Asociația Diaconia aproape de familiile defavorizate

Asociația ‘Diaconia’ a Arhiepiscopiei Bucureștilor acordă asistență victimelor violenței în familie, familiilor care au nevoie de consiliere și terapie psihologică, dar și copiilor cu o situație materială precară, care sunt în pericol de a abandona școala. Pe lângă acestea, organizația mai desfășoară acțiuni și în beneficiul altor categorii de beneficiari, cum ar fi persoane cu dizabilități, familii sărace, deținuți și familiile acestora, șomeri, rromi, informează Ziarul Lumina.

Asociația ‘Diaconia’ oferă servicii acreditate în cadrul Centrului comunitar de servicii ‘Patriarh Justinian Marina’, care are trei componente: Centrul de primire în regim de urgență a mamelor cu copii victime ale violenței în familie, Centrul de zi pentru copii școlari proveniți din familii monoparentale și/sau sărace și Centrul de Consiliere și Terapie de Familie.

Prin Centrul de primire în regim de urgență a mamelor cu copii victime ale violenței în familie se acordă beneficiarilor protecție, adăpost de tip rezidențial, asistență socială și moral-religioasă, consiliere psihologică, juridică și psihoterapie de grup. În cadrul Centrului de zi pentru copii școlari proveniți din familii monoparentale și/sau sărace se oferă copiilor două mese/zi, asistare în efectuarea temelor, programe educative, cursuri de limbi străine, inițiere în utilizarea computerului, activități recreative, excursii, pelerinaje și tabere etc.

Potrivit părintelui Cătălin Dabu, directorul executiv al Asociației ‘Diaconia’, centrul pentru victimele violenței domestice are 7 camere, fiecare mamă locuind cu copiii într-o cameră separată, iar centrul de zi pentru copii are o capacitate de 60 locuri. În Raportul de activitate pe anul 2011 al Federației Filantropia, în care Asociația ‘Diaconia’ este parte integrantă, se arată că, pe parcursul anului trecut, prin cele două centre au beneficiat de servicii 66 victime ale violenței domestice (23 de femei, 43 de copii) și 60 de copii cu risc de abandon școlar.

Asistență psihologică și socială pentru familiile cu risc social

Serviciile oferite prin Centrul de Consiliere și Terapie de Familie au două componente: cea de consiliere de familie, prin dezvoltarea unui mecanism de informare și colaborare între instituțiile cu impact asupra familiei – școală, asistență medicală, asistență socială, instituții specializate, și cea de intervenție, prin abordarea în regim de urgență a cazurilor de abuz sau violență în familie. Asociația ‘Diaconia’ a creat Centrul de Consiliere și Terapie de Familie pentru sprijinirea activității de asistență psihologică și socială, în scopul sprijinirii familiei pentru dezvoltarea abilităților parentale, depășirea situațiilor de criză (violență domestică, abuz, șomaj etc.), eliminarea riscului de abuz și neglijare a copilului, detensionarea relației părinte copil și rezolvarea unor probleme comportamentale și emoționale.

Proiectul propune crearea unei noi modalități de abordare și soluționare a problemelor apărute la nivel individual și social, o formă de intervenție specializată în asistență socială, respectiv intervenția focalizată și terapeutică la nivelul întregii familii. Echipa de specialiști a Centrului informează și ajută familiile în chestiuni privind rolul și locul psihoterapeutului în contextul familiei actuale, socializarea în diverse medii, informarea și pregătirea părintelui pentru o relaționare corectă cu copilul, corespunzător etapei de vârstă pe care o parcurge acesta din urmă, înțelegerea rolului de ‘părinte’ și a rolului de ‘partener de cuplu’ în cadrul familiei, stimularea dorinței de dezvoltare personală, managementul emoțiilor în situațiile de conflict și în situațiile de violență (în special fizică și verbală). Pe parcursul anului trecut, în cadrul centrului au beneficiat de consiliere 34 de familii, dintre care unele continuă și în prezent activitatea terapeutică. Printre acțiunile realizate de echipa centrului poate fi menționată inițierea unei colaborări cu Agenția Națională Antidrog, cu ajutorul căreia s-a realizat o acțiune de prevenire a consumului de tutun și alcool, adresată copiilor între 8 și 14 ani. De asemenea, în cadrul centrului, ziua de 1 iunie a devenit ‘Ziua copilului în familie’, o zi pe care copiii o petrec alături de părinți.

Comentarii Facebook


Știri recente