BISERICA RECOMANDĂ DISCERNĂMÂNT ȘI ÎNȚELEPCIUNE ÎN UTILIZAREA INTERNETULUI

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE ne informează:

În legătură cu solicitarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale adresată Patriarhiei Române pentru sprijinirea extinderii accesului la rețeaua de Internet în întreaga țară, precizăm:

Patriarhia Română apreciază eforturile pe care autoritățile publice le fac pentru facilitarea accesului la Internet a unui număr cât mai mare de români, ca instrument de informare și comunicare rapidă specific societății secolului al XXI-lea.

Cultura enciclopedică a Internetului și posibilitățile sporite de interactivitate în rețea creează noi oportunități de învățare, de schimburi de valori (economice, culturale, sociale și religioase) și de depășire a decalajelor informaționale între diferite regiuni ale lumii. De aceea, inițiativele de incluziune digitală fac parte implicit din programele de incluziune socială.

Biserica utilizează ea însăși mijloacele moderne de comunicare, inclusiv Internetul, în lucrarea sa pastoral-misionară, social-filantropică, cultural-educațională și administrativă deoarece acestea sunt instrumente de lucru rapide și eficiente.

Însă lumea virtuală a Internetului poate să influențeze în mod negativ relațiile interumane, prin utilizarea fără responsabilitate a libertății de acces, poluarea informațională, posibilitatea controlului și supravegherii persoanelor, terorismul digital sub masca anonimatului, manipulare ideologică și cyber-criminalitate. De asemenea, utilizarea excesivă a Internetului expune la pericolul înstrăinării, izolării și existenței paralele într-o lume virtuală, ruptă de realitate, cu consecințe grave asupra comportamentului social.

De aceea, Biserica recomandă echilibru, discernământ și luciditate în folosirea noilor tehnologii ale informației și comunicării, pentru a distinge între bine și rău și pentru a cultiva ceea ce este ziditor și mântuitor.

În același timp, considerăm că este de datoria autorităților publice ca, în paralel cu dezvoltarea societății informaționale la nivelul infrastructurii tehnice, să acorde atenție cadrului etic și legislativ, pentru ca alfabetizarea digitală și folosirea Internetului să se facă prin respectarea demnității și libertății persoanei și pentru încurajarea comunicării și cooperării dintre oameni și popoare în spiritul valorilor autentice ale culturii și civilizației umane.

Comentarii Facebook


Știri recente