Bilanț al Sectorul Patrimoniu și Pictură Bisericească al Arhiepiscopiei Bucureștilor pentru anul 2008

Sectorul Patrimoniu și Pictură Bisericească al Arhiepiscopiei Bucureștilor a realizat în anul 2008 o bogată activitate, în cadrul celor trei compartimente ale sale. Activitățile din domeniul patrimoniului cultural s-au evidențiat mai ales prin definitivarea în proporție de 85% a procesului de fișare a obiectelor de patrimoniu, la nivelul Arhiepiscopiei Bucureștilor, potrivit protocolului încheiat între Patriarhia Română și Ministerul de Interne privind evidența patrimoniului bisericesc. Acest proces urmează ca la finele anului 2009 să fie încheiat. Dorința de a păstra, restaura și împodobi tezaurul cultural bisericesc al Arhiepiscopiei s-a manifestat prin organizarea unor cursuri de specialitate în domeniu, a numeroase expoziții, concursuri și manifestări culturale, podoaba realizărilor fiind consolidarea, restaurarea și înfrumusețarea Catedralei patriarhale.

Personalul ce funcționează la cele 14 muzee și colecții de artă bisericească și 4 depozite de conservare a patrimoniului bisericesc, din Arhiepiscopia Bucureștilor, a participat la cele două serii de cursuri de perfecționare profesională în domeniul patrimoniului cultural bisericesc ce s-au desfășurat la Mănăstirea „Constantin Brâncoveanu”, comuna Sâmbăta de Sus, județul Brașov. În urma acestor cursuri, la nivelul Arhiepiscopiei Bucureștilor sunt atestați sau în curs de atestare 15 muzeografi și 10 gestionari custode sală.

În grija responsabililor din acest sector a fost și activitatea de protejare, conservare și restaurare a patrimoniului cultural-bisericesc, restaurându-se numeroase icoane foarte cunoscute de la mănăstirile și bisericile din București sau din împrejurimi.

Un fapt îmbucurător, care va fi intensificat în anul 2009, îl constituie interesul tot mai concret al unităților bisericești, care dețin bunuri de patrimoniu aflate în custodia diferitelor instituții ale Statului, pentru recuperarea acestora. În acest sens, s-au întreprins demersuri în vederea recuperării acestor bunuri culturale.

Preocuparea pentru valorile cultural-bisericești s-a extins și în desfășurarea de expoziții, concursuri și diverse manifestări culturale. Cea mai cunoscută manifestare de acest gen a fost cea de-a XVI-a ediție a expoziției-concurs „Icoana din sufletul copilului”, etapa pe municipiul București, organizată la nivel național de Patriarhia Română – Redacția Revistei „Chemarea Credinței”, care s-a desfășurat la Palatul Național al Copiilor. Pentru această fază a concursului, Arhiepiscopia Bucureștilor a participat în calitate de coorganizator al evenimentului, alături de Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Au participat elevii claselor I-XII, cu icoane realizate în diferite tehnici.

Anul 2008 a fost foarte rodnic la nivelul Arhiepiscopiei Bucureștilor și în ceea ce privește situația lucrărilor de pictură și restaurare a picturii, fiind în desfășurare 164 de șantiere de pictură sau restaurare a picturii. Dintre acestea, 37 sunt la biserici-monument istoric, 22 în Capitală, 5 în Județul Ilfov și 11 în județul Prahova.

La Catedrala patriarhală au avut loc ample lucrări de consolidare, restaurare, împodobire și înfrumusețare, în perioada aprilie-octombrie 2008. Suprafața totală restaurată a picturii este de 2.176 mp, lucrările fiind executate de un important colectiv de pictori restauratori. S-au executat, de asemenea, lucrări de restaurare la iconostas și mobilier de către o echipă de specialiști condusă de domnul profesor Dorin Handrea.

( Sursa: Ziarul Lumina Nr. 37/ 16 februarie 2009)

Comentarii Facebook


Știri recente