Apel la dialog și cooperare pentru demnitatea umană

Noi, participanții la Simpozionul internațional cu tema ‘Demnitate și justiție pentru toți’, consacrat celei de a 60 a aniversări a Declarației Universale a Drepturilor Omului, organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului, Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române și Arhidieceza de București a Bisericii Romano-Catolice, cu participarea Asociației pentru Națiunile Unite din România, a Institutului de Educație Continuă – Universitatea ‘Al. I. Cuza’ și a Comitetului Director al IDEF, desfășurat la București, Palatul Patriarhiei, în ziua de 13 decembrie 2008, adoptăm următoarea Declarație:

Având conștiința importanței esențiale a Declarației Universale a Drepturilor Omului, a faptului că cei 60 de ani care au trecut de la adoptarea sa, la 10 decembrie 1948, de către Adunarea Generală a ONU nu au estompat ci, dimpotrivă, validează și evidențiază valoarea și viabilitatea mesajului acestui document fondator al sistemului modern al drepturilor omului,

Subliniind faptul că demnitatea umană constituie valoarea centrală a Declarației și legătura sa indisolubilă cu celelalte valori și principii perene pe care se întemeiază ansamblul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului – libertate, egalitate, solidaritate și justiție pentru toți, în jurul cărora se structurează și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, proclamată la 13 decembrie 2007, odată cu semnarea Tratatului de la Lisabona, document regional cu forță juridică și care reflectă evoluțiile în materie constituind cadrul normativ de respectat în plan legislativ, instituțional, administrativ, de către actorii sociali și politici, cetățenii europeni,

Evidențiem faptul că respectul pentru demnitatea umană precum și efectivitatea drepturilor și libertăților fundamentale depind nu numai de protecția lor juridică, ci și de promovarea lor prin educație, formare și informare,

Atragem atenția asupra necesității de a lega în permanență între ele libertatea și responsabilitatea persoanei umane, identitatea individuală și solidaritatea socială, circuitul valorilor universale și specificul românesc în perceperea și integrarea drepturilor omului,

Ne exprimăm convingerea că Bisericile au un potențial deosebit în cultivarea respectului pentru demnitatea umană, iar dialogul dintre ele, instituțiile statului și societatea civilă reprezintă o resursă valoroasă pentru crearea unui climat social favorabil respectării efective a drepturilor și libertăților pentru toți, de natură de a preveni și descuraja încălcările acestora,

Considerăm că prin cultivarea dialogului și a conlucrării, a toleranței și a parteneriatului se identifică valorile comune, se aprofundează discursul despre drepturile omului, dar se și oferă motivație pentru o amplă acțiune civică,

Subliniem faptul că, pentru ca dreptul la demnitate și justiție în sensul cel mai cuprinzător al termenului, inclusiv acela de dreptate și justiție socială, să fie o construcție durabilă, este necesară, de asemenea, luarea în considerare a dimensiunii spirituale a drepturilor omului, cultivarea respectului pentru valorile comune care stau la baza ansamblului drepturilor fundamentale ale ființei umane. Prin urmare, dimensiunea spirituală a drepturilor omului trebuie să fie intrinsecă oricărei abordări,

Ne exprimăm deschiderea pentru continuarea și dezvoltarea dialogului și conlucrării spre a spori rezultatele de până acum și a aduce contribuția noastră la o construcție socială bazată pe valori.

Palatul Patriarhiei

București, sâmbătă 13 decembrie 2008

Comentarii Facebook


Știri recente