Biserica „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din Techirghiol, la 100 de ani

Ieri, 20 iulie 2009, de sărbătoarea Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, a avut loc binecuvântarea lucrărilor de la Biserica „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din Techirghiol, unde au fost aduse și părticele din moaștele Sfinților Împărați Constantin și Elena, patronii spirituali ai municipiului Constanța, și un veșmânt al Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, de la Catedrala patriarhală din București.

La acest eveniment prilejuit de împlinirea a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a acestui sfânt lăcaș a participat și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care, la sfârșitul Sfintei Liturghii, a ținut un cuvânt de învățătură.

Sărbătoarea Bisericii „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din Techirghiol, prilejuită de împlinirea a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a acestui sfânt lăcaș, a început sâmbătă, când preoții și credincioșii acestei parohii au întâmpinat racla cu părticele din moaștele Sfinților Împărați Constantin și Elena, adusă de o delegație a Patriarhiei Române.

Ieri, după slujba de sfințire a apei, Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a binecuvântat lucrările de reparație ale altarului bisericii, iar la finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a hirotosit întru arhimandrit pe protosinghelul Cleopa Nistor de la Mănăstirea „Sfânta Maria”, stavropighie patriarhală.

După terminarea Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a ținut un cuvânt de învățătură în care a evidențiat personalitatea Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, care a trăit în secolul al IX-lea î.Hr. și care a avut o râvnă deosebită, subliniind că „harul lui Hristos lucra în Sfântul Prooroc Ilie înainte de Întruparea lui Hristos, căci Dumnezeu Cuvântul a vorbit, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin proorocii care-L binevesteau pe El, pe Cel ce Se va face om, va deveni om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor”.

Preafericirea Sa a explicat că toți proorocii sunt înainte-văzători și înainte-propovăduitori ai unor evenimente care se vor întâmpla după ei, evenimente care sunt legate de istoria mântuirii neamului omenesc.

Sfântul Ilie este un mare prooroc pentru că faptele săvârșite de el sunt preînchipuiri și înainte-vestiri ale faptelor săvârșite de Hristos Domnul. „Dacă citim cu atenție viața lui din Sfânta Scriptură a Vechiului Testament și interpretarea pe care Sfinții Părinți ai Bisericii o dau vieții și lucrării Sfântului Prooroc Ilie, putem reține câteva idei principale, care sunt lumini pentru viața noastră în biserică și în lume. În primul rând, Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul este apărător al dreptei credințe în timp de rătăcire. În al doilea rând, Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul este un om al dreptății într-o vreme de nedreptate și, în al treilea rând, Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, deși este un om aspru și cu râvnă multă pentru cele sfinte, aspru cu cei ce se îndepărtează de la dreapta credință, totuși arată și milostivire. Este un om al ajutorării în vremea necazului”, a spus Întâistătătorul Bisericii noastre.

Patriarhul României a explicat credincioșilor de la Techirghiol prezenți la Sfânta Liturghie toate minunile săvârșite de Sfântul Ilie și a subliniat că Sfântul a mustrat pe regele Ahab și pe regina Izabela pentru rătăcirea de la dreapta credință, dar și pentru că au omorât un om sărac, Nabot, pentru a-i lua în stăpânire via, proorocindu-le acestora moartea. „Sfântul Ilie ia partea celor nedreptățiți; este un om al dreptății într-o lume foarte nedreaptă și lacomă. Apără cauza celor săraci și nedreptățiți. Sfântul Prooroc Ilie este și un om milostiv față de cei care se află în necazuri”. În continuare, Preafericirea Sa a menționat că din viața și din faptele Sfântului Prooroc Ilie trebuie să învățăm că „nu e suficient să avem dreapta credință ortodoxă, ci trebuie să fim și milostivi. Pe lângă credința dreaptă trebuie să săvârșim și fapte bune de ajutorare a celor în necazuri, în suferință, în singurătate, în lipsuri”.

La finalul cuvântului său, Părintele Patriarh Daniel a felicitat pe toți cei prezenți pentru centenarul bisericii și a dăruit pentru altarul acesteia o cruce de binecuvântare și un Liturghier, ediție nouă, iar părintelui paroh Viorel Daniel Pasmangiu i-a oferit diploma de onoare „Sfântul Apostol Andrei”. Cu această ocazie, părintele paroh Pasmangiu a mulțumit lui Dumnezeu pentru darurile primite și a oferit Preafericitului Părinde Daniel o icoană cu Sfântul Ilie Tesviteanul.

Sursa: ziarullumina.ro

Comentarii Facebook


Știri recente