Autoritate și responsabilitate în Biserica lui Hristos

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat participanților la Congresul cu tema Autoritate și slujire după Sfântul Apostol Pavel, Veria, Grecia, 26-29 iunie 2013:

Congresul științific internațional anual, care își desfășoară lucrările în cadrul manifestărilor dedicate Sfântului Apostol Pavel, organizate la Veria cu binecuvântarea și susținerea directă a Înaltpreasfințitului Părinte Pantelimon, Mitropolit de Veria, Naousa și Kampania, constituie un eveniment panortodox așteptat cu deosebit interes și bucurie. Adresăm, și cu acest prilej, cordiale mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Pantelimon pentru bunăvoința de a invita un reprezentant al Patriarhiei Române, care să participe la acest eveniment. Totodată, felicităm Comisia de organizare a Congresului, pentru alegerea temei Autoritate și slujire după Sfântul Apostol Pavel, temă cu profunde semnificații teologice și pastorale, în contextul lumii contemporane.

Una dintre problemele cele mai sensibile ale societății umane, în diversele sale forme de organizare, a fost și a rămas problema autorității și a exercitării ei. Astfel, în multe dintre aceste societăți sau comunități umane, autoritatea a fost și este folosită discreționar, producând abuzuri și conflicte între membrii acestora.

Spre deosebire de autoritatea exercitată după principii pur omenești, în Biserica lui Hristos, în calitatea ei de comunitate divino-umană, izvorul, conținutul și finalitatea autorității este sfințirea oamenilor prin unirea lor cu Dumnezeu Cel Unul Sfânt. În acest sens, în teologia Sfântului Apostol Pavel, cei cărora li se încredințează autoritatea în Biserică primesc prin Duhul Sfânt misiunea de a învăța și de a călăuzi pe credincioși pe calea mântuirii și a sfințirii, spre dobândirea vieții veșnice. De aici rezultă și marea responsabilitate a celor care exercită autoritatea în Biserică. Așa se explică îndemnul pe care Sfântul Apostol Pavel îl adresează clericilor din Efes, chemați la Milet: „Drept aceea, luați aminte de voi înșivă și de toată turma întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstoriți Biserica lui Dumnezeu, pe care a câștigat-o cu Însuși Sângele Său” (Fapte 20, 28). Iar creștinilor din Corint le spune: „Așa să ne socotească pe noi fiecare om: ca slujitori ai lui Hristos și iconomi ai tainelor lui Dumnezeu” (1 Corinteni 4, 1).

Însă, pentru ca această autoritate eclesială să fie exercitată în spirit cu adevărat creștin, se cere din partea celui care a fost investit cu autoritate să crească în virtutea iubirii față de Dumnezeu și de semeni. În gândirea și trăirea Apostolului Neamurilor, slujitorii Bisericii și toți creștinii trebuie să cultive iubirea sau „credința lucrătoare prin iubire” (Galateni 5, 6) sau să fie permanent „înrădăcinați în iubire” (Efeseni 3, 17). Numai iubirea ca dar al Sfântului Duh poate dărui omului libertate deplină (cf. Galateni 5, 13), deoarece „Domnul este Duh și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate” (2 Corinteni 3, 17).

În consecință, orice abuz de autoritate este dăunător libertății și iubirii ca stare de comuniune deplină între oameni. Lipsit de duhul iubirii, actul prin care se manifestă autoritatea conducătoare rămâne simplu act administrativ, fără conținutul spiritual necesar vieții în comuniune cu Dumnezeu și cu oamenii.

Ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvânteze pe toți organizatorii acestui Congres științific internațional și pe toți cei prezenți la lucrările lui, pentru a ne bucura și anul acesta de cinstirea pe care o aducem Sfântului Apostol Pavel, cel ce ne ajută, prin viața, scrierile și rugăciunile sale, să înțelegem și să ne împlinim rostul nostru de mărturisitori ai iubirii lui Hristos pe pământ, pentru a dobândi Împărăția Cerurilor.

Cu dragoste în Hristos și binecuvântări,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente