Biblioteca, mijloc de misiune în parohie

În perioada 16 septembrie-17 noiembrie 2009, în cele 12 protopopiate din Arhiepiscopia Iașilor au avut loc conferințele de toamnă cu preoții, prezidate de Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, informează Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Tema întrunirilor s-a intitulat „Bibliotecile parohiale, mijloc de misiune în parohii”.

Prima întrunire a preoților a avut loc pe 16 septembrie în Protopopiatul Ceahlău. În cadrul ședinței, pr. Ioan Valentin Anghel de la parohia Potoci a ilustrat faptul că „biblioteca parohială este acel loc unde creștinul de toate vârstele trebuie să găsească mai ales acele cărți folositoare pentru suflet, scrieri duhovnicești care să fie la îndemâna și prin buna organizare și bunăvoința preotului”. Întrunirea preoților din Protopopiatul Darabani a avut loc pe 21 septembrie. În cadrul acesteia, pr. Lucian Plugaru de la parohia Ivancăuți a remarcat faptul că „biblioteca parohială este o comoară de mare preț, ea trebuind să lumineze și să orienteze, să fie de folos atât preoților, cât și credincioșilor, spre folosul lor duhovnicesc”. La Căminul Cultural din localitatea Hânești a avut loc pe 22 septembrie întrunirea preoților din Protopopiatul Săveni. Ca și la celelalte ședințe, întâlnirea preoților a fost precedată de slujba Sfintei Liturghii, săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”. După susținerea temei au urmat completări pe marginea referatului susținut. Pe 23 septembrie a avut loc întrunirea preoților din Protopopiatul Dorohoi. Tema a fost susținută de pr. Ciprian Șoptică de la parohia Satul Nou, care a evidențiat folosul cărții pentru credincioși. „Cartea este un sprijin. Ea ne ajută să înțelegem și să pătrundem în tainele lumii, ale universului. În filele ei putem descoperi sfaturi, putem culege înțelepciune sau ne putem «adăposti» de gurile rele”, a spus pr. Ciprian Șoptică.

Pr. George Ovidiu Babi de la parohia Tazlău, Protopopiatul Roznov, a arătat, pe 20 octombrie, în cadrul ședinței cu aceeași temă, faptul că „pentru o parohie înființarea unei biblioteci parohiale are o mare importanță atât pe plan cultural, dar mai ales misionar. Ea reprezintă un ajutor neprețuit pentru preot în vederea cunoașterii dumnezeieștilor învățături, în dorința sinceră de a forma și îndruma sufletele păstoriților pe calea mântuirii”. În parohia Pârcovaci a avut loc pe 21 octombrie întrunirea preoților din Protopopiatul Hârlău, în cadrul căreia pr. Ilie Aurel Bortaș de la parohia Lupăria a menționat că „trebuie să ne implicăm cu toată responsabilitatea pentru că biblioteca parohială poate fi privită și sub aspectul unui act de comuniune între semenii creștini”. Întrunirea preoților din Protopopiatul Pașcani a avut loc pe 22 octombrie în parohia Topile, iar tema a fost susținută de pr. Vasile Ghiorghiu de la parohia Cozmești. „Am constatat că în parohia în care slujesc cărțile de rugăciuni și cele duhovnicești sunt solicitate frecvent de către credincioși”, a spus pr. Vasile Ghiorghiu.

Întrunirea preoților din Protopopiatul Iași 1 a avut loc în Sala „Dr. Iustin Moisescu” a Centrului Eparhial Iași pe 10 noiembrie. Tema întrunirii a fost prezentată de pr. Mihai Andi Iordăchescu de la parohia Ezăreni. „Înființarea și dezvoltarea unei biblioteci parohiale poate deveni în timp o sursă de redescoperire a frumuseții lecturii, de întoarcere, asemenea fiului risipitor, din țara îndepărtată și care pune mintea în situația setei și a foametei după adevăr și lumină, în pământul binecuvântat al tatălui-carte, care repune mintea în starea de normalitate și discernământ”, a remarcat pr. Mihai Andi Iordăchescu. La conferința preoților din Protopopiatul Iași 2, care a avut loc pe 11 noiembrie, aceeași temă, despre bibliotecile parohiale ca mijloc de pastorație, a fost susținută de pr. Matei Coruga de la Biserica „Sfântul Vasile” din Tătărași. „Rostul misionar-catehetic al bibliotecilor parohiale, ca mijloc practic de catehizare a credincioșilor, este ca, prin lectura cuvântului care zidește, creștinul ortodox să aibă șansa de a cunoaște cât mai multe despre viața Bisericii, despre Sfânta Liturghie, despre obștea creștină, despre tot ce îi pune la dispoziție Sfânta Biserică pentru urcușul său duhovnicesc spre mântuire. De aceea, este de datoria păstorului să recomande cartea și lectura ziditoare din fața sfântului altar, așa cum tot de datoria lui este să-i ferească pe păstoriții săi de «basmele cele lumești și băbești»” (I Timotei 4, 7)”, a spus pr. Matei Coruga.

Preoții din Protopopiatul Târgu Neamț s-au întâlnit în ședința de toamnă pe 13 noiembrie. Pr. Bogdan Ailenei a evidențiat în lucrarea susținută rolul bibliotecii parohiale, precum și importanța ei pentru credincioșii din parohii.

În sala de ședințe a parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul” din Botoșani a avut loc pe 16 noiembrie întrunirea preoților din Protopopiatul Botoșani, în cadrul căreia pr. paroh Petru Fercal a susținut tema din această toamnă, din care am extras un scurt fragment. „Biblioteca parohială nu numai că informează și îndrumă pe om spre înțelepciune, spre cultură, ci are și rolul de a-l ajuta să se mântuiască. De multe ori, bibliotecile înlocuiesc chiar și pe un preot în misiune, pentru că ele duc cuvântul ziditor peste tot. Cei care doresc să primească învățătura Sfintei Evanghelii și să se desăvârșească o pot face prin lucrarea bibliotecilor”. Întâlnirea de toamnă cu Înalt Preasfințitul Părinte Teofan a preoților din Protopopiatul Piatra Neamț a avut loc la demisolul Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, din municipiu. În cadrul temei susținute de pr. Ioan Cristian Loghin, de la parohia Itrinești, s-a evidențiat rolul cărții în cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, istoricul organizării bibliotecilor, rolul bibliotecilor mănăstirești, al centrelor eparhiale, protopopești și parohiale, dar și rolul preotului și al Comitetului parohial în promovarea cărților sfinte.

Comentarii Facebook


Știri recente