Bilanț al Episcopiei Râmnicului pentru anul 2008

Ieri, 19 februarie 2009, la Centrul Eparhial al Episcopiei Râmnicului, s-au desfășurat lucrările Adunării Eparhiale și Consiliului Eparhial.

Programul zilei a debutat la ora 10:00 cu slujba de Te Deum, oficiată de un sobor de preoți și diaconi în Catedrala Episcopală „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea în prezența Preasfințitului Părinte Gherasim, Episcopul Râmnicului și a membrilor Adunării Eparhiale. Lucrările propriu-zise, prezidate de către Preasfințitul Părinte Gherasim, s-au desfășurat în Reședința Episcopală din incinta Centrului Episcopal.

Adunarea Eparhială a analizat rapoartele de activitate ale sectoarelor Episcopiei pe anul 2008 și propunerile pentru anul 2009, pe care Consiliul Eparhial le-a aprobat și înaintat acestui for.

Din rapoartele prezentate privind activitatea desfășurată în Eparhia Râmnicului în anul 2008, în urma reorganizării acestei Eparhii după înființarea Episcopiei Slatinei, datele Sectorului administrativ-bisericesc au înregistrat existența a 3 protopopiate, 324 de parohii, 227 de filii, 23 de mănăstiri și schituri și unui număr de 393 de preoți slujitori.

Sectorul cultural și-a continuat demersul pentru menținerea unui proces continuu a activităților religios-culturale pentru înnoirea vieții bisericești, așa cum a fost conceput de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și cum îl vedem reflectat în întreaga și binecuvântata activitate a Preasfințitului Episcop Gherasim. Activitatea desfășurată în decursul anului 2008 a fost în strânsă legătură cu viața liturgică și cu lucrarea pastorală, constituind, împreună cu activitatea educațională, o modalitate de continuare a valorilor creștine în sufletele oamenilor în societatea de astăzi. Menționăm, cu precădere, acțiunile derulate pentru punerea în lumină a „Anului jubiliar al Sfintei Scripturi și al Sfintei Liturgii”, activitate reflectată și în revista „Renașterea” a Eparhiei Râmnicului.

Sectorul social-filantropic s-a evidențiat prin acțiuni sociale și de caritate derulate în cadrul cantinei Centrului Eparhial, care a oferit câte o masă caldă la un număr de 70 de persoane defavorizate, și a acordat consiliere și informare persoanelor neajutorate de toate vârstele, precum și prin acțiuni derulate de către Liga Femeilor creștine din cadrul Episcopiei Râmnicului, care desfășoară o activitate filantropică, cultural-religioasă și civică.

Precizăm că Adunarea Eparhială a luat act de bogata activitate desfășurată în cadrul Episcopiei Râmnicului, pe plan duhovnicesc, misionar, administrativ-juridic, cultural, financiar și filantropic, aprobând rapoartele comisiilor de specialitate.

Sursa: Biroul de Presă al Episcopiei Râmnicului

Comentarii Facebook


Știri recente