Autonomie și coresponsabilitate în educație

Întrucât Protocolul cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învățământul preuniversitar și la organizarea învățământului teologic ortodox preuniversitar și universitar, încheiat de Patriarhia Română, Ministerul Educației Naționale și Secretariatul de Stat pentru Culte în ziua de 29 mai 2014, a fost interpretat tendențios de către o asociație umanistă antireligioasă, care militează pentru scoaterea predării religiei din învățământul public, precizăm:

În conformitate cu prevederile Constituției României (art. 32 alin 7) și ale legii educației naționale nr. 1/2011 (art. 18, alin 3) religia, ca disciplină școlară, este parte a trunchiului comun și are caracter confesional, fiind predată potrivit cerințelor specifice fiecărui cult de profesori abilitați în baza protocoalelor încheiate de Ministerul Educației și cultele religioase recunoscute de stat. Acest statut al orei de religie din România se regăsește în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene.

Prin urmare, încheierea Protocolului între cele trei instituții semnatare, care să reglementeze modul de colaborare între stat și fiecare cult în parte pentru asigurarea învățământului religios în România, este o cerință legală (art. 18, alin. 3 din legea educației naționale) și reflectă realitatea garantată constituțional că ora de religie a fiecărui cult este predată de persoane acreditate de respectivul cult.

Protocolul încheiat de Patriarhia Română, Ministerul Educației Naționale și Secretariatul de Stat pentru Culte are scopul creșterii calității învățământului religios public, precum și a învățământului teologic preuniversitar și universitar. Acesta urmează Protocolului încheiat între Ministerul Învățământului și Științei și Secretariatul de Stat pentru Culte pentru introducerea educației moral-religioase în învățământul de Stat (septembrie 1990) și celor ulterioare încheiate de Patriarhia Română cu Ministerul Educației Naționale pentru reintegrarea învățământului teologic seminarial (liceal) și universitar în învățământul public românesc.

Prevederile acestor protocoale anterioare sunt reluate și precizate mai clar în Protocolul din 29 mai 2014, ținându-se cont de prevederile constituționale și noile reglementări legale, experiența dobândită și practica administrativă constantă din ultimii 25 de ani referitoare la responsabilitatea Bisericii Ortodoxe Române în formarea și selectarea personalului său necesar în diferite domenii de activitate (preoți, profesori de religie, asistenți sociali etc.). Protocolul afirmă coresponsabilitățile și competențele specifice Statului și Bisericii în domeniul învățământului religios public și a învățământului teologic ortodox preuniversitar și universitar.

În același timp, Protocolul reafirmă cooperarea profesorilor de religie și a cadrelor didactice din învățământul teologic preuniversitar și universitar cu propria lor Biserică a cărei învățătură de credință o predau în școli, deoarece statul respectă autonomia cultelor și, deci, nu realizează singur, ci împreună cu ele, învățământul religios confesional. În plus, întrucât absolvenții instituțiilor de învățământ teologic ortodox sunt angajați, în cea mai mare parte, de către Biserica Ortodoxă Română, aceștia trebuie să îndeplinească pe lângă exigențele de formare academică și pe cele morale și spirituale specifice acesteia.

Pentru binele societății românești de azi este mare nevoie de-a intensifica legătura între libertate și responsabilitate, între autonomie și cooperare. Autonomia universitară și autonomia cultelor, ambele garantate de lege, nu trebuie confundate cu indiferența sau lipsa de responsabilitate privind viața societății sau binele comun. În acest context, coresponsabilitatea și cooperarea între Stat și Biserică în spirit de respect reciproc este o datorie morală și o necesitate practică pentru creșterea calității actului educațional.

În concluzie, încercarea agresivă a unei asociații umaniste antireligioase de-a contesta permanent fără argumente solide opțiunea pentru ora de religie a majorității covârșitoare a părinților și elevilor din această țară este injustă și inutilă.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente