Bilanțul Arhiepiscopiei Clujului în anul 2008

Marți, 17 februarie 2009, la Centrul eparhial din Cluj-Napoca, sub președinția Arhiepiscopului și Mitropolitului Bartolomeu s-au desfășurat lucrările anuale ale Adunării eparhiale, în care a fost analizată întreaga activitate a Arhiepiscopiei Clujului din anul trecut, sub aspect administrativ, economic, cultural și misionar-social. Ședința Adunării a fost precedată de slujba Tedeumului oficiată în paraclisul Facultății de Teologie.

Evenimentul cel mai important al anului 2008 l-a reprezentat proclamarea solemnă a canonizării Sfinților Martiri Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Telciu, Vasile din Zagra, mărturisitori ai credinței ortodoxe din veacul al XVII-lea.

În fața problemelor pe care le întâmpină azi familia și tineretul azi se impune o implicare mai mare a preoților în educația morală și în catehizare. La nivelul Eparhiei s-a inițiat o campanie de distribuire gratuită a cărții „Sfintele Evanghelii” pentru toți liceenii din județul Cluj, tipărită până acum în peste 20.000 de exemplare. În sprijinul tinerilor studioși dar lipsiți de posibilități financiare a fost înființată la Cluj Fundația „Mitropolitul Bartolomeu”, care își propune să ofere burse de studiu și de

cercetare elevilor de liceu, studenților, masteranzilor și doctoranzilor. Anul trecut Arhiepiscopia a deschis grădinița ortodoxă „Sfântul Stelian” din Cluj-Napoca, unde învață 25 de copii.

Misiunea socială în Arhiepiscopia Clujului, coordonată la nivelul sectorului Misionar-social, condus de Episcopul Vasile Someșanul, are în derulare 18 proiecte și programe sociale, de care au beneficiat peste 5.100 de persoane. În anul 2008 au fost acordate ajutoare financiare în valoare totală de 897.860 lei din „Fondul Filantropia”, 66.640 lei (destinat persoanelor cu nevoi medicale); din proiectul „Cutia Milei pentru săraci” suma de 213.240 lei și 317.980 lei, colectați în sprijinul familiei unui preot a cărei fetiță suferă de leucemie. În sprijinul sinistraților maramureșeni, a fost colectată și virată suma de 500.538 lei și 2.000 Euro.

La acestea se adaugă și sumele din Fondul Central Misionar și Fondul de întrajutorare pastorală, în valoare de 74.800 lei, din care au fost ajutați parohiile și preoții lipsiți de posibilități materiale.

În anul 2008, în Arhiepiscopia Clujului, erau în construcție sau reparații 170 de biserici și edificii bisericești, în diferite stadii – de la fundație până la pictură Au fost sfințite și resfințite 24 biserici. La sfârșitul anului trecut au fost finalizate lucrările de construcție a bisericii de lemn în stil maramureșean din complexul studențesc Hașdeu.

Suma totală a lucrărilor este de 24.197.505 lei, repartizată după cum urmează: contribuții de la credincioși: 6.197.586 lei, Guvern și Secretariatul de Stat pentru Culte: 12.004.000 lei; sponsorizări: 1.029.419 lei; Primării și consilii locale: 3.387.000 lei; Prefecturi și Consilii județene: 1.575.500 lei; Centrul eparhial: 4.000 lei.

Proiectele pentru anul 2009 includ: demararea lucrărilor la Centrul de Îngrijiri Paleative din Cluj-Napoca, pentru persoanele bolnave aflate în faza terminală a unor boli incurabile, organizarea unui Centru Comunitar pentru Tineret în Cluj, construirea unui Centru de Recuperare pentru copiii cu handicap la Turda, în parteneriat cu o Fundație olandeză, precum și finalizarea lucrărilor la muzeul și necropola din demisolul Catedralei.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Clujului

Comentarii Facebook


Știri recente