Arhiepiscopia Aradului alături de cei în suferință

Arhiepiscopia Aradului oferă servicii de consiliere și însotire în demersuri în cadrul Centrului de Incluziune Socială Arad.

Centrul de Incluziune Sociala Arad, deschis în ianuarie 2012, este parte integranta a activitatilor derulate in cadrul proiectului „IMPLICAREA CLERULUI ȘI A MEMBRILOR COMUNITĂȚILOR PAROHIALE ORTODOXE ÎN DEZVOLTAREA DE PROIECTE SOCIALE LA NIVELUL MITROPOLIEI BANATULUI ȘI ARHIEPISCOPIEI ALBA IULIEI”, Proiect Cofinatat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”, Axa prioritară: 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție: 6.2 „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.

Proiectul este implementat de Arhiepiscopia Aradului, având ca parteneri Arhiepiscopia Alba Iuliei, Arhiepiscopia Timisoarei, Episcopia Caransebesului și Episcopia Devei si Hunedoarei.

Centrul functioneaza la adresa din Arad, str.Episcopiei nr. 43 si poate fi accesat de catre beneficiari, persoane aflate in dificultate, intre orele 9 – 17, după cum aflăm dintr-un Comunicat de Presă emis de Arhiepiscopia Aradului.

Serviciile oferite in cadrul centrului sunt gratuite si vizeaza cresterea gradului de autonomie sociala a beneficiarilor. Persoanele consiliate vor fi sprijinite in vederea integrarii lor sociale, prin gasirea unor oportunitatii de angajare si reconversie profesionala .

Serviciile centrului, furnizate de personal specializat in asistenta sociala, sunt oferite pe criterii nediscriminatorii, oricarui beneficiar, persoana aflata in urmatoarele situatii: somer, familii monoparentale, persoane afectate de boli care le influențează viața profesională și socială (ex. HIV/SIDA, cancer etc.), persoane aflate anterior în detenție, persoane cu dizabilități, persoane de etnie roma, victime ale traficului de persoane.

Astfel de centre de incluziune sociala au fost deschise in șase județe: Arad, Alba, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș și Timiș.

Comentarii Facebook


Știri recente