ATITUDINEA BISERICII ESTE UNA PASTORALĂ, IAR NU UNA POLITICĂ!

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE ne informează:

În legătură cu insinuările domnului Adrian Pătrușcă referitoare la presupuse legături preferențiale sau de culise ale Patriarhiei Române cu diferiți oameni politici din editorialul intitulat Frunzăverde – culisele unei scuturări spectaculoase publicat în cotidianul Evenimentul Zilei din ziua de 29 martie 2012, reamintim:

Neutră din punct de vedere politic, dar nu indiferentă față de problemele societății românești, Patriarhia Română nu se amestecă în viața internă a partidelor și în confruntări politice partizane, așa cum nu dorește nici o imixtiune politică în problemele sale interne, ci promovează relații transparente în interesul Bisericii și binelui comun al societății românești.

Ca atare, Patriarhia Română respinge încercarea domnului Adrian Pătrușcă de a asocia imaginea Bisericii Ortodoxe Române și a slujitorilor ei cu reprezentanți ai clasei politice prin insinuări tendențioase, cu scopul de-a crea impresia că Biserica noastră ar fi părtinitoare sau partizană în relațiile cu clasa politică românească.

Mai precizăm faptul că Patriarhia Română respectă opțiunea credincioșilor ortodocși de a adera la formațiuni politice pe care le aleg în mod liber. De asemenea, Patriarhia Română respectă rezultatul alegerilor democratice și cooperează cu instituțiile Statului, indiferent de partidele politice aflate la guvernare, fără însă a ignora contribuția pozitivă pe care o pot aduce la viața societății românești partidele care nu se află la guvernare.

Totodată, Biserica este recunoscătoare tuturor persoanelor, indiferent de opțiunea lor politică trecută sau prezentă, care o ajută în împlinirea misiunii ei în societate: proclamarea Evangheliei iubirii lui Hristos pentru lume, promovarea vieții liturgice și pastorale, conservarea și întreținerea lăcașurilor de cult, construirea de noi biserici, organizarea și susținerea activităților culturale și social-filantropice, grija pentru comunitățile ortodoxe românești din jurul granițelor țării și din Diaspora, relațiile cu alte culte din România, relațiile interortodoxe, intercreștine și interreligioase pe plan internațional, având convingerea că astfel contribuie la viața spirituală și socială a poporului român și sprijină cultivarea demnității lui.

Această atitudine de respect și recunoștință se vede mai ales atunci când se sfințește o biserică, întrucât ierarhii și clerul Bisericii Ortodoxe Române arată respect și recunoștință față de ctitori și binefăcători, indiferent de apartenența lor la un partid politic sau de funcția lor administrativă din trecut și prezent. Iar această recunoștință nu înseamnă numaidecât preferință pentru unul sau altul dintre partidele politice aflate la putere sau în opoziție.

În lumina celor menționate mai sus, considerăm că orice încercare de a afilia Biserica unei formațiuni politice sau de a o pune în opoziție cu un partid politic este artificială, injustă și lipsită de credibilitate.

Atitudinea statornică de neutralitate politică a Bisericii Ortodoxe Române, dar nu de indiferență misionară și socială a acesteia, este cu atât mai necesară cu cât în societatea românească de astăzi doctrinele diferitelor formațiuni politice și alianțele dintre acestea sunt într-o permanentă schimbare.

În concluzie, putem afirma că nu doar unii, ci toți oamenii politici creștini ortodocși sunt fiii Bisericii, indiferent de opțiunile lor politice, deoarece atitudinea Bisericii în această privință este una pastorală, iar nu una politică!

Comentarii Facebook


Știri recente