Antonie Ieromonahul, File de Pateric din împărăția monahilor, Sfântul Munte Athos: Cuvioși Părinți Athoniți din veacul al XIX-lea, Caransebeș, 2008

File de pateric din Împărăția monahilor

– Sfântul Munte Athos –

Episcopia Caransebeșului recomandă cititorilor volumul ‘File de pateric din Împărăția monahilor’, apărut prin strădania Părintelui Ieromonah Teofan de la Mănăstirea Nera din cadrul Eparhiei Caransebeșului.

Când întâlnim în cale un călugăr, urmând unui – surprinzător și pentru noi – îndemn lăuntric, rămânem cu privirea ațintită asupră-i. Și aceasta nu dintr-o simplă curiozitate, ci pentru că cel întâlnit, uneori chiar în mijlocul aglomerației urbane, nu este un om obișnuit. Nu numai veșmintele, ci întreaga sa înfățișare pare desprinsă din altă lume și sădită în miezul vieții profane, făcându-ni-se prilej de a ne opri măcar o clipă din nebuneasca alergătură cea de toate zilele. Îl vedem mergând, vorbind, chiar cumpărând ceva, dar avem sentimentul că dincolo de aceste manifestări banale, el este altceva, el ascunde o taină.

Astăzi, când prăpastia dintre viețuirea oamenilor și cetatea lui Dumnezeu s-a căscat și mai mult, „File de pateric din Împărăția monahilor” este o carte care poate răspunde pe de o parte nedumeririlor unora: Cine sunt monahii? Cum viețuiesc ei? Ce taină ascund ei (mai ales cei retrași în Sfântul Munte Athos unde până și accesul femeilor este interzis?), iar pe de altă parte dorurilor altora: Au reușit monahii să-L întâlnească pe Dumnezeu? Cum au luptat să biruiască amărăciunea, păcatul și putreziciunea acestei vieți pământești? Ce daruri duhovnicești au dobândit alegând calea înfrânării?.

Strădaniile autorului cărții, fericitul Ieromonah Antonie (ruso-danez), care cu multă râvnă a adunat din diferite izvoare vieți ale Părinților aghioriți din veacul al XIX-lea, precum și ale Ieromonahului Teofan Munteanu, autorul traducerii din limba greacă, n-au rămas neroditoare: versiunea în limba română, apărând pentru prima dată în anul 2000, se află în momentul de față la a treia ediție.

Și aceasta pentru că tâlcurile cărții găsesc răsunet în sufletul oricărui om: nu numai pentru monahi este călăuză duhovnicească, ci pentru tot creștinul, cleric sau laic, simplu sau cărturar, căci istorisirile au corespondent în viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi; nu numai oamenii Bisericii găsesc răspuns la cum să supraviețuim dezastrelor istorice și duhovnicești, ci și oamenii de cultură, în special istoricii, află un bogat izvor de evenimente cu ajutorul cărora pot reconstitui un crâmpei din istoria Sfântului Munte; nu numai vârstnicilor le descoperă calea pocăinței, pe care pot ajunge la un sfârșit liniștit, frumos, în pace al acestei trecătoare vieți, ci și tinerilor, chiar și celor ce rătăcesc în căutarea fericirii și adevărului, le dă spre gustare o fărâmă de viață, care cuprinde în sine întregul farmec al vieții trăite în firescul ei.

Acest volum poate fi achiziționat din magazinele Diecezana ale Episcopiei Caransebeșului și de la Sf. Mănăstire Nera din Episcopia Caransebeșului

Comentarii Facebook


Știri recente