Apariție editorială în Arhiepiscopia Craiovei

Săptămâna trecută a văzut lumina tiparului primul număr pe anul 2012 al Revistei „Mitropolia Olteniei”. Editată sub binecuvântarea și purtarea de grijă a Înalt Preasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, publicația adună în cele peste 250 de pagini numeroase studii, articole, recenzii și traduceri de interes pentru mediul academic al teologiei românești, informează Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Craiovei. După cum ne-am obișnuit din aparițiile precedente, fiecare număr al Revistei „Mitropolia Olteniei” aduce un plus de calitate și dinamism în actualitatea teologică din cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Cotată în rândul celor mai valoroase publicații de nivel academic din țară, Revista Bisericii din Oltenia poartă mai departe o tradiție teologică neîntreruptă, de peste șase decenii. Numărul 1-4/2012, scos de sub tipar la finele săptămânii trecute, însumează 14 studii, o traducere, o omilie exegetică și trei recenzii.

Un studiu despre doctrina Unirii Ipostatice

Secțiunea „Studii” este deschisă de materialul IPS Acad. Dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei, intitulat „Valoarea mântuirii și îndreptării noastre reflectate în consecințele mântuitoare ale unirii ipostatice a celor două firi ale Logosului Înomenit”. Într-o abordare academică, susținută de citate și argumentații biblico-patristice, IPS Părinte analizează felul în care a fost înțeleasă dogma Unirii Ipostatatice în Persoana Logosului Înomenit. Această problemă a fost pe larg dezbătută și clarificată în cadrul celui de al IV-lea Sinod Ecumenic de la Calcedon (451). „Mântuitorul Hristos, chiar prin moartea Sa, păstrează unirea ipostatică nedizolvată, deoarece «persoana» de bază este Logosul Divin, care, de la Întrupare rămâne unit ipostatic cu trupul și sufletul. Această unire «este o unire teandrică», zice Sfântul Atanasie cel Mare, «o amestecare indisolubilă», sau este și rămâne o «unitate neîntreruptă», cum subliniază Sfântul Ioan Damaschin”. (p. 13). Tot la Calcedon s-a statornicit și unitatea de voință între cele două ipostasuri, omenesc și dumnezeiesc. În acest sens, Mitropolitul Olteniei notează: ” … în acord cu definiția Sinodului IV Ecumenic, cele două voințe nu se opun una alteia ci se împletesc armonios urmând același scop. Astfel voința umană slabă și imperfectă se supune de bună voie voinței divine, atotputernice și desăvârșite, pentru ca ambele să lucreze «în deplină armonie mântuirea oamenilor»” (p. 15).

Istoricul bolnițelor mănăstirești din Eparhia Râmnicului

În cel de-al doilea studiu, Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, realizează o retrospectivă istorică asupra „Bolnițelor din mănăstirile vâlcene”. „Asemenea celorlalte mănăstiri din Țările Române, și mănăstirile vâlcene au avut, pe lângă rolul duhovnicesc-spiritual, cultural și gospodăresc, și misiunea de ocrotire și îngrijire a monahilor bătrâni și a bolnavilor laici din teritoriul aflat în raza lor. După cercetările întreprinse de către istorici, prima bolniță organizată în țara noastră a fost cea de la Schitul Jgheaburi (Jghiabul sau Zghiabu) din Județul Vâlcea, ctitoria lui Radu Negru (c. 1377 – c. 1383). În afară de aceasta, ne referim în lucrarea noastră la bolnițele de la mănăstirile Bistrița, Cozia, Hurezi, Dintr-un lemn, Govora, precum și la cea de la Episcopia Râmnicului, pentru a încheia cu prezentarea activității sociale și filantropice a Episcopului Vartolomeu Stănescu, care a păstorit la Râmnic între anii 1921-1938”, notează arhiereul râmnicean la pagina 49. Din aceeași categorie mai făc parte și titlurile: „Lumina dumnezeiască necreată în care Dumnezeu sălășluiește din veșnicie în gândirea Sfântului Grigorie Palama” – semnat de PS Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar Patriarhal, „Fenomenul globalizării în învățătura socială a Bisericii occidentale” – prof. univ. dr. Mihal Vladimirescu, „Considerații asupra numirilor lui Dumnezeu în opera lui Dante Aligheri” – lect. univ. dr. Nicoleta Călina, „Averea bisericească și administrarea ei în conformitate cu legiuirile Bisericii Ortodoxe Române” – lect. univ. dr. Cristian Vasile Petcu, „Revelație și dezvoltare dogmatică în Tradiția ortodoxă” – lect. univ. dr. Gelu Călina, „Biserica Sfântul Nicolae «Gănescu» din Craiova – un metoc dispărut al Episcopiei Râmnicului Noul Severin” – pr. lect. univ. dr. Sergiu Popescu etc.

Traduceri, Predici, Recenzii

În cea de a doua rubrică, „Traduceri”, a fost publicat textul lui Nicușor Deciu: „Sfântul Grigorie de Nazianz, Cuvântul al XXXVII-lea la spusa evanghelică «Iar după ce Iisus a sfârșit cuvintele acestea …» și cele următoare”. Pr. lect. univ. dr. Adrian Ivan, director de departament în cadrul Facultății de Teologie, Istorie și Artă Sacră din Craiova, a semnat, la rubrica „Predici, Comentarii, Meditații”, textul cu titlul: „Omilie exegetică la Duminica vameșului și a fariseului. Ridicarea sinelui la înălțimea rugăciunii (Luca 18, 10-14)”.

Rubrica „Recenzii”, ultima din paginile Revistei „Mitropolia Olteniei”, recomandă spre lecturare trei lucrări de maxim interes teologic: Proloagele sau Viețile sfinților, Ed. Mitropolia Olteniei, 2010, (Pr. lect. univ. dr. Sergiu Popescu), PS Emilian Lovișteanul – Sfântul Ierarh Calinic slujitor înțelept și păstor milostiv al Bisericii strămoșești, Ed. Sfântul Antim Ivireanul, Râmnicu Vâlcea, 2012, (Adrian Boldișor) și Lucian Dindirică – Miron Cristea – Patriarh, regent și prim-ministru, Ed. Tipo Moldova, Iași, 2011(Pr. Dan Cătălin).

Comentarii Facebook


Știri recente