Binecuvântarea lucrărilor din Parohia Bistra, Protopopiatul Marghita

Duminica a XXI-a după Rusalii, 17 octombrie, a găsit Parohia Bistra, Protopopiatul Marghita, în straie de sărbătoare, primind cu mare bucurie vizita Preasfințitului Sofronie, Episcopul Oradiei, informează „Ziarul Lumina”, Ediția de Transilvania.

Preasfințitul Sofronie a fost întâmpinat cu entuziasm, în glasul clopotelor, de tineri cu flori și credincioși cu prapori și de un sobor de 16 preoți și doi diaconi, printre care părintele consilier cultural pr. Cristian Rus, părintele consilier pr. Cătălin Călinescu și protopopul Marghitei, pr. Ioan Șugar. Pentru credincioșii ortodocși din Parohia Bistra a fost o duminică cu mult rod duhovnicesc, deoarece, pe lângă slujirea plină de har a Liturghiei, s-au mai binecuvântat lucrările de înfrumusețare a bisericii parohiale și s-a hirotonit tânărul preot Marius Viorel pe seama Parohiei Fonău, Protopopiatul Tinca, iar vrednicul preot paroh Nicolae Văscan a fost hirotesit întru iconom stavrofor cu drept de a purta cruce pectorală și bederniță.

Cum să moștenim împărăția cerurilor

Preasfințitul Sofronie a rostit un cuvânt de învățătură în care a tălmăcit pericopa evanghelică: ‘Pilda semănătorului este una dintre cele mai profunde și semnificative pilde pe care le-a rostit Mântuitorul privitor la starea duhovnicească a lumii. Pe cât este de simplă, ca model luat din viața de zi cu zi a unei civilizații rurale în care semănarea semințelor și apoi creșterea grânelor și recolta erau un lucru obișnuit, pe atât este de profundă în înțelesuri duhovnicești. Tocmai semnificațiile o fac să fie atât de bogată și cu toate acestea este foarte simplă, paradoxal foarte simplă, dar foarte adâncă în înțelesuri și cât se poate de actuală’.

Astfel, după cum a precizat Preasfințitul Sofronie, ‘ni se prezintă, în pildă, patru tipologii umane, după asemănarea locurilor în care aceeași sămânță cade, patru locuri diferite, deși sămânța este aceeași, sămânța fiind, așa cum le tâlcuia Domnul ucenicilor Săi, cuvântul lui Dumnezeu, adică Evanghelia’. Preasfințitul Sofronie a explicat că ‘noi știm – Cuvântul lui Dumnezeu e o persoană, persoana a doua a Sfintei Treimi, Fiul, Cuvântul sau Logosul, rațiunea divină necreată, Fiul lui Dumnezeu Cuvântul prin care toate s-au făcut, dar care vine în lume să se facă om, să vestească oamenilor, fraților Săi în umanitate, Evanghelia – vestea cea bună a Legii celei noi – Legea lui Hristos, Evanghelia care ne învață pe noi cum să moștenim împărăția cerurilor, nu să ne întoarcem înapoi în Raiul de unde strămoșii noștri au fost alungați, ci cum să intrăm în împărăția cerurilor, pentru aceasta ni se predică nouă Evanghelia, este sămânța cea bună care este aruncată, iar predicarea Evangheliei este o datorie’.

Cel care ascultă cuvântul și îl împlinește rămâne viu, pentru că viu este Domnul și viu este cuvântul Său, a arătat PS Sofronie care a mai spus: ‘În împărăția cerurilor cuvântul este același, propovăduit pentru toți la fel. Însă avem de-a face cu patru tipologii umane asemănate cu patru locuri diferite în care cade sămânța, cuvântul lui Dumnezeu: pe drum, acolo unde merg călătorii și unde se află praful; pe stâncă, un loc foarte puțin prielnic creșterii unei culturi și apoi în pământ, dar în pământ de două feluri, pe de-o parte, pământ necurățat, plin de spini și de buruieni, de pălămidă, pe de altă parte, pământul cel bun în care sămânța dă rod bogat. Așa suntem și noi, oamenii, iubiții mei, fie suntem atât de asemănători drumului cel plin de praf, adică avem inimile atât de bătătorite, atât de insensibile, atât de neprimitoare pentru cuvântul lui Dumnezeu pentru că ne-am lăsat prea mult influențați de cele rele și de părintele răutăților care este diavolul, cel care, așa cum spune Domnul, vine și fură sămânța, fură cuvântul lui Dumnezeu din sufletul care-l ascultă. Acesta, nefiind pregătit pentru a primi cuvântul lui Dumnezeu, de bună seamă că îi este foarte ușor diavolului să fure cuvântul din inima sa’. PS Sofronie a remarcat că mulți oameni din societatea contemporană sunt lipsiți de rădăcini duhovnicești, de înrădăcinare în Biserică.

Prin răbdare, atingerea fericirii

O altă tipologie a celor ce aud cuvântul este simbolizată de ‘piatra pe care, deși cade sămânța, chiar dacă ar aduce un pic de rod, la primele intemperii se pierde… așa sunt oamenii care primesc cu bucurie Evanghelia, când o aud, dar îndată ce vine prima ispită sau prima prigoană, sau prima încercare a credinței, se leapădă, uită de Dumnezeu. Aceștia uită de propriile interese pentru că, de fapt, interesele noastre, ale oamenilor, sunt să ajungem să moștenim împărăția cerurilor, să ajungem să intrăm în viața veșnică pentru că ar fi foarte trist dacă interesele noastre s-ar limita doar la lumea aceasta’. O altă situație este cea în care ‘cuvântul lui Dumnezeu intră în inimile noastre’, dar ‘buruienile, spinii, pălămida ajung să înăbușe recolta. Mântuitorul aseamănă pe acestea cu grijile lumii, cu preocupările noastre în afara lui Dumnezeu’. Cea din urmă tipologie este cea a ‘omului care caută fericirea, ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinește, aduce rod întru răbdare, aceasta este starea fericită și binecuvântată de Dumnezeu. Prin urmare, să nu ne lăsăm copleșiți de greutăți, de grijile vieții, de ispite, de ce vom mânca, de ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca, spune Mântuitorul, că de toate acestea are grijă Tatăl nostru care este în ceruri’, a precizat PS Sofronie care a adăugat că ‘ne avertizează Domnul că roada aceasta a pământului bun se aduce întru răbdare (…) după multe încercări, pământul cel bun aduce roada cea așteptată. Fiecare dintre noi poate trece, în cursul vieții sale, de la primul tip, cel de pe drum, cu totul înstrăinat de Dumnezeu, la ultimul, pământul cel bun care aduce rod întru dreptate’.

‘Statornici în credință și în jertfelnicie’

La încheierea Sfintei Liturghii, părintele Ioan Șugar, protopopul Marghitei, a rostit cuvântul de bun venit adresat PS Sofronie, a dat citire hrisovului și a evocat câteva momente importante din istoria acestei biserici, arătând că primul clopot datează din 1767, cel de-al doilea, din 1922 și că biserica din lemn, dinaintea acesteia de zid, a fost adusă din satul Săldăbagiu de Barcău în vremea Uniației, credincioșii rămânând statornici în credința strămoșească în ciuda vicisitudinilor abătute asupra lor. Preotul paroh Nicolae Văscan a depus eforturi neobosite alături de credincioși și de mulți fii ai satului plecați peste hotare, dar care n-au uitat de unde au pornit, sprijinind de acolo în continuare biserica satului. Astfel, s-a reușit restaurarea picturii, refacerea în totalitate a acoperișului și turnului bisericii, podele noi, încălzire centrală la biserică și casa parohială, înzestrarea bisericii cu toate cele necesare săvârșirii cultului divin public.

Părintele paroh a adus calde mulțumiri celor prezenți, Preasfințitului Sofronie, preoților și diaconilor din sobor, oficialităților de la nivel central și local, credincioșilor adunați în număr mare și membrilor Consiliului Parohial: ‘Nu a fost ușor, dar Dumnezeu a fost cu noi și ne-a binecuvântat’.

În final, Preasfințitul Sofronie a remarcat că evenimentul a avut ‘o deosebită încărcătură emoțională’ și a arătat că, ‘dincolo de primirea foarte frumoasă pe care mi-ați făcut-o în momentul sosirii, vreau să mulțumesc tuturor pentru dragostea pe care o aveți față de Sfânta Biserică și față de vrednicul părinte care vă păstorește și care a fost distins cu cea mai mare distincție pe care o poate primi un preot, pentru că în această distincție am văzut nu numai râvna și cumințenia pe care o are părintele, ci am dorit să vă facem și dumneavoastră o bucurie’.

Comentarii Facebook


Știri recente