Biserica este spațiul unde se unește pământul cu cerul

În toate bisericile s-a citit astăzi, 23 septembrie 2012, în duminica a XVIII-a după Rusalii, Evanghelia de la Sf. Ev. Luca, capitolul 5, versetele 1-11 care ne prezintă Pescuirea minunată de pe Marea Galileii. În cuvântul de învățătură rostit în Paraclisul Reședinței Patriarhale cu hramurile Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Sfântului Prooroc Daniel și Sfânta Cuvioasă Parascheva, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat învățăturile ce reies din pericopa de astăzi, arătând că taina Bisericii a fost prefigurată prin corabia din Evanghelie, dar și faptul că harul lui Dumnezeu primează în fața înțelepciunii și a priceperii omenești.

Prevestirea Tainei Bisericii

În Evanghelia de astăzi a fost preînchipuită Taina Bisericii, dar și prezența și lucrarea Mântuitorului în lume.

„Corabia din Evanghelia de astăzi este o prevestire a tainei Bisericii înțeleasă ca fiind corabia mântuirii pe marea învolburată a vieții în istorie. Hristos predicând din corabie prevestește prezența și lucrarea Sa prin cuvântul Evangheliei Sale care va fi propovăduit de cei chemați de El la slujire în Biserică de-a lungul istoriei, până la sfârșitul veacurilor. Pescuirea minunată ne arată că în Biserică contează în primul rând harul lui Dumnezeu și apoi înțelepciunea și priceperea omenească. Sfântul Apostol Petru și ceilalți ucenici care erau cu el au învățat o lecție despre taina Bisericii prin această pescuire minunată și anume că lumea care vine în Biserică vine mai întâi ca urmare a chemării tainice a lui Hristos pe care o lucrează prin harul Său în mintea și inima oamenilor chemați la mântuire. Deci, nu atât priceperea omenească este cea care ajută Biserica lui Hristos, ci harul Său, prezența Lui pe care noi trebuie să o chemăm și să o invocăm și, de asemenea, ascultarea față de Hristos, chiar dacă noi nu înțelegem tot planul Său de mântuire, chiar dacă uneori ni se pare după mintea și înțelepciunea noastă că un lucru este prea greu, sau este irealizabil atunci când ascultăm de Hristos, când ascultăm Evanghelia Sa, împlinind poruncile Sale simțim cum harul Său lucrează minunat în viața noastră, în viața Bisericii și în lume „, a spus Preafericirea Sa.

Evanghelia ne arată că Dumnezeu nu ne părăsește atunci când am eșuat, ci așteaptă să vadă dacă noi ne apropiem de El, dacă îi cerem ajutorul

Totodată Patriarhul României a mai arătat în cuvântul său că Evanghelia de astăzi ne arată cât de mult contează prezența și lucrarea lui Hristos în viața noastră, fără de care nu putem face nimic. Fără nădejdea în ajutorul Său, având încredere doar în forțele proprii, lucrările noastre sunt sortite eșecului.

„Evanghelia ne arată că în Biserică în primul rând contează prezența și lucrarea lui Hristos, ascultarea Evangheliei Lui, ascultarea de poruncile Lui și așteptarea cu smerenie a împlinirii voii Lui în viața noastră și a Bisericii. Din Evanghelie mai învățăm că și în viața personală foarte adesea constatăm eșecul lucrărilor pe care le săvârșim cu forțe proprii, cu mare încredere în noi înșine. Deși intenția a fost bună lucrarea nu s-a împlinit, a intervenit neprevăzutul, condiții imprevizibile, neașteptate. Constatăm eșecul, constatăm limitele inteligenței ale forței fizice sau limitele noastre omenești. Unii cad în deznădejde, în descurajare. Evanghelia ne arată că Dumnezeu nu ne părăsește atunci când am eșuat, ci așteaptă să vadă dacă noi ne apropiem de El, îi cerem ajutorul sau nu. Dacă în smerenie acceptăm înfrângerea sau eșecul, în această stare de smerenie începe pregătirea lucrării harului Său. Foarte adesea oamenii nu au reușit să facă ceea ce au dorit, dar fiindcă s-au smerit și nu și-au pierdut nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu, El Le-a dăruit mai târziu putere de a face lucruri mult mai mari și mai bune. Eșecul de acum era o pregătire pentru o izbândă mult mai mare, pentru o lucrare mai prețioasă, mai mare pentru mântuirea sufletului. Totdeauna Dumnezeu ne ajută, dar nu totdeauna cum vrem noi și când vrem noi, ci El ne ajută atunci când consideră El că ne este folositoare această ajutorare și în modul în care El alege cu înțelepciune și iubire părintească pentru mântuirea noastră și a celor din jurul nostru”, a mai spus Părintele Patriarh.

Biserica este spațiul unde se unește pământul cu cerul

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a mai arătat, de asemenea, că această pericopă evanghelică este una a speranței dincolo de eșec și a schimbării deoarece ni se arată cum Petru a devenit din pescar de pești pescar de oameni și cum din cotidian a fost adus în neobișnuitul ceresc al prezenței lui Dumnezeu.

„Evanghelia de astăzi este și o Evanghelie a speranței dincolo de eșec, dincolo de nereușita de moment. Este o Evanghelie a chemării, a schimbării vieții noastre atunci când nu ne așteptăm. Hristos a făcut din pescari de pește pescari de oameni, l-a ridicat din corabie pe Petru și l-a dus în Biserică, l-a scos din obișnuitul cotidian și l-a adus în neobișnuitul ceresc al prezenței lui Dumnezeu în viața oamenilor, prin Biserică, deoarece Biserica este spațiul unde se unește pământul cu cerul, ca pe pământeni să-i înalțe Dumnezeu duhovnicește la ceruri”, a precizat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Comentarii Facebook


Știri recente