Binecuvântare pentru o comuniune statornică și roditoare

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la cea de-a XVI-a ediție a Congresului Spiritualității Românești, Alba-Iulia, 29 noiembrie 2012:

Plămădită, deodată cu creștinarea, în însuși procesul etnogenezei românești, cultivată și îmbogățită, mai apoi, de-a lungul secolelor, în conținut și forme de expresie, unitatea etnică a constituit o permanență și o valoare fundamentală a istoriei poporului român.

Pe această temelie s-a putut năzui, veacuri de-a rândul, și spre o unitate statală deplină, consfințită în Cetatea Alba-Iuliei, în istorica zi de 1 decembrie 1918, devenită Sărbătoarea Națională a României.

O binecuvântare deosebită pentru neamul românesc o constituie fericita îngemănare a Zilei Naționale cu cea a prăznuirii, la 30 noiembrie, a Sfântului Apostol Andrei, începătorul creștinării strămoșilor noștri și Ocrotitorul României, zi consacrată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în anul 2001, ca Sărbătoare Națională Bisericească, iar începând cu anul 2012, zi declarată de Parlamentul României ca Sărbătoare legală în care nu se lucrează.

În pragul acestor două mari și intim împletite sărbători ale neamului românesc, reprezentanții românilor de pretutindeni se reunesc la Alba-Iulia, în Congresul Spiritualității Românești, ajuns la cea de-a XVI-a ediție.

Însăși denumirea acestui for al tuturor românilor subliniază importanța spiritualității creștine în viața, cultura și unitatea poporului român.

În acest sens, având vocația sfântă de a fi alături de fiii săi duhovnicești de pretutindeni, Biserica Ortodoxă Română este prezentă astăzi nu numai în cuprinsul hotarelor României, ci și în eparhiile și comunitățile românești din afara țării, prin slujitorii Sfintelor Altare și prin programele ei misionare, culturale, directe sau cele mediatice ale Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române. Astfel, Biserica Ortodoxă Română cultivă atât flacăra vie a credinței apostolice creștine, cât și unitatea etnică a românilor de pretutindeni.

În acest context, apreciem în mod deosebit temele semnificative ale Congresului Spiritualității Românești și binecuvântăm, cu părintească dragoste, pe toți participanții la lucrările acestuia, dorind tuturor bucuria conlucrării și a comuniunii, uniți în cuget și simțiri!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente