, familia Generalului, ofițeri și credincioși. Planul bisericii a fost întocmit de către arhitectul Dumitru Berechet. Prima zugrăvire a fost efectuată între anii 1944-1946 de către pictorul Emil Ivănescu. Pictura a mai fost restaurată în 1978 de pictorița Virginia Videa. În anul 1995 au început reparații interioare, la cupola de pe naos, precum și refacerea picturii. Biserica a fost târnosită la data de 6 noiembrie 1955. Vitraliile sunt opera meșterului Traian Pârvu. Este prima biserică din București, având două incinte sacre, la subsol și la parter.

La intersecția Căii Dudești cu strada Stan Județu din Capitală, s-a ridicat într-un timp foarte scurt Biserica ‘Sfânta Fecioară Maria’. Deși în apropiere mai sunt biserici, noul lăcaș de cult a fost construit pentru locatarii noului complex de locuințe ridicat în zonă. ‘Lucrările de zidire a sfântului lăcaș au fost începute, cu voia lui Dumnezeu și ocrotirea Maicii Domnului, în toamna anului 2008. La 7 septembrie a fost pusă piatra de temelie, pentru ca numai la aproape un an, 8 august 2009, să fie sfințit demisolul lăcașului de cult, de către Preasfințitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pentru darea în folosință a spațiului liturgic de la demisol, considerat paraclis-capelă, care va rămâne sub această formă în continuare’, a precizat părintele paroh Ioan Gheorghe Țeugea.

În Protoieria Ploiești își prăznuiesc hramul șase biserici, în Protoieria Vălenii de Munte sunt în sărbătoare cinci biserici.

În Protoieria Câmpina, praznicul Nașterii Maicii Domnului este cinstit în șase biserici parohiale: Bușteni, Ghioșești – Comarnic, Florești, Nașterea Maicii Domnului – Voila din Câmpina, Tufeni II, Brebu II. La toate aceste biserici, în ajunul sărbătorii s-au săvârșit Vecernia și Litia, iar în această dimineață se oficiază Utrenia, Sfânta Liturghie și, bineînțeles, slujba Parastasului pentru ctitori.

În Protopopiatul Ploiești, credincioșii Bisericii ‘Nașterea Maicii Domnului’ de pe strada Mihai Bravu participă la hramul lăcașului de rugăciune. În sărbătoare mai sunt și parohiile Bătești, Blejor, Goga și Pietroșani din Protopopiatul Ploiești. În orașul Slănic, Parohia ‘Nașterea Maicii Domnului’ din cadrul Protopopiatului Vălenii de Munte își va sărbători hramul principal, iar din cadrul Protopopiatului Urlați, Parohia Colceag.

Hramuri la mănăstiri

Prilej de bucurie va fi și la mănăstirile Pissiota și Christiana din Arhiepiscopia Bucureștilor, precum și la Sitaru, din nord-estul județului Ilfov, care-și serbează cu această ocazie cel de-al treilea hram, alături de Sfântul Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Mănăstirea Sitaru, cunoscută în vechime ca ‘Balamuci’, a fost construită pe o insulă în mijlocul apelor Ialomiței. În sărbătoare se află și Mănăstirea Slănic din Arhiepiscopia Argeșului.

Maica Domnului cinstită în Moldova

Mănăstirea Vorona din județul Botoșani își serbează hramul, de asemenea. În Arhiepiscopia Iașilor va mai fi sărbătoarea hramului la Mănăstirile Sihăstria, Tazlău și Dumbrăvele, aflate în județul Neamț.

Mii de credincioși sunt așteptați astăzi să participe la hramul Mănăstirii Hadâmbu, aflată în comuna Mironeasa, județul Iași. Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului va fi marcată astăzi și la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ‘Sfânta Maria’ din Iași.

Astăzi va fi sărbătoare și la Mănăstirea Cămârzani , dar și la Schitul Piatra Tăieturii din județul Suceava, aflat la o altitudine de 1.700 de metri și la o distanță de 24 de kilometri față de orașul Vatra Dornei, pe drumul ce duce în Munții Călimani. Totodată Mănăstirea Alexandru Vlahuță din județul Vaslui, îmbracă straie de sărbătoare. Locul ales pentru înălțarea așezământului monahal a fost sfințit la data de 6 mai 2002, la Duminica Tomii. La Biserica principală a mănăstirii, cu hramul ‘Nașterea Maicii Domnului’ și ‘Sfântul Mare Mucenic Gheorghe’, lucrările de construcție au început la data de 4 mai 2006; ele fiind în plină desfășurare până astăzi,când se execută lucrările de pictură, în interior, după vechea tradiție bizantină. Este prima biserică din Eparhia Hușilor, pictată pe exterior, în stilul frumoaselor ctitorii voievodale din Nordul Moldovei, și, poate, singura din țară cu fresce ce înfățișează doar sfinți români, de la primii martiri ai Dobrogei, până la sfinți recent canonizați – Sfinții Năsăudeni sau Binecredinciosul Voievod Neagoe Basarab.

O altă așezare monahală din județul Vaslui aflată în sărbătoare este Mănăstirea Rafaila.

Sărbătoare în mai multe așezăminte monahale

În Arhiepiscopia Sibiului își serbează hramul „Nașterea Maicii Domnului”Mănăstirea Nocrich-Hârtibaci, Mănăstirea Măgura, comuna Jina, Schitul Bazna și Schitul Orlat din județul Sibiu, precum și Mănăstirea Făget (Boholț), comuna Beclean, din județul Brașov. De asemenea, Mănăstirea Moglănești – Toplița din Episcopia Covasnei și Harghitei își va serba astăzi hramul.

În Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului este hram la Mănăstirea Ciucea, județul Cluj și la Mănăstirea Piatra Fântânele din județul Bistrița Năsăud. Biserica Mănăstirii de la Piatra Fântânele, Bistrița Năsăud, poartă hramul Nașterii Maicii Domnului. Mănăstirea de la Piatra Fântânele este așezată la cota 1.200, în Pasul Tihuța. Fiind la granița dintre Transilvania și Moldova, așezământul monahal este frecventat de mulțime de credincioși din ambele regiuni, cărora li se adaugă numărul mare de turiști care tranzitează zona.

Biserica mănăstirii a fost construită în 1928, prin aprobarea înființării unei mănăstiri de călugări. Mai multe date istorice are maica stareță Pamfilia Solcan: „A funcționat ca mănăstire de călugări până în anul 1960, când, prin decret, a devenit parohie a satului. La inițiativa vrednicului de pomenire Arhiepiscopul și Mitropolitul Bartolomeu, în 11 aprilie 1995 s-a reînființat mănăstirea ca mănăstire de maici”.

În Arhiepiscopia Alba Iuliei sunt două mănăstiri care își serbează hamul:Mănăstirea Țeț din județul Alba și Mănăstirea Recea din județul Mureș.

În Episcopia Oradiei este hram la Mănăstirea Voivozi, județul Bihor.

În Episcopia Maramureșului și Sătmarului este hram la Mănăstirea Chiuzbaia și Mănăstirea Ruoaia din județul Maramureș, precum și la Mănăstirea Tegea din comuna Craidorolt, județul Satu Mare. Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului este o zi deosebită și la Mănăstirea Bixad din județul Satu Mare care are hramul ‘Adormirea Maicii Domnului’, dar unde se organizează pelerinaj și pe 8 septembrie.

Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului în bisericile din Oltenia

În fiecare an, pe 8 septembrie, la Maglavit, în județul Dolj, mănăstirea înălțată în cinstea Nașterii Maicii Domnului și a Izvorului Tămăduirii își deschide larg porțile pentru miile de pelerini veniți din toată țara pentru a participa la slujba de hram.

De asemenea, mănăstirile ‘Dintr-un Lemn’, Jgheaburi și Ostrov, din Arhiepiscopia Râmnicului își cinstesc ocrotitoarea.

Tot în această zi de sărbătoare Bisericile din Măldărești de Sus, loc. Măldărești, și Băloiu, sat Geamăna, loc. Stoilești, Vâlcea își cinstesc ocrotitoarea.

Nașterea Maicii Domnului serbată în Banat

Astăzi, de praznicul Nașterii Maicii Domnului, 53 de biserici din cuprinsul Arhiepiscopiei Timișoarei își sărbătoresc hramul. Cu acest prilej, vor avea loc o serie de evenimente cultural-artistice și religioase, organizate de parohii, împreună cu autoritățile locale.

Parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Timișoarei ce poartă hramul ‘Nașterea Maicii Domnului’ sunt: Timișoara-Iosefin, Parța, Timișoara-Calea Lugojului din Protopopiatul Timișoara I, Comeat, Giarmata, Giarmata Vii, Sâlciua Nouă, Icloda, Mașloc, Remetea Mică, Unip, Vucova din Protopopiatul Timișoara II, Boldur, Buziaș II, Chizătău, Măguri, Crivina de Jos, Fădimac, Gruni, Hodoș, Honorici, Jena, Păru, Racovița, Secaș, Crivobara, Șanovița, Brestovăț, Visag din Protopopiatul Lugoj, Bethausen, Cutina, Ohaba Lungă, Gladna Română, Jurăști, Margina, Mâtnicu Mic, Nevrincea, Pogănești, Răchita, Remeta Luncă, Sintești, Susani, Baloșești din Protopopiatul Făget, Birda, Cerna, Gaiu Mic din Protopopiatul Deta, Beba Veche, Lenauheim, Periam, Sânpetru Mic, Tomnatic și Uihei din Protopopiatul Sânnicolau Mare.

Comentarii Facebook


Știri recente