ANUL COMEMORATIV „DUMITRU STĂNILOAE” RECUNOȘTINȚĂ, COMUNIUNE ȘI CONLUCRARE

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la deschiderea Congresului Internațional „Receptarea operei Părintelui Dumitru Stăniloae astăzi”, Palatul Patriarhiei, 02-05 octombrie 2013:

Cu multă bucurie salutăm pe toți participanții la lucrările Congresului Internațional „Receptarea operei Părintelui Dumitru Stăniloae astăzi”, organizat de Patriarhia Română prin Sectorul Teologic Educațional și Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

Despre Părintele Profesor Dumitru Stăniloae putem vorbi numai la prezent, el fiind o făclie de Înviere pentru teologia și spiritualitatea Bisericii noastre. Purtător al unei mărturii teologice și spirituale mature și rodnice, luminoasă și plină de speranță, Părintele Dumitru Stăniloae rămâne pentru noi un mare dar pe care Dumnezeu ni l-a făcut, precum și o frumoasă pildă care trebuie să ne inspire constant.

Ținând seama de acest dar pe care Dumnezeu l-a făcut Bisericii noastre prin persoana și opera Părintelui Dumitru Stăniloae, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2013 An comemorativ al Părintelui Dumitru Stăniloae în școlile de teologie din Patriarhia Română, deoarece în acest an se împlinesc 110 ani de la nașterea sa și 20 de ani de la trecerea sa la cele veșnice.

Astfel, la nivelul Patriarhiei Române, în cuprinsul anului 2013, au fost organizate mai multe evenimente de comemorare și omagiere a Părintelui Dumitru Stăniloae, dintre care enumerăm:

I. Concursul Național „Părintele Dumitru Stăniloae – 110 ani de la naștere și 20 de ani de la trecerea sa la cele veșnice” organizat prin Sectorul Teologic – Educațional al Patriarhiei Române în toate școlile teologice din țară, atât la nivel liceal cât și la nivel universitar.

Concursul a fost structurat pe două secțiuni:

1. Pentru nivelul liceal (seminarial): „Viața și opera părintelui Dumitru Stăniloae”;

2. Pentru nivelul universitar: „Tradiție și originalitate în teologia părintelui Dumitru Stăniloae”;

Desfășurarea concursului a avut loc în trei etape, astfel:

1. Etapa eparhială (15 noiembrie 2012 – 14 ianuarie 2013);

2. Etapa mitropolitană (15 ianuarie – 14 martie 2013);

3. Etapa națională (15 martie – 10 mai 2013).

La etapa eparhială a concursului au participat peste 150 de elevi seminariști și aproximativ 50 de studenți de la facultățile de teologie. La etapa mitropolitană au participat 38 de elevi seminariști și 12 studenți, iar la etapa națională au participat 6 elevi seminariști și 6 studenți.

Câștigătorii de la etapa eparhială și de la etapa mitropolitană au fost premiați de ierarhii locului, iar câștigătorii la etapa națională au fost premiați de Patriarhia Română la sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, 21 mai 2013, hramul istoric al Catedralei Patriarhale, în acest An omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena, premiile constând în bani, precum și cărți de teologie ale Părintelui Dumitru Stăniloae.

II. Tot în vederea unei mai bune cunoașteri a teologiei Părintelui Dumitru Stăniloae, săptămânalul „Lumina de Duminică” al Patriarhiei Române a publicat anul acesta în fiecare număr câte un text intitulat „Cuvânt teologic al Părintelui Dumitru Stăniloae”, ilustrând astfel mesajul Evangheliei fiecărei Duminici de peste an.

III. De asemenea, Radio TRINITAS și TRINITAS TV au realizat de-a lungul anului mai multe emisiuni dedicate personalității și operei Părintelui Stăniloae, iar astăzi, în partea de început a acestui congres, va fi difuzat filmul documentar „Părintele Stăniloae”, realizat de postul de televiziune TRINITAS al Patriarhiei Române.

IV. Menționăm de asemenea, eforturile multor eparhii și școli de teologie care au marcat anul comemorativ Dumitru Stăniloae prin organizarea mai multor conferințe, simpozioane și manifestări științifice, toate având ca temă viața și opera marelui teolog român.

V. Evenimentele de omagiere a Părintelui Dumitru Stăniloae organizate direct de Patriarhia Română sunt: festivitatea de premiere a „Concursului național teologic Părintele Dumitru Stăniloae” (21 mai 2013), Congresul Internațional „Receptarea operei Părintelui Dumitru Stăniloae astăzi” (02 – 05 octombrie 2013), pomenirea liturgică de la Mănăstirea Cernica (05 octombrie 2013), precum și momentul comemorativ din cadrul ședinței solemne a Sfântului Sinod, care va avea loc în ziua de 28 octombrie 2013.

Textul comunicării noastre pentru acest congres internațional se intitulează: „Părintele Stăniloae – creator al unei sinteze neo-patristice în teologia ortodoxă contemporană”. El va fi publicat în volumul dedicat lucrărilor acestui congres.

În cuprinsul texului am evidențiat faptul că întreaga operă a Părintelui Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog ortodox al secolului al XX-lea, poate fi definită ca o sinteză neo-patristică creatoare. Acest adevăr a fost remarcat de către teologi străini, care au constatat că Părintele Dumitru Stăniloae a împlinit, de fapt, un deziderat, un mesaj și un program, fixat în anul 1936, la Atena, cu ocazia primului Congres al Facultăților de Teologie Ortodoxă. Acolo s-a arătat foarte clar că teologia ortodoxă din toate țările are nevoie de o eliberare de sub tutela teologiei scolastice, numită atunci „captivitate babilonică” de către patrologul rus George Florovsky. Așadar, programul era eliberarea teologiei ortodoxe de metoda scolasticii occidentale, care în aparență dădea o anumită siguranță, dar care nu era o teologie profund legată de viața și de misiunea Bisericii. De fapt, la Atena s-a cerut ca toți teologii ortodocși să se întoarcă la izvoare și să lucreze pentru o sinteză neo-patristică.

Părintele Stăniloae a realizat această sinteză neo-patristică nu doar citind, citând și traducând operele Sfinților Părinți, ci continuând în duhul Sfinților Părinți reflecția teologică ortodoxă într-un mod creator. El nu doar se referă la teologia Sfinților Părinți, cum fac mai mulți dintre teologi, ci el preia temele majore din literatura patristică, le adâncește și le continuă într-o formă creatoare, în dialog cu contextul socio-cultural și misionar al epocii noastre. Asemenea Sfântului Maxim Mărturisitorul și asemenea Sfinților Părinți capadocieni: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Grigorie de Nisa, care cunoșteau cultura vremii lor și prezentau Evanghelia ca lumină de mântuire pentru om, în integralitatea lui, și pentru creație, Părintele Stăniloae a studiat cu atenție nu numai Tradiția Bisericii, ci și cultura răsăriteană și occidentală contemporană. El a beneficiat de studii în România și de burse în străinătate (München, Berlin, Paris și Belgrad), pe care le-a folosit cu multă rodnicie, cu mare eficiență. Prin urmare, proiectul Congresului din 1936 a avut consecințe benefice, roditoare. Mai mulți teologi ortodocși greci și ruși au lucrat în această direcție, mai ales cei care, din cauza emigrației, au ajuns să mărturisească Ortodoxia în Occident, însă Părintele Stăniloae a reușit să realizeze o amplă sinteză teologică neo-patristică creatoare, dinamică, interdisciplinară: dogmatică, filocalică și liturgică.

Sinteza neo-patristică creatoare a Părintelui Dumitru Stăniloae este un model care trebuie urmat în toată teologia noastră pentru a rămâne constant fideli Sfintei Evanghelii a lui Hristos, pentru a ne menține neîntrerupt în comuniune cu Sfinții Părinți ai Bisericii și pentru a elabora astăzi o teologie misionară, care leagă textul Sfintelor Scripturi cu contextul istoric al vieții creștine, pentru a fi cu adevărat știință a mântuirii și a vieții veșnice.

Sinteza teologică și spirituală realizată de Părintele Stăniloae în teologie trebuie continuată, adâncită, amplificată, ținând seama de noile probleme, dar și de noile șanse misionare ale timpului nostru.

Părintele Stăniloae ne spunea adesea că se bucură mult nu doar când îl cităm în vorbirea sau scrisul nostru, ci mai ales când continuăm ceea ce a început el. Să ne ajute Dumnezeu tuturor ca să putem urma pilda lui!

Felicităm pe toți organizatorii și participanții la lucrările acestui Congres Internațional de Teologie, care își propune să evidențieze aspecte actuale ale receptării operei Părintelui Stăniloae în viața Bisericii: de la teologia academică, la spiritualitatea monahală, de la cultura laică românească, la contextul teologic internațional, depășind granițe geografice și bariere lingvistice, spre intensificarea comuniunii în iubirea Preasfintei Treimi și extinderea misiunii Bisericii lui Hristos în lume.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente