Biserica Ortodoxă Română sărbătorește pe Sfântul Voievod Neagoe Basarab

Sfântul Neagoe Basarab a fost domnitor al Țării Românești în perioada 1512-1521. A fost o persoană cultivată, cunoscător al limbilor latină, greacă și slavonă. Înainte de a deveni domn a deținut diferite funcții (de grămătic, comis și mare comis) și a călătorit în Imperiul Otoman (la Constantinopol) și în Europa. S-a căsătorit cu Milita(Despina), fiica despotului Serbiei, Iovan Brancovici. În scurta sa domnie s-a preocupat de starea țarii și a Bisericii, sub multiple aspecte.

A continuat opera de tipărire, în timpul său apărând Tetraevangnelul (1512). A ctitorit mai multe lăcașuri din țară (a inițiat pictarea bisericii Mănăstirii Dealu, a ridicat biserica Mănăstirii Snagov și Mitropolia din Târgoviște) și de la Muntele Athos. Cea mai măreață realizare artistică a sa este biserica episcopală de la Curtea de Argeș, unde cunoștințele acumulate pe șantierele din Constantinopol i-au permis să se implice direct. Sfințirea bisericii a avut loc la 15 august 1517, moment a cărui solemnitate a crescut prin prezența, pentru prima dată în Țara Românească, a mai multor mari ierarhi ai Orientului Ortodox (patriarhul ecumenic, patru mitropoliți,egumenii mănăstirilor din Muntele Athos) și prin procesiunile care au urmat.

Sfântul Voievod Neagoe Basarab a rămas în istorie și prin opera sa, „Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie”, lucrare ce exprimă concepția unui cunoscător și trăitor al isihasmului și cea mai de seamă operă originală din literatura veche românească.

Neagoe Basarab a contribuit prin politica sa ortodoxă la stabilirea unui prestigiu politic și spiritual de care Țara Românească se va bucura multă vreme. Toate acestea au motivat canonizarea sa în 2008, cu dată de pomenire 26 septembrie.

Comentarii Facebook


Știri recente