Biserici cu hramul „Tuturor sfinților” în Arhiepiscopia Iașilor

Biserica Ortodoxă sărbătorește mâine, 14 iunie, Duminica tuturor sfinților. Mai multe lăcașuri din Arhiepiscopia Iașilor sunt închinate acestei mari sărbători. Mănăstirea Bucium din județul Iași își va serba hramul. Așezământul monahal de la Bucium datează din a doua jumătate a sec. al XIX-lea, fiind, mulți ani, metoc al Schitului Prodromu.

Și la Mănăstirea Almaș din județul Neamț va fi mâine sărbătoare. Sfântul lăcaș a fost construit din piatră în anul 1821, fiind ctitoria familiei logofătului Balș. Această ctitorie a fost continuată prin zidirea pronaosului de către domnitorul Constantin Mavrocordat, care înzestrează mănăstirea cu mai multe proprietăți și moșii.

Tot mâine își serbează hramul Biserica Banu din Iași. Atestată documentar în anul 1638, în perioada domniei lui Vasile Lupu, Biserica Banu a fost arsă în timpul invaziei cazace din acea vreme, fiind mai apoi construită din piatră în jurul anului 1800 de către mitropolitul Iacob Stamate. Biserica Banu face parte din patrimoniul cultural național, păstrând până astăzi obiecte de cult de o importanță deosebită. În prezent, Biserica Banu din Iași se află într-un proces de consolidare și restaurare.

Sursa: ziarullumina.ro

Comentarii Facebook


Știri recente