Bilanț al Sectorului Economic al Arhiepiscopiei Bucureștilor pentru anul 2008

În 2008, Sectorul Economic al Arhiepiscopiei Bucureștilor a avut ca responsabilitate principală asigurarea bunei derulări a exercițiului bugetar anual al Centrului Eparhial, respectiv asigurarea veniturilor bugetare necesare desfășurării tuturor activităților bisericești și încadrarea cheltuielilor specifice acestor activități în limitele proiectului de buget aprobat de Adunarea Eparhială.

Întrucât veniturile realizate din activități și resurse proprii nu au putut acoperi volumul mare al cheltuielilor necesare tuturor activităților pastoral-misionare, social-culturale și administrative desfășurate de Arhiepiscopia Bucureștilor în anul 2008, Sectorul Economic a căutat și identificat și alte venituri decât cele provenite din activitățile bisericești.

În activitatea și structura de organizare a secretariatului sectorului a funcționat și un grup de lucru pentru identificarea de fonduri pentru activități bisericești, activitate care urmează să fie preluată de un nou sector numit „Fonduri pentru activități bisericești”, care își va începe activitatea în anul 2009. Astfel s-a asigurat un procent substanțial de peste 25% din totalul veniturilor bugetare ale anului trecut, sume cu care s-au realizat obiective importante din cadrul altor sectoare.

Activitatea secretariatului, precum și a celorlalte ramuri ale sectorului a fost legată în special de corespondență și lucrări privind derularea exercițiului bugetar anual, atât prin lucrările proprii inițiate în acest scop, cât și prin lucrările primite de la celelalte sectoare, deoarece aproape toate aceste lucrări au antrenat bugetul de venituri și cheltuieli al Arhiepiscopiei.

În total au fost soluționate 6.407 lucrări proprii sau primite de la alte sectoare, de la unitățile din cuprinsul eparhiei, precum și de la alte persoane fizice și juridice. În anul 2008 s-a colectat suma de 172.604 lei, destinată ajutorării parohiilor din cuprinsul eparhiei.

Prin grija și efortul Sectorului Economic, începând cu luna octombrie 2008, Centrul Eparhial are o nouă fabrică de lumânări care funcționează în incinta Mănăstirii „Duminica Sfinților Români” din sectorul 4 al Capitalei, cu o linie de producție ecologică, modernă și automatizată, care produce o gamă diversificată de lumânări de foarte bună calitate. Anul trecut, producția de lumânări de 333.139 de kilograme a fost realizată atât cu vechea, cât și cu noua fabrică, valoarea producției fiind de 7.763.551 de lei.

A fost, de asemenea, sprijinită, în anul 2008, executarea unor icoane de diferite dimensiuni, de la 9/12 cm până la 30/40 cm. Valoarea producției a fost de 420.032,80 lei.

Pe lângă toate acestea, Sectorul Economic al Arhiepiscopiei Bucureștilor s-a angajat în mod special și în alte activități, dintre care cele mai importante au avut ca obiectiv sprijinirea finanțării activității Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, înființarea echipei „Altarul” și realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare la o serie de obiective importante din cadrul Sectorului Monumente și Construcții Bisericești, demersuri pentru susținerea lucrărilor de consolidare și restaurare la Catedrala patriarhală, clopotniță și Reședința patriarhală, precum și demersuri în scopul recuperării patrimoniului imobiliar confiscat de regimul comunist de la Fundația „Așezămintele Nifon Mitropolitul”.

Sursa: ziarullumina.ro

Comentarii Facebook


Știri recente