Averea Bisericii – coșmar pentru Televiziunea Română

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE ne informează:

În legătură cu emisiunea-dezbatere cu tema „Averea Bisericii” difuzată în cadrul emisiunii Cu ochii’n 4 pe canalul TV România 1 în seara de 30 martie 2011, Patriarhia Română face următoarele precizări:

Așa cum au remarcat numeroși telespectatori, emisiunea a fost agresivă, lipsită de obiectivitate și de profesionalism, arătând, de fapt, reaua intenție a realizatorilor prin prezentarea trunchiată și tendențioasă a informațiilor cu scopul vădit de a discredita Biserica în contextul crizei economice actuale.

Această atitudine a reieșit inclusiv din prezentarea promoțională agresivă a emisiunii cu scopul creării percepției în opinia publică a faptului că Biserica ar deține proprietăți uriașe folosite în scopuri nedeclarate. Averea Bisericii a fost prezentată hiperbolic și chiar ridicol, ca un fel de „tsunami pecuniar”, care a devenit un coșmar-obsesie pentru politica editorială a televiziunii naționale.

Chiar dacă în urmă cu aproape o lună într-un interviu de peste o oră acordat domnului Daniel Georgescu, reporter TVR, preotul jurist Ionuț Corduneanu, vicar patriarhal administrativ, având datoria de a arăta transparență și respect pentru opinia publică, a explicat pe larg care sunt proprietățile și sursele de venituri ale Bisericii Ortodoxe Române necesare acoperirii cheltuielilor crescânde pentru construirea, consolidarea și restaurarea lăcașurilor de cult în majoritate aflate în patrimoniul cultural-național, pentru întreținerea acestora, precum și pentru susținerea lucrării pastoral-educaționale și social-filantropice a Bisericii în favoarea societății românești, realizatorii emisiunii cu tema „Averea Bisericii” au prezentat, aproape obsesiv, sume de bani ireale și proprietăți fabuloase pe care le-ar deține Biserica. De exemplu, în timpul emisiunii s-a făcut afirmația falsă că Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților ar fi primit deja suprafața de pădure (116 000 hectare, corect 166 000 hectare) pentru care se judecă în instanță de mai mulți ani, fără câștig de cauză. De asemenea, în mod suspect problema restituirii proprietăților bisericești naționalizate de către Stat, care ar reprezenta un act de dreptate și o soluție durabilă pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a cultelor, a fost sistematic evitată de moderator, domnul Cornel Mihalache.

În același timp, s-a remarcat atitudinea pătimașă și partizană a acestuia precum și a unora dintre invitații ostili Bisericii, deranjați de faptul că Biserica Ortodoxă Română se bucură de încredere din partea majorității populației, mai ales pentru că Biserica păstrează identitatea spirituală a neamului românesc și nu primește directive și sprijin financiar din străinătate.

Este surprinzător și regretabil faptul că tocmai postul național de televiziune, TVR, susținut financiar în majoritate de către contribuabili de credință ortodoxă, atacă Biserica națională a poporului român pe tema sprijinului acordat acesteia de către Statul român. Ori, salariile celor care lucrează în Televiziunea Română, plătite de la bugetul de Stat, sunt incomparabil mai mari decât sprijinul salarial acordat de Stat personalului deservent al Bisericii Ortodoxe Române. În același timp, suma de la bugetul de Stat alocată celor șase componente ale Televiziunii Române (circa două sute milioane lei) este aproape egală cu sprijinul salarial alocat de Stat Bisericii Ortodoxe Române (aproximativ două sute zece milioane lei), deși contribuția reală a Bisericii la viața spirituală, cultural-educațională și social-filantropică a comunităților locale din țară și din diaspora română este incomparabil mai mare și mai eficientă.

Adesea, sprijinul salarial foarte modest acordat în prezent de Stat preoților din parohii este chiar mai mic decât impozitul plătit de aceștia către bugetul de Stat pentru salariul lor integral, deși acest salariu nu mai poate fi realizat în multe localități, întrucât contribuția credincioșilor a scăzut dramatic din cauza fenomenului migrației, șomajului și sărăcirii populației.

În concluzie, considerăm că datoria Televiziunii naționale nu este aceea de a tensiona în mod artificial relațiile dintre Stat și Biserică, nici de a diminua și submina capacitatea de acțiune a Bisericii, astfel încât aceasta să nu mai poată ajuta spiritual și social poporul român, atât de umilit astăzi de factori interni și externi dornici de profit imediat sau pe termen lung, tocmai pentru că acest profit se obține în defavoarea sa.

Comentarii Facebook


Știri recente