Avem duhovnic? Cum este el și cum păstrăm dialogul și comuniunea cu el?

Viața duhovnicească a fiecărui creștin care viețuiește în lumea aceasta și care se pregătește pentru viața cea veșnică își are izvorul în Sfintele Taine. Chemarea noastră la viața de sfințenie se face atunci când omul participă la Sfințenia dumnezeiască, iar lucrul acesta se împlinește când persoana, ca mădular al trupului lui Hristos și ca părtaș al vieții veșnice, se împărtășește de harul lui Dumnezeu.

Ca tainele să rodească e nevoie și de consimțământul omenesc, și de împreună-lucrarea cu harul divin și se realizează în chip tainic în inima omului și prin mijlocirea preotului care este „slujitor al lui Hristos și iconom al tainelor lui Dumnezeu” (I Cor. 4, 1).

Taina Spovedaniei prin care mărturisim păcatele personale, când încercăm să refacem unitatea spirituală cu Biserica, unitate zdruncinată de păcat, se realizează în Biserică în fața părintelui duhovnic. Așadar, Taina Pocăinței este singura din cele șapte pe care le are Biserica în care există o întâlnire personală, un dialog intim între preot și credincios.

Prin fapta aceasta de pocăință, în care credinciosul se așază sub epitrahilul preotului și mărturisește păcatele sale, așteptând de la Dumnezeu iertare de păcate, omul are această ocazie de a vorbi, de a se descărca de povara păcatelor sufletești, de a spune ce are în el, de a fi ascultat cu răbdare, cu pricepere și cu multă încredere.

Mai multe detalii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente