Bilanțul activităților Arhiepiscopiei Târgoviștei

În Aula ‘Sfântul Voievod Neagoe Basarab’ a Reședinței eparhiale din Târgoviște au avut loc lucrările Consiliului și Adunării Eparhiale a arhiepiscopiei, conduse de Înalt Preasfințitul Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, informează „Ziarul Lumina”.

Întrunirea forurilor eparhiale a fost inaugurată de Adunarea Consiliului eparhial. În paraclisul Reședinței mitropolitane a fost oficiată apoi slujba de Te Deum, în prezența chiriarhului locului, la care au participat membrii celor două foruri decizionale ale eparhiei. În calitate de președinte, Înalt Preasfințitul Mitropolit Nifon a inaugurat lucrările sesiunii anuale a Adunării Eparhiale și a subliniat, în cuvântul său, importanța momentului întrunirii acestei structuri administrative eparhiale. Chiriarhul a făcut și o scurtă apreciere asupra activității Arhiepiscopiei Târgoviștei în anul 2011, caracterizată prin rezultate mulțumitoare, a prezentat cadrul misionar-pastoral general de activitate al eparhiei din anul trecut, precum și orientările pentru anul în curs.

Lucrările au continuat în cadrul comisiilor de specialitate cu susținerea rapoartelor fiecărui sector eparhial în parte, iar apoi au fost prezentate în plenul adunării și adoptate ca hotărâri. În final, înainte de discuțiile libere în legătură cu cele prezentate, s-au dezbătut și aprobat obiectivele pe care Eparhia Târgoviștei și le-a propus pentru anul 2012. Acest an are numeroase rezonanțe simbolice, spirituale și culturale, deoarece nu doar că marchează sărbătorirea jubiliară a Tainei Sfântului Maslu, ci și, așa cum este bine cunoscut, întreaga Ortodoxie românească aniversează 500 de ani de la tipărirea, de către ieromonahul Macarie, la Târgoviște, a Tetraevangheliarului (1512). Amintim și de cei 360 de ani de la tipărirea Pravilei celei Mari (1652), important monument de cultură juridică, bisericească și laică, care a călăuzit viața locuitorilor de pe aceste binecuvântate plaiuri pentru multe secole, 500 de ani de la urcarea pe tron a Sfântului voievod Neagoe Basarab, dar și de cei 380 de ani de la urcarea pe tron a Voievodului Matei Basarab.

Din rapoartele sectoriale, amintim câteva din cele mai relevante, respectiv existența în cadrul eparhiei a numeroase șantiere de construcție a unor noi biserici, de numiri de preoți și de diaconi, de resfințiri, târnosiri și puneri de piatră de temelie.

Dintre realizările importante ale anului 2011 menționăm: o bogată activitate editorială, din care amintim: Tetraevangheliarul lui Macarie, 1512, ediție jubiliară, broșurile misionare ‘Anul omagial al Tainei Sfântului Botez și al Tainei Sfintei Cununii’, ‘Introducere în Bioetică’, ‘Dimensiunea religioasă a personalității domnitorului Mihai Viteazul’ și Almanahul Bisericesc pe anul 2012; grija pentru restaurarea a numeroase lăcașuri de cult – monumente istorice, și aici pomenim de efectuarea unor ample lucrări de restaurare și consolidare la mai multe mănăstiri și biserici și finalizarea lucrărilor de restaurare a picturii de la Mănăstirea Stelea; reorganizarea și inaugurarea muzeului de la Mănăstirea Dealu; proiecte filantropice, de asistență și consiliere socială, precum combaterea violenței domestice, a traficului de droguri și de persoane sau ajutorarea populației afectate de calamități naturale.

Comentarii Facebook


Știri recente

Săptămâna în imagini: 9 – 15 mai 2022

Legătura dintre biserică și sat, ca o împletire între viața laică și cea religioasă, a putut fi văzută atât în evenimentele organizate la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București în săptămâna precedentă, cât…