Bilanțul Sectorului cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor

În anul 2013, Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor a desfășurat o bogată activitate editorială, pastoral-misionară și mediatică, informează „Ziarul Lumina”. De asemenea, în anul 2014, se vor desfășura ample activități culturale dedicate Anului omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii) și Anului comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni, existând numeroase proiecte cultural-editoriale.

Activitatea acestui sector se va concretiza în anul 2014 prin organizarea de evenimente culturale și tipărirea unor volume de studii, monografii, albume de artă, broșuri, calendare, pliante, mape etc.

În paralel cu definitivarea proiectelor editoriale aflate în curs de realizare, în anul 2014 Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor va organiza conferința pastoral-misionară de primăvară cu tema „Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii) în Patriarhia Română” și conferința pastoral-misionară de toamnă cu tema „Anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni”.

„În acest an ne-am propus publicarea unui volum de studii despre Sfinții Martiri Brâncoveni, cuprinzând contribuții ale unor reputați cercetători, a unui volum cu studii despre Sfintele Taine ale Spovedaniei și Împărtășaniei, despre Sfinții Martiri Brâncoveni, cu articole din revistele teologice „Glasul Bisericii”, „Studii Teologice”, „Ortodoxia” și „Biserica Ortodoxă Română”, în cooperare cu Editura Basilica a Patriarhiei Române și Sectorul Învățământ și activități cu tineretul. Va mai apărea un album despre ctitoriile brâncovenești, și anume biserici construite de Sfântul Constantin Brâncoveanu sau de membrii familiei sale și bisericile din perioada brâncovenească sau în stil brâncovenesc, album editat în cooperare cu Sectorul Patrimoniu și pictură bisericească. Totodată, s-au întreprins demersuri pentru obținerea unei cât mai bune catalogări a Editurii „Cuvântul Vieții” în evaluarea Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS), domeniul umanist, subdomeniul „Teologie și studii religioase”, obiectivul nostru fiind obținerea categoriei B. Demersurile au început în anul 2013, fiind achiziționat domeniul www.edituracuvântulvieții.ro, dar au intrat în impas, fiindcă pe 12 aprilie 2013 toți membrii Consiliului Național al Cercetării Științifice și-au dat demisia, activitatea instituției fiind blocată”, a precizat părintele Nicolae-Cristian Câdă, consilier eparhial.

Comentarii Facebook


Știri recente