Biserica Parohiei Foișor din București, într-un veșmânt nou

Nu departe de Poșta Vitan, la intersecția străzilor Regenerării și Foișor, din sectorul 3 al Capitalei, se află Biserica Foișor, ctitoria doamnei Smaranda Mavrocordat. Construită în anul 1746, trecerea vremurilor și-a lăsat amprenta asupra picturii originale. Astfel, cu sprijinul autorităților locale și al credincioșilor, biserica primește un nou veșmânt.

Biserica Parohiei Foișor, monument istoric, păstrează o autentică pictură în frescă, stilul bizantin-brâncovenesc. În urma obținerii devizelor, lucrările de restaurare generală a Bisericii Foișor, cu hramurile ‘Nașterea Maicii Domnului’ și ‘Sfântul Trifon’, au început acum cinci ani. ‘Ctitoria Smarandei Mavrocordat, soția domnitorului Nicolae Alexandru Mavrocordat, se află de cinci ani într-un amplu proces de restaurare. Este demn de reținut că se restaurează pictura originală de la anul 1746. În momentul de față este restaurat aproximativ 75% din pictura lăcașului de cult, aceasta însemnând tinda, pronaosul și jumătate din naos. Acum, doi pictori restauratori lucrează în naos și la catapeteasma bisericii, o catapeteasmă de zid, iar lucrările vor continua la Sfântul Altar. Fiindcă suntem o biserică cu enorie destul de mare, am ales să începem restaurarea picturii în tinda bisericii, fiindcă aceasta este cartea de vizită a unui lăcaș de cult. În general, bisericile încep lucrările cu Sfântul Altar, dar noi am început invers, fiindcă ne-a ajutat Bunul Dumnezeu ca atunci când am început lucrările să avem o vreme frumoasă și, astfel, am vrut să finalizăm cât mai repede tinda bisericii, care fiind mai generoasă în privința spațiului, am vrut să fie gata pentru primirea credincioșilor’, a spus preotul paroh Petru Dan Popa.

Paralel cu lucrările de restaurare a picturii originale, au fost necesare o serie de lucrări suplimentare, precum lemnăria, care era foarte veche și uzată, instalația electrică, strănile, în general, mobilierul bisericii. Fiind monument istoric, lucrările de restaurare a picturii în frescă au fost finanțate de către Primăria Capitalei, Direcția de monumente istorice, dar lucrările suplimentare au fost susținute din fondurile excedentare ale bisericii, prin donațiile credincioșilor și ale unor sponsori. ‘În urma acestor lucrări suplimentare, am reușit să împodobim casa Domnului cu trepiede pentru icoane, străni, mobilier, instalație electrică, lumânărar și altele asemenea, și sperăm ca în curând, după finalizarea lucrărilor de restaurare și după întocmirea unui proiect, să ridicăm o capelă mortuară și o sală praznicară, dar pe care să o folosim și pentru asistența social-filantropică’, a adăugat parohul Bisericii Foișor.

Metoc al Mănăstirii Radu Vodă

Biserica Parohiei Foișor a fost zidită în 1746 de către doamna Smaranda Mavrocordat, soția domnitorului Nicolae Alexandru Mavrocordat, precum se arată în pisania de deasupra ușilor de la intrarea în biserică. Acest lăcaș de cult a fost metoc al Mănăstirii Radu Vodă, biserica fiind deservită de călugări, iar denumirea de ‘Foișor’ a fost preluată după foișorul clădit de Nicolae Mavrocordat. În tinda Bisericii Foișor a existat o școală pentru copii, învățători fiind preoții lăcașului de cult.

(Articol publicat în Ziarul Lumina, Ediția din data de 25 februarie 2012)

Comentarii Facebook


Știri recente