Biserică românească în Most – Cehia

În cele ce urmează vă prezentăm un articol publicat în Ziarul Lumina din data de 19 august 2011, semnat de Preasfințitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, intitulat Retrospectiva vizitei cu prilejul împlinirii a cinci ani de la întronizarea Preafericitului Khrystof, Arhiepiscopul de Praga : Biserică românească în Most – Cehia:

Împlinirea a cinci ani de la întronizarea sa ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Ținuturile Cehiei și Slovaciei a constituit un binecuvântat prilej pentru Preafericitul Khrystof, Arhiepiscopul de Praga, de a aduce mulțumire Mântuitorului Iisus Hristos, Arhiereul veșnic, pentru toate binefacerile revărsate asupra clerului și credincioșilor ortodocși din cele două țări, în timpul arhipăstoririi sale. În acest sens, sâmbătă, 28 mai, s-a săvârșit Sfinta Liturghie arhierească, în Biserica ‘Sfinții Chiril și Metodiu’ din Praga, la care au participat, alături de Preafericirea Sa, o seamă de ierarhi, reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe surori: Patriarhia Ecumenică, Patriarhia Rusă, Patriarhia Română, Patriarhia Bulgară, Patriarhia Georgiei, Biserica Ortodoxă Greacă, Biserica Ortodoxă din Albania și Biserica Ortodoxă din Polonia, precum și un impresionant sobor de preoți și diaconi din Cehia și Slovacia, oficialități de stat, ambasadori ai țărilor ortodoxe și, desigur, foarte mulți credincioși, veniți să-l omagieze pe arhipăstorul lor.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la manifestările religioase și festive de la Praga a participat și subsemnatul, din partea Bisericii Ortodoxe Române. Aceasta mi-a oferit prilejul de a efectua o vizită de trei zile în Cehia, nu doar în istorica și frumoasa capitală Praga, cât mai ales în micul oraș minier Most, aflat în nord-vestul Cehiei, la o distanță de circa 25 km de granița cu Germania, într-o pitorească zonă de deal și câmpie, cu o bogată vegetație dominată de copaci seculari, grație ploilor abundente ce cad la bună vreme.

Despre Cehia și Slovacia se știe că au suportat și ele rigorile unui regim comunist, care, asemenea celor din alte țări est-europene, s-au trudit să îndepărteze pe Dumnezeu din inimile credincioșilor creștini, indiferent de confesiunea din care făceau parte. Și se pare că, în mare parte, au reușit, de vreme ce, astăzi, Cehia este țara europeană cu cei mai mulți atei declarați, 65% din cele 10 milioane de locuitori. Să fie, oare, rezultatul propagandei comuniste din acea vreme, care a avut repercusiuni grave în conștiința generațiilor tinere, devenite indiferente la viața religioasă și spirituală? Să aibă o parte de contribuție, la declararea stării de ateism, și bunăstarea materială de după anii â90, când condițiile de libertate și democrație au permis tinerilor să plece spre alte țări pentru câștiguri mai consistente? Este dovedit faptul că, în cele mai multe cazuri, îmbogățirea rapidă, de multe ori pe căi necinstite, i-au făcut pe oameni să se încreadă mai mult în puterile proprii decât în ajutorul și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, a Cărui prezență în viața noastră este ignorată de mulți, cu bună știință.

Așa s-a întâmplat și cu locuitorii orașului Most, pe care comuniștii i-au lipsit de lăcașurile de cult, fie catolice, fie ortodoxe, dărâmate cu sălbăticie, aidoma celor câteva din capitala României, care au împărtășit aceeași soartă. O singură biserică a scăpat cu ‘viață’, datorită importanței și vechimii sale istorice, cu valoare de simbol pentru locuitorii din Most, altădată în majoritate creștini catolici. Iar silueta acestei biserici, care a fost translată pe o distanță de circa 1.500 m, se poate zări cu mult înainte de intrarea în oraș, la câteva sute de metri de periferia acestuia, dar care, din păcate, a rămas cu statut doar de monument istoric, destinat turiștilor.

Biserică de lemn în cinstea eroilor români care s-au jertfit în munții Tatra și Moravia

M-am referit în mod special la orașul Most întrucât la o distanță de circa 1.000 m de singura sa biserică ce a supraviețuit vremurilor de prigoană comunistă se observă de departe silueta zveltă a unei turle de lemn, înaltă de 27 m, care trezește curiozitatea și interesul oricărui turist care vizitează orașul; este vorba de biserica de lemn pe care Patriarhia Română a înălțat-o anul trecut, în cinstea eroilor români care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, îndeosebi în munții Tatra și Moravia, în anul 1945, pentru eliberarea Cehoslovaciei de sub ocupația hitleristă. Care este istoricul acestei biserici maramureșene, plantată de meșterii români din Bârsana, în frumosul parc dendrologic din apropierea orașului Most?

