Astăzi, 4 februarie, s-au desfășurat lucrările Adunării Eparhiale a Episcopiei Giurgiului

Astăzi, 4 februarie 2010, la Centrul Eparhial pentru copii și tineret „Sf. Ioan Valahul”, din incinta sediului administrativ, s-au desfășurat lucrările Adunării Eparhiale a Episcopiei Giurgiului. Lucrările au fost precedate de săvârșirea Sfintei Liturghii de către un sobor de preoți și diaconi și de slujba de Te Deum. La final a fost înălțată o rugăciune de pomenire pentru patriarhii Miron Cristea, Nicodim Munteanu, Iustin Moisescu și Teoctist Arăpașu, cu prilejul aniversării a 85 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie.

Lucrările au debutat cu proiecția filmului documentar intitulat „Activitatea pastoral-misionară a Episcopiei Giurgiului, anul mântuirii 2009”, în care au fost prezentate principalele activități desfășurate în Episcopia Giurgiului, în anul 2009, din punct de vedere pastoral-misionar, cultural-religios, social-filantropic, aspecte privind patrimoniul bisericesc, învățământul teologic și religios, asistența religioasă în unitățile bugetare și alte instituții, precum și viața monahală din cuprinsul eparhiei.

În cadrul lucrărilor, prezidate de către Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, au fost prezentate rapoartele generale anuale ale sectoarelor Administrației Eparhiale și proiectele prioritare pentru anul 2010. De asemenea, în cadrul lucrărilor a fost analizată și activitatea desfășurată în parohiile și mănăstirile din cuprinsul Eparhiei Giurgiului din punct de vedere organizatoric-administrativ, pastoral, cultural, învățământ teologic, social-filantropic, patrimoniu bisericesc, viața monahală, activitate editorială, restaurări și construiri de noi lăcașuri de cult.

Pentru anul 2010 s-a propus continuarea și dinamizarea proiectelor începute în anul 2009 și inițierea altor proiecte noi, insistându-se pe următoarele direcții: intensificarea lucrării misionare a preoților, monahilor și a credincioșilor din eparhie; implicarea organelor parohiale și eparhiale în acțiunile de prevenire a abandonului în familie și a abandonului școlar; desfășurarea de activități care vor avea ca scop formarea teologică și pastorală a clerului și intensificarea activității catehetice la nivel eparhial prin continuarea derulării Proiectului catehetic național „Hristos împărtășit copiilor” și a proiectului „Alege Școala”; continuarea activității social-filantropice desfășurate în eparhia noastră prin sprijinirea familiilor defavorizate, a celor din spitale și penitenciare; intensificarea activității de cultivare a valorilor tradiționale ale culturii și spiritualității românești, menite să păstreze identitatea noastră națională.

www.episcopiagiurgiului.ro

Comentarii Facebook


Știri recente