Arhiepiscopia Dunării de Jos la zi de bilanț a activității pe anul 2009

Vineri, 29 ianuarie 2010, la Centrul eparhial din Galați s-au desfășurat lucrările Adunării eparhiale a Dunării de Jos, sub președenția Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian. Înaintea lucrărilor propriu-zise, membrii Adunării eparhiale au participat la Sfânta Liturghie și la slujba de Te-Deum, săvârșite în Catedrala arhiepiscopală din Galați.

La ședința acestui organism deliberativ eparhial au participat, ca invitați, pc protoierei, stareții și starețele mănăstirilor, reprezentanții asociațiilor bisericești din eparhie, precum și alte personalități ale vieții administrative, culturale, economice din cele două județe ale eparhiei, Galați și Brăila.

În cuvântul introductiv, ierarhul Dunării de Jos a subliniat faptul că în anul 2010, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Română „Anul Crezului ortodox și al Autocefaliei românești”, se încheie și mandatul de patru ani al membrilor tuturor organismelor deliberative și executive, parohiale și eparhiale, fiind un ceas de bilanț pentru activitatea din 2009, cât și un prilej de reflecție asupra activității din ultimii patru ani a deputaților Adunării eparhiale. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a adus în atenția celor prezenți importanța educației religioase în familie, în școală și în biserică, a impactului fenomenului migrației asupra tinerei generații, precum și a depistării celor mai bune soluții pentru depășirea individualismului din societatea actuală și crearea de centre și așezăminte de slujire a celor aflați în suferință și părăsiți de semeni – aspecte care au constituit și priorități ale vieții bisericești de la Dunărea de Jos în anul ce a trecut. A fost prezentat, de asemenea, conținutul volumului „Biserică. Misiune. Slujire”, ajuns la numărul 10 , în care sunt cuprinse atât principalele evenimente și rapoartele de activitate pe anul trecut, cât și materiale documentare despre temele de reflecție ale anului 2010: Aspecte istorice și teologice privitoare la formularea Crezului niceo-constantinopolitan și Recunoașterea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. Episcopul Melchisedec Ștefănescu al Dunării de Jos.

În continuare, în cadrul comisiilor de lucru permanente ale acestui for deliberativ s-a luat act și s-a aprobat întreaga ativitate bisericească, derulată la fiecare sector în parte în cadrul Arhiepiscopiei. Din rapoartele prezentate în plenul ședinței, cu privire la viața bisericească la Dunărea de Jos în anul 2009, remarcăm următoarele aspecte:

1. Sectorul Administrativ-bisericesc. În cadrul Eparhiei ființează 8 protoierii, 497 de unități bisericești, parohiale și mănăstirești, în care deservesc 443 de slujitori. De asemenea, în cursul anului 2009, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop dr. Casian a sfințit 20 de biserici, a binecuvântat patru noi locuri de biserici și a hirotonit 21 noi slujitori.

2. Viața monahală. În cuprinsul Eparhiei există 12 mănăstiri, toate cu viață de obște, dintre care 4 sunt de monahi, iar 8 de monahii, numărând în total 264 viețuitori (30 călugări și 234 călugărițe). În anul 2009 a fost așezată piatra de temelia a bisericii schitului Zimbru (jud. Galați), aflat sub conducerea Mănăstirii Adam, în localitatea natală a Sfântului Rafail de la Agapia Veche. La cele mai importante evenimente misionare și în cadrul sfintelor slujbe au fost prezenți peste 50.000 de pelerini, mulți dintre aceștia primind ospitalitate și hrană în mănăstiri. Din rândul personalului monahal, 20 de călugări și călugărițe sunt înscriși la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie (Departamentul teologic) din cadrul Universității „Dunărea de Jos” – Galați, iar alți 4 monahi urmează cursurile de master în cadrul aceluiași departament sau la alte facultăți din țară. În cadrul Seminarului teologic gălățean funcționează, de asemenea, o clasă monahală, în anul al V-lea de studiu, cu 12 cursanți.

3. Activitatea pastoral-misionară. S-au înregistrat peste 1000 de activități cu caracter misionar în cadrul celor 8 protopopiate, în conformitate cu rânduielile tradiționale ale Bisericii noastre, având loc întruniri specifice, din care menționăm cu precădere cele două mari conferințe semestriale, având ca teme de dezbatere: „Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare și al celorlalți Sfinți Capadocieni” (11 iunie 2009), respectiv „Familia preotului și rolul ei în educarea tinerilor din parohie, în lumina învățăturilor Sfinților Capadocieni” (noiembrie 2009). Conferințele preoțești lunare s-au desfășurat la sediile protopopești sau la alte parohii meritorii, fiind precedate de slujirea preoților din unul dintre cercurile misionare. Temele conferințelor au abordate subiecte ca: „Sfânta Liturghie în viața Bisericii. Programul liturgic parohial. Modalități de sporire a frecvenței credincioșilor la sfintele slujbe”; „Pastorația tinerilor. Programul catehetic național „Hristos împărtășit copiilor””; „Teologia icoanei. Aspecte practice legate de pictarea și restaurarea icoanelor și a lăcașurilor de cult”; „Ora de Religie în școlile de stat. Relația parohie – școală”; „Misiunea socială a Bisericii. Evidența cazurilor sociale din parohii” ș.a.