Inițiativa construirii unui lăcaș de cult românesc închinat celor peste 40.000 de ostași români căzuți la datorie, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a aparținut ambasadorului României la Praga, dl Gheorghe Tinca. În anul 2005, Domnia Sa a împărtășit această dorință atât Preafericitului Khrystof, Arhiepiscopul de Praga, cât și vrednicului de amintire Patriarhul Teoctist al României, ambii primind-o cu mare bucurie; cel dintâi, pentru faptul că, prin acest act, se făcea o clarificare asupra numărului real de ostași români căzuți pe frontul din Cehoslovacia, mult superior celor din Armata Roșie și din rândul localnicilor; cel de-al doilea, pentru că, astfel, se aducea un pios omagiu eroilor români, datorită cărora România a fost luată în considerare la încheierea Tratatului de pace din 9 mai 1945. La început, au fost implicate în proiect atât Ministerul Afacerilor Externe, cât și Ministerul Apărării Naționale, ambele salutând inițiativa, fără însă a purcede mai departe. Între timp, domnul Gheorghe Tinca s-a retras din activitatea diplomatică, iar la cele două ministere s-au tot schimbat miniștrii și șefii de Stat-Major ai Forțelor Armate, încât proiectul construirii bisericii din Most a fost trecut pe plan secundar, dacă nu chiar dat uitării.

Patriarhia Română însă, în cooperare cu Biserica Ortodoxă din Cehia, luând lucrurile în serios și conștientizând însemnătatea prezenței unei biserici românești în Cehia, cu valoare de simbol pentru neamul românesc creștin-ortodox, a întreprins toate demersurile necesare pentru traducerea ideilor în fapte concrete. Un prim pas a fost făcut de Primăria orașului Most, care a oferit Ahiepiscopiei de Praga, cu prețul simbolic de o coroană cehă, suprafața de 1.500 m², în vederea amplasării bisericii de lemn. Al doilea moment l-a constituit slujba de sfințire a pietrei de temelie, oficiată de cei doi Întâistătători, Preafericitul Teoctist și Preafericitul Khrystof, în prezența autorităților de Stat cehe, centrale și locale, și a reprezentanților Ambasadei României la Praga, în data de 14 iulie 2007. A doua zi, duminică, Preafericitul Teoctist avea să săvârșească, pentru ultima oară, Sfânta Liturghie, în Biserica ‘Sfinții Chiril și Metodiu’ din Praga, alături de Preafericitul Khrystof și alți ierarhi, înainte de trecerea sa la cele veșnice, în data de 30 iulie 2007.

După întronizarea noului Patriarh al României, Preafericitul Părinte Daniel, pe agenda proiectelor ce trebuiau împlinite stătea înscrisă și realizarea bisericii de lemn pentru Cehia. Așa se face că, în urma demersurilor întreprinse de către Preafericirea Sa, Departamentul Românilor de Pretutindeni, prin bunăvoința domnului Secretar de Stat Eugen Tomac, a sprijinit Patriarhia Română cu suma de 40.000 de euro, reprezentând prețul prelucrării și amplasării la fața locului a bisericii de lemn, ce fusese comandată în anul 2009 unei echipe de meșteri lemnari din Valea Izei și Bârsana, aflați sub îndrumarea preotului Ioan Pop. Pregătirea și prelucrarea lemnului s-a încheiat în vara anului 2010, când meșterii maramureșeni, deplasându-se în Cehia, au asamblat părțile componente ale bisericii pe fundația pregătită din vreme de către Primăria din Most și, astfel, după câteva săptămâni de muncă asiduă, în pitorescul peisaj din apropierea Mostului avea să răsară din pământ, asemenea brazilor falnici din Carpați, frumoasa biserică românească în stil maramureșean, spre uimirea, admirația și bucuria celor din zonă.

Sfințirea bisericii și a troiței, programate să aibă loc pe 9 octombrie 2011

Așa se explică și bucuria pe care am trăit-o în ziua de 27 mai 2011 când, împreună cu Preafericitul Khrystof, am vizitat orașul Most și bisericuța noastră, care însă are încă nevoie de implicarea noastră și a partenerilor cehi, în vederea pregătirii ei spre sfințire. Astfel, după aplicarea de lambriuri din lemn de molid pe toată suprafața lemnoasă din interiorul bisericii, executată în luna iulie, prin grija domnului Nicolae Dedulea, președintele Asociației Românilor din Cehia, în perioada 2-9 august au fost instalate Sfânta masă de marmură, trei policandre și parchetul din lemn de stejar, urmând ca în luna septembrie să fie montată catapeteasma, lucrată în Atelierele Patriarhiei, împreună cu celelalte piese de mobilier. De asemenea, la o distanță de 10 m de fațada bisericii, a fost amplasată o frumoasă troiță sculptată în lemn de stejar, tot în stil maramureșean, pe care se va aplica o placă de bronz, cu un text ce va da mărturie despre jertfele ostașilor români, cărora noi, cei de azi, le aducem prinos de recunoștință și pios omagiu, prin această frumoasă bisericuță-monument, cu hramul ‘Înălțarea Domnului’ și ‘Sfântul Mare Mucenic Valentin’. Odată cu sfințirea bisericii și a troiței programată să aibă loc în data de 9 octombrie 2011, se va împlini testamentul Patriarhului Teoctist, care a pus început bun unei lucrări menite să vorbească despre jertfelnicia și dărnicia poporului român.

Comentarii Facebook


Știri recente