Atelier de lucru în cadrul proiectului FORTE

În perioada 8-9 februarie 2011, la Așezământul socio medical „Sf. M.Mc. Pantelimon”, din localitatea Lacu-Sărat, se vor desfășura lucrările unui Atelier de lucru în cadrul proiectului FORTE – Formare trainica pentru parteneriat social, ID 62277.

Acest proiect este derulat de FEDERAȚIA FILANTROPIA și PATRIARHIA ROMNĂ în parteneriat cu INSTITUTO DE FORMACIÔN INTEGRAL – IFI din Spania și SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT S.R.L..

La acest eveniment vor participa membrii echipelor de proiect ale celor patru parteneri, membrii echipelor de proiect de la fiecare eparhie, precum și viitorii traineri și formatori care vor activa în Centrele de Resurse locale și în Centrul de Formare Continuă ce va fi înființat în București.

În cadrul lucrărilor vor avea loc discuții și analize asupra metodologiei de evaluare și a instrumentelor ce vor fi folosite în timpul activităților de evaluare organizațională ce urmează să se deruleze.

De asemenea, participanții se vor familiariza cu contextul proiectului și se va finaliza calendarul vizitelor de evaluare ce se vor desfășura în fiecare dintre eparhiile cuprinse în proiect.

Proiectul FORTE – Formare trainica pentru parteneriat social, ID 62277, este un proiect multiregional, co-finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenție 3.3 Dezvoltarea parteneriatelor și încurajarea inițiativelor partenerilor sociali și societății civile.

Comentarii Facebook


Știri recente