Astăzi se resfințește Paraclisul Reședinței patriarhale

Astăzi, 22 iulie, are loc slujba de resfințire a picturii și a catapetesmei recent restaurate din paraclisul istoric cu hramurile ‘Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Sfântul Prooroc Daniil și Cuvioasa Parascheva’ al Reședinței patriarhale, informează „Ziarul Lumina”.

Slujba de sfințire are loc după ce în ultima perioadă au fost făcute ample lucrări în lăcașul de închinăciune.

Cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh Daniel, în anul 2009, în luna noiembrie, o echipă alcătuită din nouă pictori restauratori, condusă de pictorul Cătălin Palamariu, a început restaurarea picturii murale, lucrări ce au ținut până în luna iulie 2010.

Restaurarea catapetesmei a început în 2010, de o echipă condusă de Dan Mihai Ivanovici, și s-a terminat pe 1 iulie 2011. Au fost restaurate elementele din lemn și refăcute piesele care lipseau și s-a aplicat pe toată suprafața foiță de aur. De asemenea, s-a intervenit și pentru reintegrarea cromatică a icoanelor. Tot acum s-au achiziționat candele noi de argint, confecționate la Atelierele Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române de la Popești-Leordeni. S-a restaurat mobilierul și s-au achiziționat noi obiecte pentru buna desfășurare a cultului. Totodată, s-a refăcut instalația termică și electrică, s-a dotat spațiul cu aer condiționat. Practic, s-a încercat înnoirea întregului paraclis. În aceeași perioadă cu catapeteasma s-a restaurat și holul paraclisului.

Lăcaș de închinăciune pentru familia domnitorului

În oglindă cu Catedrala patriarhală ‘Sfinții Împărați Constantin și Elena’ se înalță o bijuterie a arhitecturii românești, un unicat de artă – Paraclisul ‘Sfântul Mare Mucenic Gheorghe’. Monument mic și foarte bine proporționat, organic integrat în corpul actualului Palat patriarhal, paraclisul se detașează totuși prin frumusețea construcției, ne apare asemeni unui chivot al marii catedrale ortodoxe.

Reședința patriarhală a devenit de-a lungul vremurilor ‘unul din cele mai active focare religioase și culturale ale Țării Românești’. Construită între anii 1656 și 1658, odată cu catedrala, Reședința patriarhală este ctitoria lui Constantin Șerban Voievod. Paraclisul reprezintă partea cea mai veche a reședinței. Odinioară având rol de loc de închinăciune pentru familia domnitorului, astăzi paraclisul are statut de lăcaș de rugăciune al Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române.

Ridicat odată cu vechea stăreție, ctitorită de Constantin Vodă Șerban (1654-1658), transformat apoi în Reședință mitropolitană, paraclisul a fost consolidat pe vremea mitropolitului Teodosie (1668-1672 și 1679-1708), cu contribuția domnitorului Gheorghe Duca (1673-1678), când se presupune că i s-a dat și hramul ‘Sfântul Mare Mucenic Gheorghe’. Paraclisul va fi desăvârșit mai târziu, în anul 1723, de către Nicolae Vodă Mavrocordat și de mitropolitul Daniil (1719-1731), când s-au realizat unele reînnoiri și pictura murală interioară. Tot atunci paraclisul a primit al doilea hram, al Sfântului Prooroc Daniil.

‘…pentru bisericile pe care le-a ridicat din nou între cele cu temelii adânci…’

Deasupra intrării, pe peretele nordic, în pisania paraclisului, versificatorul grecesc Dumitru Nottara consemnează: ‘Nicolae, mlădiță a stăpânitorilor din vechime, ai vestitelor domnii ale Moldovei și Țării Românești, în câmpiile mănoase ale Țării Românești, de cai hrănitoare, spre mărirea lui Dumnezeu celui mare și a sufletului său credincios, a ridicat în cuget drept în gând dumnezeiesc această biserică de pomenire. Fiindcă această sfințită mitropolie se roagă pentru învierea trupului înghițit de pământ al celor făcuți din lut. Iar pentru bisericile pe care le-a ridicat din nou între cele cu temelii adânci, întreabă-mă fățiș doar pe mine, prea smeritul. Și lucrările acestea s-au învrednicit de sfințita supraveghere a lui Daniil arhiereul cel ce deplin păzește ce e bine. În anul de la nașterea Domnului 1723. Dimitrie Gh. Notara a proslăvit’.

Comentarii Facebook


Știri recente