Astăzi este prăznuit Sfântul Grigorie Decapolitul

Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Grigorie Decapolitul. Sfântul Grigorie s-a născut la Irinopolis, oraș în Decapolea Isauriei ( Asia Mică), între anii 780-790, dintr-o familie înstărită. Încă de tânăr hotărăște să se lepede de lume, retrăgându-se în munți. Astfel, el se va refugia la un unchi al său după mamă, Simeon, egumen la o mănăstire din jurul Decapolei, unde va rămâne timp de 14 ani, nevoindu-se întru cele duhovnicești, prin practicarea virtuților. Apoi, va cere binecuvântare să se retragă singur într-o peșteră pustie. După ce s-a curățit de patimile sale, Sfântul Grigorie a fost îndemnat de un glas divin, ca să părăsească peștera și să meargă în lume, spre folosul său și al altora. În acest fel, Sfântul va începe o serie de călătorii în Efes, Proconez, Histopolis, Siracuza Siciliei, săvârșind multe minuni și încurajând pe creștini să cinstească icoanele, în cele din urmă ajungând la Tesalonic, unde se stabilește la mânăstirea Sfântul Mina. Aici, în scurtă vreme, Sfântul va deveni cunoscut prin puterea sa de fi văzător cu duhul. După ce va săvârși câteva minuni prin puterea Duhului Sfânt, s-a socotit că Sfântul este vrednic de a primi preoția, acest lucru fiind dovedit și de virtuțile cu care se împodobise. Îmbolnăvindu-se grav, Cuviosul Grigorie va merge la Constantinopol, unde era întemnițat Simeon, unchiul său, din cauza celor care nu cinsteau icoanele. Cuviosul Grigorie va trece la cele veșnice la 20 noiembrie 842. Mormântul său va deveni repede un loc de pelerinaj, datorită minunilor ce se săvârșeau la el, astfel că sfintele sale moaște au fost dezgropate și puse într-o raclă, pentru a fi cinstite după cuviință. Nevoitorul lui Hristos a fost socotit ca sfânt încă din timpul vieții sale, și recunoscut ca atare imediat după moartea sa. Moaștele Sfântului au stat la o mănăstire din Constantinopol mult timp după moartea sa, probabil până în anul 1453, când capitala va cădea sub turci. De aici, ele au fost luate de un demnitar, iar de la acesta, în 1497, banul Barbu Craiovescu le-a cumpărat cu mare preț și le-a așezat în mânăstirea Bistrița( județul Vâlcea), ctitorie a sa, unde se află și astăzi.

Comentarii Facebook


Știri recente