Binecuvântare arhierească pentru biserica Sf. Împărați Constantin și Elena din parohia Vlăduceni, jud. Vâlcea

În Duminica a XXIX-a după Rusalii, astăzi, 20 ianuarie, credincioșii localității Păușești-Măglași, din județul Vâlcea au avut bucuria sfântă de a avea în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului. Vizita Preasfinției Sale a culminat cu Sfânta Liturghie oficiată în sobor de preoți și diaconi, la biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Parohia Vlăduceni, informează Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Râmnicului.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul a tâlcuit pericopa evanghelică de la Sfântul Evanghelist Luca despre „Cei zece leproși”, subliniind că iubirea și recunoștința față de Dumnezeu și de aproapele, după modelul sfinților, este necesară pentru sfințirea vieții și dobândirea Împărăției Cerurilor.

La final, Părintele Ierarh l-a felicitat pe părintele paroh Ioan Liviu Bârsan pentru frumoasa activitate pastorală și misionară desfășurată în cadrul parohiei, iar părintele a mulțumit pentru vizita și binecuvântarea arhierească dăruită credincioșilor parohiei Vlăduceni.

După Sfânta Liturghie a fost săvârșită slujba parastasului pentru vrednicul de pomenire Preasfințitul Antim Petrescu, Episcopul Râmnicului Noul Severin, care, alături de tatăl său Petru, a ctitorit acest sfânt locaș. După slujba de pomenire, Preasfințitul Episcop Emilian a sfințit placa comemorativă închinată Episcopului Antim Petrescu, placă așezată pe peretele din fața casei memoriale în care s-a născut și a crescut ierarhul vâlcean (1875-1919).

La eveniment au mai participat: Părintele Nicolae Alin Gherghinoiu, Protopop de Râmnicu Vâlcea, oficialități locale, preoții de la parohiile învecinate și numeroși credincioși din localitate.

Prin Sfânta Liturghie oficiată astăzi la Biserica cu Hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de la Parohia Vlăduceni a fost marcată și în Arhiepiscopia Râmnicului inaugurarea anului omagial închinat Sfinților Împărați Constantin și Elena și a anului comemorativ „Dumitru Staniloae” în Patriarhia Română. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2013 să fie declarat Anul omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena la împlinirea a 1700 de ani de la Edictul de toleranță religioasă de la Milano din anul 313, edict prin care au încetat persecuțiile pe motive religioase împotriva creștinilor în Imperiul Roman.

Biserica cu hramurile „Sfinții Împărați Constantin și Elena” și ” Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Parohia Vlăduceni, localitatea Păușești-Măglași, județul Vâlcea, a fost construită pe locul altei biserici vechi ruinate, între anii 1894 și 1903, fiind târnosită la 21 septembrie 1903 de către PS Atanasie Mironescu, Episcopul Râmnicului, ctitor fiind Petre Marinescu.

În anul 1961, la inițiativa preotului Ioan Bârsan, cu binecuvântarea și sprijinul financiar al PS Iosif, Episcopul Râmnicului și Argeșului, precum și cu aportul enoriașilor, s-a vopsit tâmplăria și acoperișul bisericii și s-a restaurat pictura exterioară, iar în 1963 a fost spălată și recondiționată pictura interioară, biserica fiind resfințită la 3 noiembrie 1963.

Preasfințitul Antim Petrescu, Episcop al Râmnicului Noului Severin, s-a născut la 28 noiembrie 1875, în Comuna Păușești-Măglași, sat Vlăduceni, primind numele de botez Alexandru. A urmat cursurile Școlii Primare din localitate, în perioada 1833-1887. Între anii 1889 și 1893, a absolvit cursul inferior la Seminarul Teologic „Sfântul Nicolae” din Rm. Vâlcea, după care și-a continuat studiile superioare la Seminarul Central din București, între anii 1893 și 1897, iar între anii 1898 și 1902, urmează cursurile Facultății de Teologie din București.

În anul 1898 este hirotonit diacon pentru Biserica Mănăstirii „Dintr-un Lemn” și funcționar în Cancelaria Episcopiei Râmnicului (1897-1903), iar în 1903 este hirotonit preot pe seama Bisericii „Sfinții Arhangheli” din Craiova (1903- 1912). La 20 iulie 1906 primește rangul de iconom.

În urmatorii ani a fost militar, profesor de religie la gimnaziul militar din Craiova (1907), paroh al Bisericii „Sfinții Voievozi” (1908), confesor de garnizoană, președinte al Consistoriului eparhial.

La 37 de ani a fost tuns în monahism, primind numele de Antim. Pe 22 aprilie 1912 a fost ridicat la rangul de arhimandrit, iar la 23 aprilie a fost hirotonit Arhiereu Vicar al Mitropoliei Sucevei, cu titlul de Botoșăneanul (1912-1918). Pe 3 iulie 1918, la Iași, Marele Colegiu a ales ca Episcop de Râmnic, pe Arhierul Antim Petrescu. Înscăunarea sa a avut loc în septembrie 1918. După o păstorire de numai câteva luni, pe motiv că alegerea sa nu a fost validată a fost obligat să-și ceară demisia, fiind însă însărcinat să conducă mai departe. La 6 septembrie 1919 și-a dat obștescul sfârșit la Reședința episcopală din Râmnic.

Episcopul Antim Petrescu a scris, tradus și prelucrat (din limba germană) mai multe scrieri creștinești, lucrări cu conținut moralizator, încă de când era preot la Craiova. Între ele amintim scrieri ca: „Epistola către Diognet”, Studiu patristic, Teză de licența, București, 1902, 69 P.; „Cu lisus pe drumul către Golgota”, Craiova, 1910, 30 p. (ed. a II-a, Iași, 1913, 4k) p.); „Cum și ce trebuie să cugetăm despre Iisus Hristos?”, Schiță apologetică, Iași, 1910; „Anul Nașterii Domnului”, Traducere, Iași, 1914, 111p.; „Pildele Mântuitorului Iisus Hristos”, Iași, 1914, 75 p.; „Fericitul Augustin”, Iași, 1915, 68 p.; „Din viețile mucenicilor creștini care au fost ostași”, Iași,1918, 147 p, Două noi ediții ale „Patericului”, Iași, 1910 și 1913. „Coșuletul cu flori”; „Iosafat”, „Chipul mamei”, „Viața Sfântului Antonie cel Mare”, „Pustnicul din Carmel”, etc.

În memoria sa, Biblioteca Publică Păușești-Măglași, înființată în anul 1952, îi poartă numele.

Comentarii Facebook


Știri recente