BISERICA A RĂSPUNS CRIZEI PRIN MAI MULTĂ FILANTROPIE

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a prezidat astăzi ședința Consiliului Național Bisericesc în cadrul căreia a dat citire raportului anual intitulat: Biserica a răspuns crizei prin mai multă filantropie, privind activitatea Patriarhiei Române, al cărui conținut îl redăm în cele ce urmează:

Sinteza activităților Bisericii Ortodoxe Române în anul 2010

Darea de seamă privind activitatea Bisericii Ortodoxe Române în anul 2010, Anul omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești, este sintetizată și prezentată din punct de vedere pastoral-liturgic, cultural-misionar și social-filantropic.

I. ACTIVITATEA PASTORAL-LITURGICĂ

În anul 2010, în viața Bisericii Ortodoxe Române au avut loc evenimente importante din punct de vedere pastoral-liturgic: desfășurarea la Patriarhia Română a manifestărilor misionar-pastorale, religios-duhovnicești și culturale dedicate „Anului omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești”, care au culminat cu ședința solemnă a Sfântului Sinod din 28 octombrie 2010. Între acestea amintim: Sfințirea Marelui Mir la Patriarhia Română, în ziua de 1 aprilie 2010, în Joia Mare, cea de-a douăzeci și una sfințire consemnată în Biserica Ortodoxă Română și cea dintâi în timpul arhipăstoririi Preafericitului Părinte Patriarh Daniel; aprofundarea vieții liturgice și duhovnicești prin canonizări de noi sfinți (Cuviosul Irodion de la Lainici), aprobarea, cu caracter unitar în Biserica Ortodoxă Română a unor rânduieli liturgice privind înmormântarea pruncilor nebotezați decedați la naștere, precum și a unor norme de redactare a calendarului bisericesc, desfășurarea alegerilor pentru constituirea organismelor bisericești deliberative și executive parohiale, eparhiale și centrale din Biserica Ortodoxă Română, pentru perioada 2010-2014; adoptarea hotărârii Sfântului Sinod prin care s-a aprobat declararea anului 2011 ca „Anul omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”.

Activitatea organismelor centrale bisericești s-a desfășurat potrivit prevederilor statutare și regulamentare bisericești: organizarea a trei ședințe de lucru ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, organizarea a trei ședințe de lucru ale Sinodului Permanent în cadrul Comisiei pentru Statut și regulamente, organizarea a două ședințe ale Adunării Naționale Bisericești (9 februarie 2010, 3 septembrie 2010 – ședință de constituire); organizarea unei ședințe de lucru a Consiliului Național Bisericesc (8 februarie 2010); desfășurarea cu regularitate a ședințelor de lucru săptămânale ale Permanenței Consiliului Național Bisericesc (42). Continuarea procesului de îmbunătățire a legislației Bisericii Ortodoxe Române prin modificarea și completarea Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române; aprobarea Statutelor pentru organizarea și funcționarea unor eparhii ortodoxe române din afara granițelor țării; reglementarea situației juridice actuale a eparhiilor, a reprezentanțelor Patriarhiei Române și a comunităților ortodoxe din afara granițelor României, în cadrul țărilor în care sunt organizate și funcționează.

Patriarhul României a efectuat 14 vizite canonice în eparhii ortodoxe românești din țară și străinătate: Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei, Episcopia Giurgiului, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului (de două ori), Arhiepiscopia Timișoarei, Arhiepiscopia Sibiului (de două ori), Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Arhiepiscopia Alba Iuliei, Episcopia Caransebeșului, Episcopia Oradiei, Arhiepiscopia Iașilor, Arhiepiscopia Romanului, Arhiepiscopia Râmnicului.

II. ACTIVITATEA CULTURAL-MISIONARĂ

Principalele activități ale Bisericii Ortodoxe Române, desfășurate prin Sectorul relații bisericești și interreligioase, pe plan extern, au vizat, pe de o parte, legăturile sale tradiționale cu Bisericile Ortodoxe surori, iar, pe de altă parte, promovarea relațiilor de respect și cooperare intercreștină și interreligioasă, inclusiv prin intermediul comunităților ortodoxe române din străinătate, după cum urmează: participarea unor reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române la evenimente importante din viața altor Biserici Ortodoxe surori, precum: întronizarea noului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Sârbe (3 octombrie 2010); festivitățile prilejuite de împlinirea a 1700 de ani de la ctitorirea și a 1000 de ani de la restaurarea vechii Catedrale patriarhale din Mțheta, Georgia (11-15 octombrie 2010); constituirea unor Adunări Episcopale Ortodoxe pe continentul american și în Europa; manifestările dedicate Sfântului Apostol Pavel, Pavlia, Veria, Grecia (24-29 iunie 2010); organizarea unor evenimente, la Patriarhia Română, la care au participat reprezentanți ai unor Biserici Ortodoxe surori: vizita la București a Sanctității Sale Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului – Noua Romă, Patriarh Ecumenic (24-28 octombrie 2010), precum și a Înaltpreasfințitului Părinte Pavlos, Mitropolit de Drama și Exarhul Macedoniei (22-29 octombrie 2010), la manifestările religioase și culturale organizate de Patriarhia Română, în cadrul proclamării solemne a anului 2010 ca Anul Crezului ortodox și al Autocefaliei românești;

Între acțiunile cu caracter intercreștin derulate în țară și în străinătate pe parcursul anului 2010, pot fi amintite următoarele: A XII-a Întâlnire de Dialog Teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică din Germania, Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, 11 – 15 martie 2010; Colocviului anual al AISR (Academia Internațională de Științe Religioase) organizat, la Patriarhia Română, 25-30 august 2010; A XII-a Sesiune plenară a Comisiei Mixte Internaționale pentru Dialogul Teologic între Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică, Viena, 20-27 septembrie 2010; Conferința cu tema „Platforma globală pentru reflecție teologică 2010. Unitate și misiune astăzi: mărturii și opinii venite de la cei marginalizați„, organizată de Patriarhia Română și Consiliul Mondial al Bisericilor, la Palatul Patriarhiei, București, 5 octombrie 2010; cel de-al doilea Forum de dialog între Bisericile Ortodoxe din Europa și Consiliul Conferințelor Episcopale Catolice din Europa (CCEE), Rhodos, 18-22 octombrie 2010;

Prin Sectorul comunități externe, în anul 2010 s-au realizat următoarele: au fost înființate mai multe parohii noi în majoritatea eparhiilor din străinătate și au fost numiți preoți parohi (Ascoli, Catanzaro, Pesaro în Italia; Solversborg, Roskilde și Alesund în Scandinavia; San Sebastian de Los Reyes, Huelva, Santarem, Cuenca în Spania și Portugalia; Liverpool în Australia; Wladkraiburg în Germania ș.a.), s-a pus piatra de temelie la mai multe biserici românești din diaspora (Catedrala din Madrid; bisericile din Bari, Italia, și Solvesborg, Suedia), s-a obținut din partea guvernului suedez pentru Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord statutul de persoană juridică, a fost plătită ultima rată pentru achiziționarea bisericii ortodoxe românești din Christchurch, Noua Zeelandă, a fost cumpărat un imobil pentru amenajarea reședinței episcopale și a Centrului Eparhial din Australia și Noua Zeelandă, au continuat lucrările de construcție și amenajare la Așezământul Românesc de la Ierihon, a fost achiziționat un imobil în orașul Negotin, Serbia, pentru sediul Protopopiatului Daciei Ripensis, din cadrul Episcopiei Daciei Felix, a fost construită o biserică de lemn, în stil românesc maramureșean, în orașul Most, Cehia, pentru cinstirea memoriei ostașilor români căzuți pe front pentru eliberarea Cehiei de naziști.

Biroul de Protocol al Patriarhiei Române a conlucrat cu ambasade acreditate la București, cu ministere ale Guvernului României și autoritățile aeroportuare pentru organizarea evenimentelor la Patriarhia Română, precum și a vizitelor Patriarhului României în țară și străinătate.

Reprezentanța Patriarhiei Române pe lângă instituțiile Uniunii Europene a participat în anul 2010 la seminarii, dezbateri, conferințe găzduite de Instituțiile europene, de Conferința Bisericilor Europene sau la diverse întâlniri interortodoxe, ori a organizat evenimente în cadrul Centrului Român de Spiritualitate Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” și al Centrului de Spiritualitate și Cultură al Fundației „Valențe Umane” de la Bruxelles. De asemenea, a continuat lucrările de consolidare și reamenajare la casa din curtea bisericii Sfântul Nicolae din Bruxelles și a achiziționat un autovehicul nou care va deservi activitățile de protocol.

Dintre activitățile Sectorului teologic-educațional în anul 2010, menționăm: intervenții la Parlamentul României și la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului pentru păstrarea disciplinei religie în planurile-cadru ale învățământului primar, gimnazial și liceal, ca parte a trunchiului comun și pentru ca durata studiilor în învățământul liceal, filiera vocațională, profilul teologic să rămână de patru ani, în Legea educației naționale; tipărirea a 120.000 de manuale de religie pentru clasele I-IV și distribuirea acestora către eparhiile ortodoxe române din diaspora; tipărirea a 28.169 de exemplare ale lucrării „Apostolat educațional. Ora de religie – cunoaștere și devenire spirituală” și distribuirea acestora către eparhiile din țară și din diaspora; continuarea Proiectului „Alege școala!”, finanțat de Uniunea Europeană și extinderea acestuia la nivelul întregii țări; organizarea celui de-al treilea Congres Național „Hristos împărtășit copiilor”; organizarea Concursului Național de Oratorie Creștină „Crezul meu”; organizarea Concursului Național de Muzică Eclezială Corală „Lăudați pe Domnul!” – a III-a ediție.

Pentru Sectorul Patrimoniul Cultural realizarea cea mai de seamă a anului 2010 a însemnat reabilitare generală a noului sediu al Centrului pentru Patrimoniul Cultural „Sfântul Constantin Brâncoveanu”, din Str. Maria Rosetti nr. 63, București, destinat atât pregătirii personalului, cât și conservării și restaurării patrimoniului cultural bisericesc, inaugurat la 26 octombrie 2010 în prezența Sanctității Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. Lucrările au fost finanțate de Primăria Sectorului 2, condusă de Domnul primar Neculai Onțanu, și au fost executate de firma S.C.F.C. Edil Construct S.R.L. De asemenea, au fost organizate cursuri de instruire în domeniile conservare generală și evidența patrimoniului, s-au reorganizat o serie de muzee parohiale și mănăstirești și s-a continuat realizarea fișelor de evidență în format electronic pentru bunuri de patrimoniu în întreaga țară – peste 35.000 de fișe.

Comisia de Pictură Bisericească a analizat peste 750 de dosare și a organizat examenul de atestare pentru pictorii bisericești și examenul de promovare de la ucenicie la stagiatură. Se află în lucru Îndreptarul de pictură bisericească.

„Anul omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române” a fost reflectat de Radio TRINITAS prin programe speciale, știri, informații, reportaje, interviuri și transmisiuni directe de la evenimente. Au fost puse în funcțiune stațiile de la Coșevița-Făget (jud. Timiș) și de la Rarău (jud. Suceava), s-a realizat extinderea ariei de emisie către partea de vest a țării și o mai bună deservire a părții de nord-est (județele Suceava, Botoșani, Neamț și Bistrița-Năsăud). S-a asigurat coordonarea unitară a celor trei studiouri principale (București, Iași, Craiova) și o bună cooperare cu studioul de producție de la Sibiu. Casa de Discuri TRINITAS a realizat un număr de 14 noi CD-uri audio.

Televiziunea TRINITAS a Patriarhiei Române a parcurs cel de-al treilea an de activitate aprofundând rolul său ca mijloc de misiune al Bisericii, prin diversitate în tematica programelor și în conținutul lor. Au fost realizate și difuzate pe post numeroase filme documentare, iar 10 dintre ele au fost editate pe DVD și distribuite în București și în țară. Din punct de vedere tehnic, în anul 2010 au fost finalizate procedurile de amplasare a unei stații de urcare a semnalului video pe satelit și s-au contractat serviciile unui nou satelit, ASTRA 4A, care acoperă integral continentul european, în foarte bune condiții de recepție. Finanțarea Televiziunii TRINITAS a fost asigurată în anul 2010 în proporție de 75% de către Arhiepiscopia Bucureștilor, prin parohii și protopopiate. Alte 20 de procente sunt reprezentate de contribuția eparhiilor din țară, la care se adaugă unele donații ale eparhiilor din străinătate. Tuturor celor care ne-au sprijinit le mulțumim în mod deosebit.

Publicațiile ‘LUMINA’ au realizat în anul 2010 lărgirea ariei de difuzare prin extinderea numărului de ediții regionale de la una la patru (de Moldova, de Transilvania, de Oltenia și de Banat), consolidarea tirajului pentru al doilea an consecutiv la 23.000 de exemplare pe zi, lansarea noii platforme pentru www.ziarullumina.ro, o formulă grafică modernă și finalizarea pe suport digital a arhivei off-line a publicațiilor „Lumina”. Printre proiectele anului 2011 se numără: deschiderea ediției regionale de Basarabia, extinderea distribuției la nivel internațional a săptămânalului „Lumina de Duminică”, finalizarea și lansarea până la jumătatea anului 2011 a proiectului „Fototeca Ortodoxiei Românești” și transferul tiparului la noua imprimerie Pharos a Patriarhiei Române.

În anul 2010, activitatea Agenției de Știri BASILICA a Patriarhiei Române s-a concentrat în principal asupra știrilor care au fost postate pe site-ul basilica.ro și pe reînnoirea formatului site-ului agenției de știri. Astfel a fost realizată o nouă interfață a site-ului basilica.ro. Numărul total de informații (știri, interviuri, documentare) privind viața Bisericii Ortodoxe Române postate pe site-ul Agenției în anul 2010 a fost de 7606 față de anul 2009 când au fost postate 4151, ceea ce arată o creștere de peste 83% față de anul 2009.

În anul 2010, Biroul de Presă și Relații Publice a redactat și mediatizat peste 170 de comunicate de presă referitoare la activitatea Patriarhiei Române, precum și alte știri și documentare postate prioritar pe site-ul Agenției de știri BASILICA. Au mai fost redactate 40 de drepturi la replică și precizări în cazul unor prezentări tendențioase sau al atacurilor la adresa Bisericii, a unor erori de informare în legătură cu probleme bisericești sau aflate în dezbatere publică. De asemenea, tot anul trecut, Biroul de Presă a lansat oficial site-ul www.catedralaneamului.ro, pagină de internet destinată construirii Catedralei Mântuirii Neamului, administrată împreună cu Sectorul Monumente și Construcții Bisericești și Sectorul IT ale Patriarhiei Române.

Toate sectoarele componente ale Centrului de presă BASILICA au reflectat în anul 2010 evenimentele privind concursul de proiecte pentru Ansamblul Arhitectural „Catedrala Mântuirii Neamului” și etapele de execuție care s-au desfășurat în toamna anului precedent. De asemenea, au promovat programele educaționale și filantropice ale Patriarhiei Române și ale eparhiilor, precum și proiectele Centrului de Pelerinaje „Sfântul Apostol Pavel” și ale S.C. Basilica Travel, ale centrelor cultural-sociale și ale Centrului de conferințe din Palatul Patriarhiei.

În contextul anului omagial al Crezului ortodox și al Autocefaliei românești, Editurile Patriarhiei Române (Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, Editura Basilica și Editura Trinitas) au publicat mai multe cărți, printre care: Despre credință și Crez, a Fericitului Augustin, Erminia dumnezeiescului simbol al credinței ortodoxe, Sfântul Simeon al Tesalonicului, Despre credința ortodoxă și despre erezii – florilegiu patristic; O exegeză a Crezului ortodox – florilegiu patristic; Autocefalia: libertate și demnitate, Autocefalie și responsabilitate, Autocefalie și comuniune. În colecția „Părinți și Scriitori Bisericești”, serie nouă, a apărut la Editura Basilica volumul III din opera Sfântului Vasile cel Mare cu titlul Epistole. Totodată, la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, pe lângă volumele consacrate Crezului ortodox, au fost publicate mai multe lucrări, dintre care menționăm: Sfântul Atanasie cel Mare, Cuvânt contra elinilor. Despre Întruparea Cuvântului. Trei cuvinte împotriva arienilor (vol. I), Epistole și Viața Cuviosului Părintelui nostru Antonie (vol. II); Sfântul Ioan Damaschin, Cuvântări la sărbători împărătești, la sărbători ale Maicii Domnului și la sfinți; Sfântul Macarie cel Mare, Omilii duhovnicești; Sfântul Marcu Ascetul, Despre legea duhovnicească. Despre cei ce-și închipuie că se îndreptățesc din fapte Sfântul Maxim Mărturisitorul, Scurtă tâlcuire a rugăciunii „Tatăl Nostru” și Cuvânt ascetic (în colecția „Lumini pentru suflet”); Sfântul Vasile cel Mare, Despre botez (în colecția „Credința ortodoxă); Sfântul Vasile cel Mare, Regulile mici; Sfântul Vasile cel Mare, Regulile morale.

Dintre numeroasele publicații ale Editurii Basilica, apărute în anul 2010, menționăm: Libertate pentru comuniune, lucrarea Patriarhului României, Enciclopedia Ortodoxiei Românești; Învățăturile lui Vasile Macedoneanul către fiul său Leon, împărat al Bizanțului și Sfaturile creștino-politice ale Sfântului Antim Ivireanul către Ioan Ștefan Cantacuzino Voievod (colecția „Sapientia Socialis”); Istoria Mitropoliei Țării Românești – Studii publicate în anul 1959, la împlinirea a 600 de ani de existență, ediție îngrijită de Pr. Prof. Mircea Păcurariu; Titulatura și distincțiile onorifice acordate de Patriarhia Constantinopolului Mitropoliei Țării Românești, de Prof. Emilian Popescu; Semnificația trupului în Ortodoxie, de Jean-Claude Larchet.

În anul 2010, Tipografia Institutului Biblic a tipărit 65 de titluri, în 414 584 de exemplare. Editura Institutului Biblic a fost dotată cu tehnologie modernă de culegere și imprimare, fiind continuate, în același timp, lucrările de construcție și amenajare pentru punerea în funcțiune a Imprimeriei PHAROS de la Popești Leordeni, unde s-au desfășurat lucrări de finisaj și amenajare interioară și exterioară, pentru funcționarea unei rotative și a unei tipografii plane. Aceasta e fost cea mai mare investiție a Patriarhiei în ultimii trei ani (teren, hale, tehnologie și organizare).

Atelierele Institutului Biblic și-au desfășurat activitatea în cadrul secțiilor de tâmplărie – sculptură, metale – turnătorie, metale-cizelură, tămâie, pictură bisericească și în atelierele de țesătorie – broderie – tricotaje (Mânăstirea Țigănești) și croitorie (Mânăstirea Pasărea), prin care s-au realizat și recondiționat obiecte de cult, veșminte bisericești, icoane și piese de mobilier bisericesc. Au început deja demersurile pentru modernizarea tehnologică a acestor ateliere.

Biblioteca Sfântului Sinod a desfășurat activități în plan administrativ-organizatoric, științific și de cercetare, care au constat în: efectuarea lucrărilor de restaurare și dotare pentru amenajarea sălii de conferințe și seminarii Conon Mitropolitul; inaugurarea site-ul Bibliotecii www.bibsinod.ro; organizarea a două expoziții de carte veche și a două simpozioane științifice.

Centrul de Pelerinaje „Sfântul Apostol Pavel” al Patriarhiei Române a cunoscut o creștere cu 55% față de anul 2009 a pelerinajelor externe, cu precădere către Țara Sfântă – Israel, dar și în Iordania, Egipt, Grecia, Italia, Bulgaria și Muntele Athos. Pelerinajele interne (120) au fost organizate la mănăstiri din Muntenia, Dobrogea, Moldova și Bucovina, Ardeal, Maramureș și Oltenia, pentru aproximativ 1930 de persoane. În urma licitației publice organizată de Asociația Filantropică Medical-Creștină Christiana s-a câștigat proiectul „Servicii de transport auto transnațional pentru grupul țintă” din „Strategii de practică geriatrică valorizate într-un context transnațional modern” pe teritoriul României și Belgiei. Acest proiect se va derula pe trei ani. Pentru derularea proiectului s-au achiziționat deja 2 (două) microbuze Mercedes Benz Sprinter – fabricație anul 2010. De asemenea, Centrul de Pelerinaje „Sfântul Apostol Pavel” și-a extins activitatea la Ploiești, în cadrul Parohiei Sfântul Vasile, unde a deschis un nou punct de lucru numit Centrul de Pelerinaj „Sfântul Ioan Iacob” și prin preluarea Agenției de Pelerinaj „ICOANA”, din București.

Pentru Sectorul Monumente și Construcții Bisericești cele mai importante activități din anul 2010 au fost cele aferente edificării Catedralei Mântuirii Neamului.

Astfel, în ianuarie 2010 a fost organizat concursul de proiectare pentru Catedrala Mântuirii Neamului și a fost constituită Comisia Patriarhală de coordonare a Concursului de proiectare; în data de 7 iulie 2010, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, în prezența membrilor Sfântului Sinod, Preafericitul Părinte Patriarh a premiat participanții la concursul de proiectare; în data de 12 iulie 2010 a fost semnat contractul de proiectare pentru Catedrala Mântuirii Neamului cu societatea SC VANEL EXIM SRL din Bacău, câștigătoarea concursului. În data de 2 septembrie 2010 a fost emisă Autorizația de construire pentru Catedrala Mântuirii Neamului, iar în data de 3 septembrie 2010 (în ziua de pomenire a Cuviosului Teoctist!), Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, alături de membrii Sfântului Sinod și ai Adunării Naționale Bisericești, a oficiat slujba de binecuvântare pentru începerea lucrărilor. În data de 5 octombrie 2010, a fost semnat contratul de execuție lucrări la organizarea de șantier a obiectivului Catedrala Mântuirii Neamului cu societatea SC FC CONSTRUCT EDIL SRL, contract aprobat de Permanența Consiliului Național Bisericesc în data de 4 noiembrie 2010, iar în data de 26 octombrie 2010 a fost semnat contractul de execuție lucrări pentru pereții mulați aferenți obiectivului Catedrala Mântuirii Neamului cu societatea SC FORETIS INJECT SRL, contract aprobat de Permanența Consiliului Național Bisericesc în data de 25 noiembrie 2010.

Totodată, Sectorul Monumente și Construcții Bisericești a organizat și supravegheat lucrări de construcție, restaurare, amenajare, modernizare, recompartimentare, consolidare, igienizare sau reabilitare termică la următoarele obiective: Centrul pentru Patrimoniul Cultural Religios „Sfântul Constantin Brâncoveanu”, casa „Trimitunda” și biserica Paraclis patriarhal „Sfântul Spiridon Nou” din București, Imprimeria „Pharos”, de la Popești Leordeni.

Pentru eficientizarea activității în Palatul Patriarhiei – Centrul de conferințe, au fost efectuate lucrări de reparație, restaurare și dotare la: subsolul II al Palatului – șase încăperi mari și patru mici numite Apartamentul Stavros; la subsol I mai multe spații au fost reamenajate și transformate în bucătărie (plus anexe), dotarea completă a acesteia cu echipament profesional, precum și punerea în funcțiune a Cafeteriei Misionarul; montarea unui nou lift în Palatul Patriarhiei, reamenajarea unor saloane numite acum Conventus, Axios și Dignitas pentru protocol. A fost realizat un puț cu apă potabilă prin foraj de mare adâncime (185 m), cu sprijinul financiar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în vederea alimentării cu apă potabilă a Palatului Patriarhiei; a fost cumpărat și montat Cortul Bucuriei (240 m2) în parcul Palatului Patriarhiei. Dintre cele mai importante realizări ale anului 2010 amintim: depunerea documentației necesară accesării de fonduri europene în vederea realizării Proiectului de restaurare, consolidare și protecție a Palatului Patriarhiei.

III. ACTIVITATEA SOCIAL-FILANTROPICĂ

În anul 2010, în lucrarea social-filantropică a Bisericii noastre au fost implicate un număr de 3492 persoane, după cum urmează: 31 consilieri sociali, 33 inspectori eparhiali, 148 asistenți sociali acreditați, 433 persoane cu studii de specialitate, 65 lucrători sociali, 2192 voluntari și membri ai comitetelor filantropice și 592 din alte categorii de personal.

În cursul anului 2010, pentru a răspunde crizei economice, s-au înființat noi instituții social-filantropice atât în București, cât și în diferite localități din cuprinsul eparhiilor, pe lângă cele 394 de așezăminte sociale existente la sfârșitul anului 2009, adăugându-se încă 56 de unități, astfel încât numărul total al acestora este de 450. Având în vedere că diversificarea continuă a serviciilor oferite, precum și extinderea și acreditarea centrelor a impus o reorganizare integrată a activităților pe criterii de competență, situația așezămintelor social-filantropice este următoarea: 83 așezăminte pentru copii, 58 așezăminte pentru vârstnici, 116 centre pentru asistență familii și persoane aflate în dificultate, 102 cantine și brutării sociale, 39 centre medico-sociale și policlinici, 27 centre de diagnostic și tratament pentru persoane cu nevoi speciale, 6 centre pentru persoane fără adăpost, 7 centre pentru victimele violenței familiale și agresori, 2 centre pentru victimele traficului și 10 grădinițe și centre educaționale.

