Avva Cleopa ultimele zile printre pământeni

Articol din Candela Moldovei, nr. 11-12/nov.-dec. 1998 al Părintelui Timotei Aioanei:

„Adeseori avva Cleopa ne spunea, în ultima vreme, că se apropie ceasul despărțirii de trup și dorea să ne întâlnim cu toții în Rai. Și Părintele Paisie Olaru, venerabilul duhovnic (t octombrie 1990) folosea mereu aceeași sintagmă: „…un colțișor de Rai le rânduiește lor”.

In ciuda vârstei înaintate a Părintelui Cleopa, în ciuda faptului că el însuși mărturisea că este „un putregai”, noi toți ne bucuram să-1 știm rugător în chilia de pe dealul Sihăstriei. Dar iată că Dumnezeu a hotărât altfel. L-a chemat la Sine, în zorii zilei de 2 decembrie, după ce cu 69 de ani înainte, tot într-o zi de decembrie, pășise pe poarta mănăstirii. Cu câteva ceasuri înainte de plecarea dintre noi, deși era doar ora 20.00, părintele citise rugăciunile dimineții și Acatistul Mântuitorului, parcă știind că dimineața următoare o va petrece în împărăția lui Dumnezeu.

2 Decembrie 1998, ora 2:15, dis-de-dimineață – Părintele Cleopa începe călătoria în veșnicie. Pentru noi aceasta este o dată de care va trebui să ne aducem aminte cu pioșenie.

în primele ceasuri de după miezul nopții trupul părintelui este pregătit după rânduiala cuvenită și este dus în biserica mănăstirii unde va ti privegheat permanent de preoți și monahi și de nenumărați credincioși veniți din toate colțurile țării.

în Catedrala mitropolitană din Iași, miercuri, 2 decembrie, I.P.S. Mitropolit Daniel a săvârșit Sf. Liturghie, făcând la vremea cuvenită pomenirea Părintelui nostru Cleopa – Arhimandritul. în aceeași zi mai multe posturi de radio, ca și Postul național de Televiziune, anunțau vestea tristă care a făcut degrabă înconjurul țării. De asemenea, aproape toate ziarele au scris în zilele acelea despre marele Părinte al Bisericii românești. Radio „Trinitas” al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei a difuzat în aceeași zi multe comunicate și o emisiune specială, de o oră și jumătate, închinată marelui avvă adormit în Domnul. La Mănăstirea Sihăstria mulți monahi au citit în permanență la Psaltire, iar un număr însemnat de clerici monahi și de mir au săvârșit Irisaghioane până în ziua înmormântării. Vestea a trecut și dincolo de hotarele țării, unde Părintele Cleopa avea ucenici sau cunoscuți. în ajunul înmormântării, pe rețeaua Internet existau 38 de mesaje din străinătate legate de acest trist eveniment.

Vineri, 4 decembrie, la Sihăstria au venit ierarhi, clerici, monahi, monahii, un număr mare de credincioși. Seara, P.S. Episcop vicar Gherasim Putneanul a săvârșit slujba Privegherii în paraclisul „Sf. Ioachim și Ana”, ctitorit în vremea stăreției Arhim. Cleopa Ilie. În aceeași zi, aproape de miezul nopții, I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei și Bucovinei a săvârșit un Trisaghion și s-a recules în fața sicriului cu trupul neînsuflețit al Părintelui său duhovnicesc.

Sâmbătă, 5 decembrie, la ora 8,30 s-a săvârșit Sf. Liturghie de către un sobor de ierarhi compus din I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, I.P.S. Bartolomeu, Arhiepiscopul Clujului, P.S. Casian, Episcopul Dunării de Jos, P.S. Visarion Rășinăreanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, delegat al I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, și P.S. Gherasim Putneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La Sf. Liturghie a asistat și P.S. Ioan, Episcopul Oradei.

După terminarea Sf. Liturghii, în curtea Mănăstirii Sihăstria a fost oficiată slujba Prohodului, avându-1 în frunte pe I.P.S. Mitropolit Daniel, alături de I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, P.S. Ioachim al Hușilor, P.S. Casian al Dunării de Jos, P.S. Ioan al Oradei, P.S. Calinic Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, P.S. Visarion Rășinăreanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, P.S. Gherasim Putneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, alături de un impresionant sobor de stareți, preoți și diaconi, cei mai mulți veniți de departe. în afară de soborul de slujitori, în curtea mănăstirii s-au aflat foarte mulți preoți, ieromonahi, monahi și monahii, al căror număr nu s-a putut stabili exact. Curtea mănăstirii, cerdacurile, drumul spre cimitir și locurile dimprejur erau pline de credincioși. Ca un semn al milostivirii lui Dumnezeu, în ziua aceea a strălucit soarele și au curs streșinile deși cu o zi mai înainte se înregistraseră temperaturi de -18°C.

Drumul spre Mănăstirea Sihăstria a fost ocupat pe o distanță de 2 km de autobuze și autoturisme, care i-au adus pe cei veniți la înmormântare.

La ora 11.00 s-au dat citire mesajelor transmise de către P.F. Patriarh Teoctist al României (de către I.P.S. Mitropolit Daniel) și de I.P.S. Mitropolitul Antonie al Transilvaniei (citit de Episcop vicar Visarion Rășinăreanul). Slujba derulat în citiri din canonul înmormântării călugărilor și în armonioase cântări de îngropăciune. Corul monahal „Psaltirion”, de la Centrul eparhial Iași, și soborul de slujitori au dat răspunsurile. La vremea cuvenită au rostit cântări: I.P.S. Bartolomeu al Clujului, P.S. Casian al Dunării de Jos, s-a citit un mesaj din partea Secretariatului de Stat pentru Culte, de către un reprezentant al D-lui Secretar de Stat, prof. dr. Gheorghe Anghelescu, P. Cuv. Arhim. Victorin Oanele, Starețul Mănăstirii Sihăstria, și Î.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei și Bucovinei.

După terminarea slujbei s-a făcut înconjurul Bisericii Centrale și s-a mers în procesiune până la cimitirul mănăstirii. în sunetul clopotelor, al pioaselor cântări, al buciumelor (trâmbițelor) venite din Bucovina, Părintele Cleopa a fost purtat pe umeri de către clerici până la locul pregătit pentru îngropăciune. Mulți oameni aveau lacrimi ochi. Toți doreau să se atingă pentru ultima oară de mâna care împărțise atâtea binecuvântări, oamenii se urcaseră pe cerdace, pe ferestrele clopotniței, prin copaci. Sute de aparate de fotografiat și câteva zeci de camere video luau ultimele imagini. Aproape de cimitir a venit și părintele profesor Constantin Galeriu să-și ia rămas bun de la marele duhovnic.

Printre brazii cimitirului razele de soare își făceau loc să lumineze mormântul proaspăt săpat. Cântarea „Hristos a înviat” a răsunat din pieptul a mai multor mii de oameni. Buciumele sunau și ele cu jale. Toți cei de față trăiau durerea despărțirii vremelnice de un om cuvios, de un mare învățător, de un duhovnic, de un „dătător de speranță”.

Așa s-a încheiat, la 5 decembrie 1998, orele 14.00, înmormântarea celui mai mare duhovnic român al secolului XX. El merge în împărăția lui Dumnezeu să primească răsplată pentru multa-i și îndelungata osteneală. Pe pământ se încheie un capitol vast al isihasmului și al monahismului de la sfârșitul mileniului II, un capitol de aur din istoria Mănăstirii Sihăstria și a Bisericii noastre.

Îl așezăm pe Părintele Cleopa alături de Sf. Paisie de la Neamț, de Vasile de la Poiana Mărului, de starețul Gheorghe de la Cernica, de Sf. Ioan de la Neamț, de evlaviosul și smeritul Paisie Olaru de la Sihăstria și de alții mulți, ale căror nume au urcat deja spre calendar.

Părintele nostru Cleopa s-a mutat într-o altă lume. O lume pe care o dorea nespus. Ne vom aduce mereu aminte de Sfinția Sa, de duhul său misionar, de râvna și neadormita sa priveghere, de iubirea și de cuvântul de suflet, de rugăciunea făcută pentru noi toți și de speranța pe care ne-a dat-o mereu.

Aduceți-vă aminte și de noi, acolo, în împărăția lui Dumnezeu, Prea Cuvioase Părinte Cleopa!

(Articol publicat în Candela Moldovei, Buletinul oficial al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, extras din nr. 11-12/nov.-dec. 1998)

Comentarii Facebook


Știri recente