Apostolul Românilor

În aceste zile am avut bucuria ca pentru a doua oară după 1990, în țara noastră, să fie adus cu purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei de la Patras din Grecia. Ca și în anul 1996, atunci când a fost adus la Iași, acest popas duhovnicesc de întâlnire cu Sfântul Apostol Andrei este o descoperire a originilor apostolice ale creștinismului românesc. Într-un fel, drumul început în urmă cu 15 ani la Iași și Galați al Sfântului Apostol Andrei în România se continuă ca un arc peste timp prin pelerinajul cu sfintele sale moaște în București, Sibiu și Alba Iulia. Astfel, întreaga românitate din cele trei provincii istorice românești: Moldova, Țara Românească și Transilvania, are bucuria de a se întâlni cu Apostolul lor. Pe bună dreptate, în aceste zile, când pentru prima dată Sfântul Apostol Andrei a venit în capitala României am conștientizat, mai mult ca oricând, că el este cu adevărat Apostolul Românilor. Sunt sigur însă că mulți dintre cetățenii viețuitori în cetatea lui Bucur știu foarte puțin despre cine a fost Sfântul Apostol Andrei. De aceea pe scurt, în câteva rânduri, voi prezenta datele esențiale legate de viața și activitatea Apostolului nostru, Sfântul Andrei. A fost originar din Betsaida, o mică localitate pe țărmul lacului Ghenizaret din Galileia, fiind fratele lui Petru, amândoi fiii pescarului Iona. Ucenic al Sfântului Ioan Botezatorul, la îndemnul acestuia merge împreună cu Ioan după Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Bucuria certitudinii venirii lui Mesia a fost primul cuvânt al propovăduirii Sfântului Apostol Andrei: ‘Am găsit pe Mesia!’ (Ioan 1, 41). De aceea, el este numit ‘cel dintâi chemat’ sau ‘primul chemat la apostolat’. A fost mereu aproape de Mântuitorul Hristos: în anii de activitate publică, la evenimentele care au însoțit mântuitoarele patimi, la întâlnirile cu Hristos-Domnul cel Înviat, iar după ce a primit harul Sfântului Duh la Rusalii a luminat prin cuvânt și fapta popoarele, săvârșind minuni și vindecări, răbdând încercări și primejdii. Este considerat întemeietorul Bisericii de la Bizanț și vasul ales prin care Evanghelia a fost propovăduită și strămoșilor noștri geto-daci în Scytia Minor (Dobrogea de astăzi). A sfințit misiunea sa mântuitoare prin moarte martirică, fiind răstignit pe o cruce în forma de ‘X’ în orașul Patras din Peloponez (Grecia). În calendarul Bisericii Ortodoxe este prăznuit la 30 noiembrie, fiind cinstit cu mare evlavie de toate popoarele din răsăritul Europei. Pe locul martiriului său, în orașul Patras, se înalță astăzi Catedrala mitropolitană care adăpostește relicva de mare preț, capul Sfântului Andrei.

Faptul că Sfântul Apostol Andrei a propovăduit creștinismul și în părțile noastre este autentificat și de Sinaxarul Bisericii din Constantinopol, din secolul al X-lea, care ne spune că Sfântul a propovăduit Evanghelia în ‘toată regiunea Bitiniei și Pontului, provinciile romane Thracia și Scitia, apoi a mers la Sevastopolis cea mare (în Crimeea)’. Prin provincia romană Scitia se înțelege teritoriul Dobrogei de astăzi care făcea parte, în secolul I, din Imperiul Roman. Dintre toate mărturiile legate de prezența Sfântului Apostol Andrei în părțile noastre, cea mai valoroasă este socotită a lui Eusebiu de Cezareea, aparținând unui autor de mare prestigiu în cunoașterea creștinismului primelor secole. Mai mult, afirmația sa este bazată pe o tradiție veche întărită și de mărturia lui Hippolyt al Romei, contemporan cu Origen, care spune că Sfântul Andrei ‘a vestit (Cuvântul Evangheliei) sciților și tracilor. El a fost răstignit la Patras în Achaia, fiind legat în picioare de un măslin și este înmormântat acolo’. Aceste date ale istoriei mărturisesc adevărul că cel care a adus creștinismul în părțile noastre este Sfântul Apostol Andrei. De aceea, pentru noi, românii, Apostolul nostru este Sfântul Andrei. Să ne rugăm în aceste zile binecuvântate Sfântului Andrei, Apostolul Românilor, prin cuvintele imnografului spunând: Fiu al Galileei și frate al lui Petru, dintre pescari în soborul Apostolilor întâi ai fost chemat, Andrei cel minunat, iar de la mormântul tău din Patra chemi popoarele la Dumnezeu și atunci ne-ai umplut de bucurie când în România iarăși ai venit, unde pe Hristos Domnul L-ai propovăduit. (Articol apărut sub semnătura Părintelui Ciprian Apetrei, Consilier patriarhal, în săptămânalul ‘Lumina de Duminică’ din data de 30 oct. 2011)

Comentarii Facebook


Știri recente