Centrele eparhiale și cele 29 de organizații social-filantropice eparhiale au derulat un număr de 559 programe sociale, din care: 62 cu finanțare externă, 443 finanțate din fonduri proprii, 41 din fonduri publice și 89 din alte surse ale organizațiilor.

De serviciile și proiectele sociale desfășurate în eparhii, în anul 2010, au beneficiat peste 1.028.715 de persoane și familii, din care: 152.270 copii din așezămintele sociale ale Bisericii și ale statului, dar mai ales din familii sărace și fără posibilități de întreținere, sau cu părinții aflați la muncă în alte țări; 37.261 persoane cu dizabilități, cu deficiențe de vorbire, vedere și auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependențe, persoane infectate cu HIV/SIDA, victime ale traficului, delincvenți, etc; 660.601 persoane vârstnice din așezămintele de protecție socială bisericești, din centrele sociale de tranzit și adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonați de familie și care prezentau grave probleme de sănătate; 179.583 familii sărace, fără posibilități materiale sau adăpost, tineri, studenți, șomeri, deținuți eliberați sau victime ale inundațiilor.

Pentru susținerea activităților social-filantropice și pentru sprijinirea sinistraților, în anul 2010, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit aproximativ 50.000.000 lei, mai exact 49.584.926,88 lei.

De asemenea, în scopul dezvoltării și extinderii activităților social-filantropice Sectorul Social-Filantropic al Administrației Patriarhale și FEDERAȚIA FILANTROPIA sunt parteneri în 6 proiecte finanțate din fondurile europene.

Asistența religioasă în unitățile militare, penitenciare, spitale și așezăminte de ocrotire socială este asigurată de un număr de 526 preoți, dintre care: 134 în unități militare și penitenciare, iar 392 în spitale, așezăminte de ocrotire socială, unități de învățământ și cimitire. În toate unitățile menționate mai sus, există în prezent un număr de 443 biserici și capele sfințite, altele 70 aflându-se în diferite stadii de construcție și amenajare.

Sectorul Stavropighii Patriarhale și Centre Sociale prin echipa sa de întreținere, numită ARCADA, înființată în anul 2010, a efectuat lucrări de renovare, reamenajare și dotare tehnică la: Centrul Social-Cultural „Sfântul Apostol Andrei” (renovarea a 9 apartamente, achiziționarea și montarea unei bucătării profesionale, hidroizolarea terasei Centrului), Palatul Patriarhiei, Mănăstirea Sinaia ș.a. De asemenea, Sectorul Stavropighii Patriarhale și Centre Sociale a coordonat lucrări de reparație și renovare la Centrul Social-Pastoral „Sfânta Maria” din Techirghiol și Centrul Social-Cultural „Miron Patriarhul” – Dragoslavele. Prin Centrul Social-Cultural „Sfântul Apostol Andrei” din București a fost organizat, în anul 2010, un număr de 10 simpozioane, congrese sau seminarii naționale și internaționale, fiind cazate 1178 persoane (849 din România și 329 din străinătate);

Ca o concluzie la această prezentare succintă, putem spune că activitatea Bisericii Ortodoxe Române desfășurată în anul 2010 a fost încununată cu multe realizări, în plan pastoral-liturgic, cultural-misionar și social-filantropic, susținută cu jertfelnicie sau dăruire de sine de mulți clerici și laici, mulți tineri și vârstnici sensibili la suferința altora și dornici de a aduce lumină și speranță, bucurie și mângâiere în sufletele celor întristați, devenind astfel pentru ei mâinile iubirii lui Hristos.

Mulțumim în mod deosebit tuturor celor care ajută Biserica noastră în lucrarea ei misionară, mai ales în această perioadă de criză.

Ne rugăm lui Dumnezeu să dăruiască sănătate și mântuire, ajutor și bucurie tuturor celor care iubesc Biserica lui Hristos din poporul român și sprijină activitatea ei de mărturisire, prin cuvânt și faptă, a iubirii milostive a lui Hristos pentru oameni!

†D A N I E L

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente