Biserica parohiei din Valea de Jos a fost târnosită

În Duminica a douăzeci și una după Rusalii, a Sfinților Părinți de la Sinodul VII Ecumenic, 14 octombrie 2012, zi de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Protopopiatul Beiuș, în comuna Rieni, parohia Valea de Jos, unde a târnosit biserica parohială de zid, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, ridicată între anii 1990- 1996, și a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească în sobor de 15 preoți și trei diaconi, după cum ne-a precizat Pr. Cosmin Tripon. Răspunsurile la strană au fost asigurate de corul bisericii Parohiei Șega I din Arad, însoțiți de părintele Aurel Bonchiș, fiu al Bihorului.

În vechime, satul Valea de Jos se numea Valea Neagră de Jos, nume provenit de la pârâul „Valea Neagră”, care-i străbate hotarul, fiind atestat documentar în anul 158, făcând parte din cnezatul lui Ioan Uscat din Seghiște, în a doua jumătate a secolului al XIV-lea. La 1734, sătenii înalță biserica din lemn, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, monument istoric, ce dăinuie până astăzi, conservată într-o stare foarte bună, care va fi sfințită în 1737, fiind prima replică a bisericii din Brădet, una dintre cele mai semnificative realizări din regiune și din Transilvania. Meșterii constructori ai acesteia au fost Nicoară Freanțu din Agrij și Gheorghe Petric, frate al meșterului bisericii din Brădet, Mândruț, din părțile Abrudului, după cum este consemnat în pisania de deasupra ușii de intrare în naos.

În biserica de zid s-au săvârșit sfintele slujbe încă din anul 1996, în paralel cu lucrările de finisare. Între 2001 și 2004 s-a realizat o frumoasă pictură în tehnica „fresco” de către pictorul Florian Buie din Arad și s-a montat iconostasul. După instalarea, în decembrie 2008, a actualului preot paroh Sorin Marcel Mance, acesta a continuat, cu multă abnegație și dăruire, eforturile de înfrumusețare a bisericii, realizând o seamă de obiective: a fost modernizată și eficientizată instalația de încălzire centrală, balustrada de la cafas a fost îmbrăcată în lemn de stejar, au fost achiziționate trei candelabre și trei tetrapoade, două sfeșnice, două candele, chivot și o cruce cu postament pe Sfânta Masă. Au fost montate jgheaburi și burlane, împrejurul bisericii s-a turnat trotuar de protecție, s-a împrejmuit curtea cu gard și s-a zidit un zid de sprijin. La fațadă s-au executat lucrări de zugrăveală, iar în interior s-a pardosit cu parchet laminat și s-a montat instalație de alarmă.

În cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii arhierești, Preasfințitul Sofronie a tâlcuit credincioșilor prezenți semnificația celor trei pericope evanghelice ale zilei: „Prima pericopă evanghelică ne privește pe toți, pe fiecare în parte, și depinde de noi ce fel de răspuns dăm cuvântului lui Dumnezeu care se seamănă în inima noastră. Dacă suntem reci și indiferenți, dacă suntem total nepregătiți, dacă suntem, mai degrabă, căutători de cele lumești, ca să ne împlinim și să avem tot ce ne trebuie pe lumea aceasta, și mai puțin să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să rodească în noi, sau dacă, în fine, lăsăm să rodească, oferindu-ne viața noastră ca pe un pământ bun, în care cuvântul lui Dumnezeu odată semănat de Sfânta Biserică, prin învățătura ei, să aducă rod bogat.”

„A doua pericopă evanghelică vizează unitatea bisericii. Și în timpurile noastre, vrăjmașii cei nevăzuți, cei care aleargă, răcnind ca leii, pentru a răpi sufletele de la mântuire, pun în pericol unitatea Bisericii și caută, în fel și chip, să-i dezbine pe credincioși, și să strice unitatea dorită de Mântuitorul Hristos.”

„Cea de-a treia pericopă evanghelică, a Cuvioasei, evidențiază credința în Hristos Dumnezeu, Mântuitorul lumii.”

„Toate cele trei pericope evanghelice citite astăzi, socotim că sunt foarte potrivite cu ceea ce se întâmplă în zilele noastre, cu istoria acestei comunități, dar în special cu sfințirea acestei bisericii”, spus Preasfinția Sa.

De asemenea, Chiriarhul Oradiei, a subliniat semnificația duhovnicească a acestui eveniment pentru credincioșii din Valea de Jos. „O zi de mare bucurie duhovnicească, dar și o zi istorică, pentru că o biserică se sfințește odată în istorie, și la dumneavoastră aici, în 14 octombrie, de pomenirea Cuvioasei Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, o biserică cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Ocrotitorul Bucureștilor, capitala României, Ocrotitorul Macedoniei, unde locuiesc confrații noștri români macedoneni, Ocrotitorul Târnovei, unde a fost capitala Imperiului românilor din Balcani mai înainte de întemeierea Țării Românești, fac ca ziua de astăzi să fie o sărbătoare românească, tot atât de mult cât este o sărbătoare a credinței, o zi a sfințeniei, pentru că Duhul Sfânt, prezent aici la Sfânta Liturghie și la slujba de sfințire, împreună cu Tatăl și cu Fiul, a sfințit sufletele noastre, ne-a înnoit pe noi toți”.

Având în vedere faptul că, în ultimii ani, vrășmașii Bisericii au căutat să-i dezbine pe credincioșii de aici și să zădărnicească eforturile de zidire a bisericii, Vlădica Sofronie a spus: „Vă felicităm pentru osteneala și truda muncii voastre, pentru răbdarea, pentru statornicia în dreapta credință, pentru dragostea pe care o arătați Bisericii Ortodoxe, ai cărei fii suntem cu toții, știut fiind faptul că poporul român s-a născut creștin ortodox. Noi, de două mii de ani stăm pe aceste meleaguri. Ca și creștini ortodocși am mărturisit credința cea dreaptă în Hristos, o mărturisim și în vremurile noastre, și am rezistat în istorie prin atașamentul, prin fidelitatea față de biserica strămoșească, „maica duhovnicească a poporului român”, a conchis Preasfinția Sa.

Pentru rodnica-i activitate, pentru râvna și cumințenia dovedite, părintele Sorin Marcel Mance a fost distins de către PS Sofronie cu rangul de iconom-stavrofor, iar membrii Consiliului și Comitetului Parohial, al Consiliului de Construcție au primit o diplomă de recunoștință.

Comentarii Facebook


Știri recente

Obștea Mănăstirii Putna a donat sânge

Obștea Mănăstirii Putna a organizat joi Campania „Un strop de sânge salvează o viață”, prin care au fost colectați aproximativ 13 litri de sânge.  Acțiunea a fost organizată în baza parteneriatului existent între Arhiepiscopia Sucevei…