4. Educația religioasă și învățământul teologic. În cadrul sărbătorilor dedicate Sf. Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al școlii, Seminarul Teologic eparhial a organizat un simpozion științific național, cu tema „Tinerii seminariști între criza lumii contemporane și modelele veșnice: Sfinții Capadocieni” (28 noiembrie 2009). Departamentul Teologic al Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie a organizat numeroase activități științifice, dintre acestea distingându-se cel mai important, Simpozionul Național „Sf. Vasile cel Mare dascăl exeget, apologet și misionar al Evangheliei” (22 mai 2009). În cadrul aceluiași departament s-a înființat noua specializare „Teologie – Asistență Socială”, care va funcționa începând cu 1 octombrie 2010. În cadrul programului de studiu „Istorie și spiritualitate filocalică” – master acreditat în Teologie – sunt înscriși 187 de cursanți. Arhiepiscopia Dunării de Jos are și 184 de fii duhovnicești – studenți la alte facultăți de teologie din Patriarhia Română, 8 bursieri în străinătate, 11 doctori în teologie, 21 de doctoranzi, în total 636 tineri care studiază Teologia ortodoxă. În învățământul religios în școlile de stat funcționează 339 profesori, dintre care 103 sunt titulari, iar 163 au grade didactice I, II sau definitiv. Programul catehetic „Hristos împărtășit copiilor” se desfășoară în 342 de parohii cuprinzând 5300 de copii.

5. Activitatea social-filantropică. În Arhiepiscopia Dunării de Jos funcționează 36 de centre de asistență socială, dintre care două așezăminte filantropice: Asociația „Sf. Vasile cel Mare” din Galați, care oferă servicii de educație și îngrijire pentru 60 de copii și tineri, respectiv Centrul pastoral și social-filantropic „Sf. Mc. Pantelimon” – Lacu Sărat (Brăila), care oferă servicii de cazare, masă și tratamente medicale; 3 centre medicale în județul Galați și 2 în Brăila; 2 grădinițe parohiale cu 58 de asistați; 22 de cantine sociale și, începând cu anul 2009, 4 noi centre multifuncționale de servicii sociale, destinate copiilor (3) și vârstnicilor (1). Cifra totală a ajutoarelor materiale și financiare acordate în anul 2009 a fost de 6.787.537 lei, iar un număr de 56.366 de persoane au beneficiat de serviciile sociale prin intermediul cantinelor, cabinetelor, grădinițelor și așezămintelor filantropice bisericești. Asistența religioasă în instituțiile bugetare a fost asigurată de un număr de 19 preoți capelani, iar activitatea asociațiilor misionare ale Bisericii a fost susținută de filialele SNFOR din Galați, Brăila și Tecuci, cele două asociații ale medicilor ortodocși din Galați și Brăila, precum și filialele locale ASCOR.

6. Eparhia Dunării de Jos a cunoscut în anul trecut una dintre cele mai active perioade, referitor la implicarea parohiilor în lucrarea de restaurare și construire din nou a locașurilor de închinare, desfășurându-se un număr de 334 de șantiere, dintre care 187 de construcție din nou, 99 de reparații și consolidări, 8 mănăstirești și 40 de șantiere de pictură. Suma totală a lucrărilor executate în cursul anului 2009 se ridică la valoarea de 12.759.341,50 lei.

7. În ceea ce privește activitatea Departamentului de Presă și Comunicare, în cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos s-a înregistrat o intensificare a colaborării cu Centrul de Presă „Basilica” al Patriarhiei Române prin cele 1140 de abonamente la cotidianul „Ziarul Lumina” și suplimentul acestuia „Lumina de Duminică”, colaborarea constantă și susținerea financiară printr-un abonament anual la Radio Trinitas, precum și aacordarea unui ajutor financiar Televiziunii Trinitas. Astfel, prin mijloacele de informare locale și naționale au fost transmise în anul 2009 peste 400 de comunicate, știri de radio și televiziune, documentare, reportaje. Au fost realizate filmele documentare: „Proclamarea cinstirii Sfântului Atanasie, patriarhul Constantinopolului, în Biserica Ortodoxă Română”, „Arhiepiscopia Dunării de Jos – file de cronică”, „Mănăstirea Sf. M. Mc. Pantelimon – Lacu Sărat” și „Mănăstirea Buciumeni”.

În deplină concordanță cu proclamarea în Biserica Ortodoxă Română, la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a „Anului Crezului ortodox și al Autocefaliei românești” – membrii Adunării Eparhiale au aprobat și proiectele eparhiale pentru anul 2010, dintre care amintim:

1. Aplicarea în toată Eparhia a programelor Sfântului Sinod privitoare la anul 2010 dedicat Crezului ortodox și Autocefaliei românești;

2. Intensificarea slujirii liturgice și a sfăturii duhovnicești a credincioșilor;

3. Aplicarea programelor misionare privind migrația și patorația familiilor dezmembrate;

4. Intensificarea programelor misionare privind educația creștină a tinerilor în familie, școală și biserică; activitățile spiritual-liturgice și culturale în școlile teologice; colaborarea între parohie și școală în legătură cu ora de religie, prin îmbunătățirea metodei și o mai strânsă cooperare între profesori și slujitori;

5. Întreținerea și restaurarea patrimoniului bisericesc și cultural eparhial;

6. Continuarea programelor social-filantropice, în special pentru bătrânii și copii afectați de recesiunea economică;

7. Recuperarea bunurilor eparhiale și gestionarea lor optimă pentru buna desfășurare a programelor bisericești;

8. Continuarea programelor de construcție a bisericilor din nou și a caselor parohiale din fiecare comunitate;

9. Organizarea colectei pentru sprijinirea sinistraților din Haiti.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Comentarii Facebook


Știri recente