Biserica Eroilor Martiri din București: Lăcașul care cinstește martirii demnității neamului

Cei care trec zilnic sau întâmplător pe Calea Șerban Vodă au privilegiul de a se întâlni cu un edificiu spiritual și arhitectural aparte pentru bătrânul nostru București. Este vorba despre Biserica Eroilor Martiri, aflată între două parcuri mari, unul regal și altul comunist – Carol și Tineretului – și care păstrează în zidurile ei, într-un fel anume, istoria acestui popor. Atât ea, cât și alte locuri cu denumiri omonime – piața, stația de metrou, cimitirul – cinstesc memoria Eroilor Revoluției Române din Decembrie 1989.

Cartierul din jurul bisericii al cărei hram este ‘Nașterea Domnului’ a renăscut parcă odată cu lăcașul, crescând an de an. În 1993, sub îndrumarea duhovnicească a vrednicului de pomenire patriarh Teoctist și la inițiativa părinților și a urmașilor celor dispăruți în Revoluția din decembrie 1989, a început ctitorirea acestei biserici a eroilor, pe Calea Șerban Vodă. Însuși patriarhul Teoctist a binecuvântat locul și a pus piatra de temelie a bisericii, în ziua de 19 martie 1993. Două luni mai târziu, de Înălțarea Domnului, a fost introdus în fundația sfântului altar un răboj întocmit de părintele Galeriu și tabelul cu numele celor ce odihnesc în cimitirul alăturat, cel al Eroilor. În prezent, biserica și cimitirul sunt declarate monumente al municipiului București.

Institutul de Proiectare București a oferit gratuit proiectul, iar execuția lui a fost începută de AEdificia Carpați, se spune în pisanie, cu bani din Fondul ‘Libertatea’, un simbol al Revoluției române. Pentru cei care nu știu, Fondul ‘Libertatea’ era gestionat de fundația cu același nume, născută în 1990, iar banii colectați reprezentau solidaritatea oamenilor cu victimele evenimentelor din 1989. Atunci, nu a existat român din cei 10 milioane de salariați, se spune, care să nu fi donat 100 de lei din leafă pentru revoluționari. Sumele proveneau și de la organizații din străinătate care au dorit să vină în sprijinul țării noastre. Din păcate, după 20 de ani, Fondul ‘Libertatea’ a dat faliment și s-a închis. În urma lui a rămas, totuși, această Biserică a Eroilor Martiri, la care și-au adus aportul financiar și Ministerul Culturii și Cultelor, Patriarhia Română, Guvernul României, Fundația Elias și alte 700 de persoane. Biserica, ridicată de trustul Energoconstrucția în 1996, a fost finisată la sfârșitul lui 1999 de AEdificia Carpați. Amintim aceste companii pentru că lucrarea în sine este frumoasă și impunătoare, grație arhitectului Nicolae Diaconu (1914-1997) și respectivelor instituții. Cu tot cu pardoseală, ancadramentele ferestrelor, soclul bisericii, pridvorul, stâlpii, treptele și pisaniile interioare, ea a fost gata în 2003, iar în anul următor s-au mai realizat cele 7 panouri mozaicare care împodobesc pereții pridvorului. Sfințirea a fost săvârșită de patriarhul Teoctist, prilej cu care a fost adusă aici o părticică din moaștele Sfinților Martiri Epictet și Astion, sfinți tămăduitori și făcători de minuni, ocrotitori ai bisericii, și a avut loc la 1 iunie 2003. ‘Era un frig cumplit (în 1995), pentru că nu se construise încă cupola, dar ne îmbărbătau sufletele eroilor înmormântați alături’, mărturisește părintele paroh Marius Lăcătușu. Credincioșii îl apreciază foarte mult pe parohul lor datorită slujbelor frumoase pe care le ține și a implicării lui în viața comunității, ca urmare, tot mai mulți tineri din cele mai îndepărtate colțuri ale Capitalei aleg să-și oficieze aici cununia religioasă.

‘Ochii copiilor uciși ne roagă să le vorbim și să spunem lumii despre ei’

Biserica are trei turle, o suprafață pictată de 1.800 de metri și o înălțime de 42 de metri, este foarte încăpătoare și poate primi la slujbă 300 de persoane (280 este numărul eroilor din cimitir). Ceea ce o face unică este arhitectura, imaginată după un plan triconc, o sinteză între stilul moldovenesc de pe vremea lui Ștefan cel Mare și a lui Petru Rareș și stilul muntenesc din secolele XVI-XVII, cu pridvorul și două turnuri vestice specifice. De altfel, acest pridvor are acoperiș separat, într-o singură pantă, care încheie fațadele ca la prispele caselor bătrânești. Această simbioză de stiluri a dus într-un final la realizarea unui edificiu deosebit și singular, așa cum și unică a fost jertfa martirilor. Cele șapte panouri ce împodobesc pereții pridvorului, lucrate în mozaic de Murano, și care reprezintă icoanele Nașterea Domnului, Sfinții Petru și Pavel, Sfinții martiri Epictet și Astion, Botezul Domnului, Răstignirea, Învierea și Înălțarea Domnului, o fac inegalabilă. În interior, catapeteasma, stranele, lambriurile, jilțul împărătesc și tetrapodurile au fost executate în stil neobizantin, specific bisericii ortodoxe.

Trebuie să subliniem că pentru părinții victimelor Revoluției nu a fost deloc ușor să ridice acest lăcaș, dar, cu ajutorul tuturor creștinilor pomeniți mai sus, ea s-a înălțat și stă mărturie pentru lupta dusă de români întru demnitate. Pomenirea morților înseamnă, în fapt, renașterea lor perpetuă în amintirea tuturor generațiilor care au nevoie de repere. De aceea, a fost ales și praznicul din 25 decembrie al Nașterii Domnului ca hram al Bisericii Eroilor, pentru simbolul conținut de marea sărbătoare a creștinătății. ‘Pentru a putea înțelege ce înseamnă jertfa acestor copii, trebuie să mergem înapoi la Altcineva, Care S-a jertfit acum 2.000 de ani! Dacă nu credem în acea jertfă, cu atât mai puțin o vom crede pe aceasta! De dincolo de lumină, ochii copiilor uciși în decembrie â89 ne privesc triști și plânși. Ne roagă să le vorbim și să spunem lumii despre ei’, spunea cândva mama unuia dintre fiii îngropați în cimitirul de alături. Biserica Eroilor martiri ai Revoluției din Decembrie 1989 este una dintre foarte puținele biserici din Capitală cu hramul ‘Nașterea Domnului’. Tot aici, în curtea lăcașului, părinții acestor nevinovați uciși în 1989 intenționează să deschidă un muzeu memorial, unde vor fi expuse mărturii ale acelor zile eroice, obiectele personale ale copiilor și fotografii.

Dacă veți merge la slujba de praznicul Nașterii Domnului la această biserică, aprindeți o lumânare oricăruia dintre necunoscuții cu cruce albă de marmură care strălucesc, la stradă, ca niște făclii. Datorită lor avem azi demnitatea credinței noastre.

Pentru Timișoara

Ministrul apărării, Gabriel Oprea, intenționează să construiască o biserică a eroilor în Popești-Leordeni, județul Ilfov, un edificiu suspendat peste canalul în care a fost aruncată, în decembrie 1989, cenușa celor 40 de victime ale Revoluției de la Timișoara. Proiectul va costa 200.000 de euro și ar trebui să fie gata în primăvara anului 2011. ‘Cu toții le suntem profund îndatorați celor care au luptat în Revoluția din 1989 și celor care și-au dat viața pentru libertatea noastră. De aceea, am decis să sprijin personal construirea acestei biserici, în memoria eroilor noștri, inclusiv din punct de vedere financiar’.

În curtea bisericii va fi amplasat un monument în memoria victimelor, dar și un ‘zid al luminii’, unde vor putea fi aprinse lumânări.(Articol publicat în ‘Ziarul Lumina’ din data de 21 decembrie 2010)

Comentarii Facebook


Știri recente