Arhimandritul Serafim Man – un părinte duhovnicesc, harnic și misionar

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat obștii îndoliate a Mănăstirii Sfânta Ana Rohia, la slujba de înmormântare a Părintelui Arhimandrit Serafim Man, vineri, 15 februarie 2013:

Cu multă tristețe am primit vestea trecerii din această viață a Părintelui Arhimandrit Serafim Man, de la Mănăstirea Sfânta Ana – Rohia, venerabil și îmbunătățit duhovnic, fost stareț al acestei mănăstiri, gospodar și jertfelnic.

Într-o perioadă grea pentru Biserică și pentru slujitorii ei, Părintele Serafim a fost un misionar autentic, „făcându-se pildă credincioșilor cu vorbirea, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința și cu viața curată” (1 Timotei 4, 12).

Dragostea și râvna părintelui duhovnic Serafim Man a făcut din această mănăstire o oază de viață spirituală pentru mulți credincioși care i-au trecut pragul.

Toate împlinirile sale misionar-pastorale și administrativ-gospodărești i-au luminat sufletul și chipul, pregătindu-l pentru ziua întâlnirii sale cu Mântuitorul Hristos, Păstorul cel Bun, Căruia i-a închinat întreaga viață.

Duhovnic iscusit, deopotrivă pentru clerici, pentru călugări și pentru mireni, Părintele Serafim era un sfătuitor înțelept și echilibrat. Inspirat de cuvintele Sfintelor Scripturi, ale Sfinților Părinți și de experiența vieții sale duhovnicești, învățătura sa era în același timp duhovnicească și profund umană.

Blând, pașnic și doritor de liniște, în mănăstire sau oriunde l-a purtat slujirea, părintele Arhimandrit Serafim a fost un monah evlavios și rugător, smerit și râvnitor, viețuind în rugăciune, osteneli și nevoințe, pe care cu smerenie le păstra tăinuite asemenea părinților din Pateric.

Prețuind în chip deosebit minunata lucrare a părintelui Arhimandrit Serafim Man în ogorul Domnului pe tărâm duhovnicesc și cărturăresc, precum și bogata sa activitate gospodărească, înălțăm stăruitoare rugăciune către Hristos Domnul Cel Înviat din morți să odihnească sufletul său în lumina cea neînserată a Împărăției Cerurilor, unde drepții ca luminătorii strălucesc, să mângâie obștea Mănăstirii Rohia și pe toți cei care l-au cunoscut și prețuit.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente