Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Apostol Matia

Sfântul Apostol Matia a fost ales în ceata celor doisprezece apostoli, în locul lui Iuda Iscarioteanul, cel care L-a vândut pe Mântuitorul. Biserica îl prăznuiește în fiecare an, la 9 august. După ce a dus o viață de ucenic al lui Hristos, a fost ales prin tragere la sorți în rândul apostolilor, în locul lui Iuda Iscarioteanul. A propovăduit Evanghelia lui Hristos în Iudeea, Macedonia sau Roma și chiar în Etiopia, și mai apoi a murit ca martir în anul 63.

Sfântul Apostol Matia a fost, la început, unul dintre cei 70 de apostoli. Născut în Betleem, cunoaște de tânăr Scripturile și înțelegerea Legii Vechi, sub povățuirea Sfântului și Dreptului Simeon, cel ce L-a primit pe Mântuitorul la Templu. Îndrumat tot de bătrânul Simeon, Sfântul Apostol Matia va învăța să trăiască o viață dreaptă, urmând calea poruncilor lui Dumnezeu și a faptelor bune. Astfel, după Botezul Domnului și începutul propovăduirii Lui, Îl va urma pe Hristos, alături de alți ucenici, și va fi martor al lucrării Fiului lui Dumnezeu pe pământ, al Răstignirii și al Învierii Lui. Conform Cărții Faptelor Apostolilor, Matia a fost ales ca apostol în ceata celor doisprezece, în locul lui Iuda Iscarioteanul, cel care L-a vândut pe Hristos. Relatarea biblică ni-l prezintă pe Sfântul Apostol Petru rostind un cuvânt înaintea celor 120 de ucenici adunați la Ierusalim pentru a sărbători Cincizecimea, în care arată necesitatea stabilirii unui alt apostol în locul lui Iuda; scrie în continuare autorul Faptelor Apostolilor, Sfântul Evanghelist Luca: „și au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, zis și Iustus, și pe Matia. Și, rugându-se, au zis: „Tu, Doamne, Care cunoști inimile tuturor, arată pe care dintre aceștia doi l-ai ales să ia locul acestei slujiri și al apostoliei din care a căzut Iuda, ca să meargă în locul lui. Și au tras la sorți; și sorțul a căzut pe Matia; și el s-a rânduit împreună cu cei unsprezece apostoli”. Această alegere a sa, precum și responsabilitatea sa ca apostol sunt întărite de Domnul la Pogorârea Duhului Sfânt, când Sfântul Apostol Matia primește, la fel ca și ceilalți apostoli, harul dumnezeiesc. Martor al Învierii lui Hristos, chemat de Dumnezeu apostol și trimis la propovăduire, Sfântul Apostol Matia rămâne în cugetul Bisericii ca având aceeași cinste și autoritate ca și ceilalți unsprezece apostoli aleși înaintea lui.

După cum aflăm de la diverși cercetători, Sfântul Apostol Matia a vestit Evanghelia lui Hristos în Iudeea, Macedonia sau Roma. Acestea sunt doar câteva din posibilele locațiile în care Sfântul Apostol a predicat. Câteva scrieri ale unor părinți bisericești, cât și unele documente apocrife (unul dintre ele poartă chiar numele „Evanghelia lui Matia”), ni-l prezintă, însă, pe Sfântul Apostol Matia ca propovăduitor al Evangheliei în pământurile Etiopiei, în regiunea numită Colchis. Sfântul Matia este recunoscut ca Apostolul Etiopiei. Ca propovăduitor al lui Hristos în Etiopia se pare că a avut de suferit numeroase chinuri și prigoane din partea locuitorilor acelor ținuturi, fiind târât pe pământ, bătut, strujit cu fiare pe coaste si ars cu foc pe dedesubt. Un vechi document relatează chiar că locuitorii Etiopiei erau foarte cruzi, „barbari și canibali”. Deși același document ne spune că Sfântul Apostol a fost omorât acolo, totuși o altă sursă biografică ne informează că Apostolul s-a întors din Etiopia și a vestit Evanghelia în Macedonia și Iudeea.

Ca și ceilalți apostoli, Sfântul Matia s-a învrednicit de darul facerii de minuni. Aflându-se în Macedonia, păgânii elini i-au dat să bea o băutură otrăvitoare, care ducea la orbire. Bând din aceasta în numele lui Hristos nu a suferit nimic ci, mai mult, a vindecat pe alți 250 de oameni care orbiseră din cauza acestei băuturi. Tot cu puterea lui Dumnezeu, Sfântul Apostol a reușit să se facă nevăzut trei zile, timp în care prigonitorii săi l-au căutat în zadar, a ieșit din temnița încuiată și a deschis pământul ca să îi înghită pe cei care urmăreau să îi ia viața. De asemenea, în Iudeea, darul facerii de minuni s-a revărsat peste cei orbi, surzi, șchiopi și leproși, tuturor dându-le Sfântul vindecare. Cu harul lui Dumnezeu a adus la viață chiar pe mulți adormiți. După aceste minuni și după cuvântul propovăduit de el, mulți păgâni și iudei au crezut în Evanghelie și s-au botezat în numele lui Hristos, alcătuind, așadar, mici comunități ce se adăugau Bisericii primare.

Propovăduirea lui Hristos printre iudei nu putea să nu atragă asupra Apostolului atenția și mânia sinedriului iudaic. Astfel, din porunca arhiereului Anania – același arhiereu care a dat sentința ca Sfântul Apostol Iacov să fie aruncat de pe aripa Templului – Sfântul Apostol Matia este chemat la Templu pentru a răspunde la învinuirile care i se aduc. Acuzat de către iudei că nu respectă Legea și Proorocii și că propovăduiește un prooroc fals, pe Iisus Nazarineanul, Sfântul Apostol Matia, cunoscând din copilărie prescripțiile legii iudaice, dar purtând și harul Duhului Sfânt, le aduce dovezi din înseși scrierile Vechiului Testament că Hristos este Mesia Cel proorocit de demult. Le vorbește și despre unimea de ființă a Tatălui cu a Fiului, despre Întruparea, Răstignirea și mai ales de Învierea lui Hristos. Învinuit de hulă împotriva lui Dumnezeu și refuzând să nu Îl mai mărturisească pe Hristos, Sfântul Apostol Matia este bătut cu pietre, dându-și sufletul în mâinile lui Dumnezeu, în anul 63. I-a rugat pe cei care erau de față să îi pună în mormânt două pietre, pentru a-L slăvi pe Dumnezeu prin semnele muceniciei sale. La fel precum a făcut și primul mucenic al Bisericii, Sfântul Arhidiacon Ștefan, Apostolul Matia nu a încetat nici în timpul uciderii sale să se roage lui Dumnezeu pentru el și pentru chinuitorii lui. Mai mult, pentru ca această judecată și ucidere nedreaptă să nu fie descoperită de administrația romană aflată atunci la putere, iudeii i-au tăiat capul Sfântului cu o secure. Prin această moarte erau uciși cei care se împotriveau cezarului, astfel încât moartea Sfântului Matia apărea ca o respectare a legii romane și nu ca o nelegiuire a iudeilor. Tăierea capului cu securea explică de ce Sfântul Apostol Matia este considerat patronul măcelarilor și al dulgherilor.

După o tradiție, împărăteasa Elena a adus moaștele Sfântului Apostol Matia la Roma, în anul 324. O părticică din acestea a trimis-o în Trier, astăzi cel mai vechi oraș din Germania. Descoperite în secolul al XII-lea, în urma unor lucrări de restaurare a unei biserici, moaștele Sfântului au fost mutate în biserica abației benedictine, care își va lua numele Sfântul Apostol Matia. Această abație este și astăzi un mare centru de pelerinaj pentru Biserica Romano-Catolică. Cu toate acestea, alte documente atestă că moaștele sale se află în Georgia de astăzi, îngropate sub un castel, în aceeași regiune în care a suferit moarte pe cruce. Această afirmație poate fi verificată dacă ținem cont de faptul că Etiopia, locul unde Apostolul a propovăduit cel mai intens, este identificată de unii cercetători cu estul Georgiei.

Sursa: ziarullumina.ro

Comentarii Facebook


Știri recente